"Islámský fundamentalismus" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1996)Po neobyčejně úspěšné knize „Duchovní cesty islámu“ (Vyšehrad 1993) předkládá autor, orientalista, docent Filozofické fakulty UK, další význačné dílo, věnované tentokrát aktuálnímu tématu současného islámského světa – fundamentalismu.

Tento jev se snaží analyzovat ve vší jeho komplexnosti, a to jak z hlediska filozofického, sociologického a historického, tak i v jeho současných konkrétních projevech.Pro přesnější pochopení autor navrhuje rozlišovat fundamentalistické tendence v myšlení a praxi od politického islámu (islamismus) a od extremismu, sahajícímu až k teroristickým akcím, které strhávají na sebe nejvíce pozornosti sdělovacích prostředků.

Přitom všechny tyto tři podoby současného islámského radikalismu nelze ztotožňovat s islámem v jeho celku a podstatě, neboť se vzdalují jeho náboženskému jádru a humanistickým kulturním tradicím.

Kniha věnuje velkou pozornost rozdílnosti přístupů dnešního islámského a západního světa k základním hodnotám, zvláště k pravdě, demokracii, lidským právům, rovnosti pohlaví, dále k ekonomickým otázkám a trvale udržitelnému životu a dalším stránkám dramatu člověka v době po ukončení studené války, kdy staré konflikty byly leckde vystřídány střety plynoucí z rozdílů kulturních a náboženských.

Autorovy úvahy ústí v požadavek překonání všech podob radikalismu izolací extremistického sektářství a v obecnější rovině tolerancí a dialogem, směřujícím k hlubšímu vzájemnému porozumění a ocenění.


(anotace je převzata z přebalu knihy)


..............................
Název: Islámský fundamentalismus
autor: Luboš Kropáček
Vydavatelství: Praha, Vyšehrad
Rok vydání: 1996
Počet stran: 263 s.

..............................

:: OBSAH::


I. POJEM S ROZOSTŘENÝMI OBRYSY
Fundamentalismus
Jeho islámské varianty

A směry výkladu
1. Místo v dějinách
2. Krize
3. Ekonomické a sociální rozbory
4. Psychodiagnostika
5. Muslimská společnost a její religiozita
6. Sekularizace
7. Teologické úvahy

II. TÉMATA NESOUHLASU
1. Vzdor a soupeření
2. Demokracie a právní řád
3. Lidská práva
4. Postavení žen
5. Ekonomie
6. Hodnoty pro trvale udržitelný život

III. STRUČNÁ ZPRÁVA O STAVU UMMY
1. Jednota a rozmanitost
2. Egypt
3. Libye
4. Maghribské země
5. Súdán
6. Subsaharská Afrika
7. Saúdská Arábie
8. Sýrie
9. Libanon
10. Palestina, Izrael, Jordánsko
11. Irák
12. Menší státy Arabského poloostrova
13. Turecko
14. Írán
15. Afghánistán
16. Postsovětské muslimské státy a etnika
17. Indie
18. Pákistán
19. Bangladéš
20. Indonésie
21. Malajsie
22. Ostatní státy jižní a východní Asie
23. Bosna a Hercegovina
24. Evropa
25. USA

IV. STŘET CIVILIZACÍ A JEHO ALTERNATIVY

Jmenný rejstřík
Bibliografie


Populární příspěvky z tohoto blogu

THE ARTIST IS PUTRESCENT [Rotten] - A Critique of Marina Abramovic's art thrown as a leaflet during the performance @MoMA (New York City, 2012)

Muslimové debatují o multikulturalismu, školství a kultuře liberalismu (Dr Amina Shareef & Bhikhu Parekh @The Thinking Muslim)

"Islámské bankovnictví je oxymoron" Harris Irfan (@ The Islamic Thinking)

Ideologie v kultuře #3: Postmoderní kultura - zánik distance, nahodilost, sugesce, smrt kontemplativního umění