Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2023

RIP Shaun "Elevenfifty9" Jones passed away on Monday June 5th 2023

Obrázek
  RIP Shaun "Elevenfifty9" Jones on Monday June 5th 2023 passed away. Songs "94 Crime Bill" & "Bay of Pigs" produced by Lord Jamar (Brand Nubian) Elevenfifty9 "Bay of Pigs" (lyrics) Produced by Lord Jamar (Brand Nubian) Drugs to cope with the way we live They done turned the neighborhood into the bay of Pigs Kidnapped the Fathers and enslave the kids Now they poisoning the water they gave the kids He ran from the cops so the they sprayed his wing We gone turn the precinct into the bay of Pigs Saw the crib like that´s the way you live? Moldy bready, baking soda sitting in the fridge My melanin garners hatred It´s sacred Usain Bolt, I´m too swift for the race´s racist Drugs changed my house structure Seen my uncle smoke rocks downstairs Now the attic is in the basement. Trauma I embrace it The black Pharaoh wearing shiny bracelets  While I´m reading the ISIS paper´s Disease quite contagious  Atomic bombs that explode  Is the glow bright

Metropolis (1927) Fritz Lang (scéna "stavba babylónské věže)

Obrázek
  foto: Metropolis (1927), rež. Fritz Lang, vizualizace/animace: Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht ✻ Moto: Prostředníkem mezi mozkem a rukama musí být srdce! Hluboko dole pod povrchem země se nachází město dělníků. Tak hluboko jako leží pod zemí město dělníků, tyčí se vysoko komplex, pojmenovaný "Klub Synů", se studijními sály a knihovnami, divadly a stadiony. Otcové, pro něž každá otáčka kola stroje má cenu zlata, vytvořili pro své syny zázrak Věčných Zahrad. ✻ "Co jsi dělal v halách u strojů, Fredere?" "Chtěl jsem pohlédnout do obličejů lidem, jejichž děti jsou mými bratry a sestrami..." "Tvé nádherné město, otče - a ty, mozek toho města - a my všichni ve světle tohoto města... A kde jsou všichni ti lidé, otče, jejichž ruce postavily tvé město---?" "Tam, kde je jejich místo...v hlubině?..." "A co když jednoho dne ti dole proti tobě povstanou?" ✻ "Otče, víš co to znamená, když ty někoho propustíš?-- " Zna