Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2011

"Jiná země" James Baldwin (Praha, 1988)

Obrázek
„ Když řeknu „bílý“, nemluvím o barvě pleti, Nemluvím o rase. Země, civilizace, která v tomhle vidí rasu, je podivná. Ničemu takovému nevěřím. Bělošská představa. Bílí lidí jsou bílí jenom proto, že chtějí být bílí, a bílými chtějí být proto, že nechtějí být černí. Ze všech se stali běloši, až když sem za oceán přijeli. Bělošství je metafora moci, nic jiného, absolutně nic jiného. Proto je bělošství morální volba, člověka je za ně primárně odpovědný. Když chce, může se stát bělochem; může být bělochem, jak je mu libo. Už po celé generace překračují tisíce černochů bariéru barvy a stávají se z nich běloši. Nemění si jméno a nepředělávají nosy. Prostě se přestěhují do jiného prostředí a zbělají. “

"Černošská poesie" (Praha 1958)

Obrázek
Dvojice autorů, Abe Čapek a Zdeněk Hampejs, sestavili sbírku dvaasedmdesáti černošských básníků z více než patnácti zemí světa, která patří k prvním překladům do češtiny.  Ačkoliv je tato publikace z dnešního pohledu překonána novějšími antologiemi ( Černý Majestát , 1978 a Černý Orfeus , 1977), nelze ji neupřít význam a informativní hodnotu.

"Svět doktora Kinga" Jan Pilát (Praha 1983)

Obrázek
Život a politické vize M. L. Kinga Jr. nepatří k oblastem, které by česká literatura zcela opomíjela a publikace „Svět doktora Kinga“ od Jana Piláta je toho důkazem, že toto téma je již po několikáté zpracováno. V případě této knihy se jedná o pokus o co nejširší pojednání o životě černošského vůdce a hlavně o jeho politických názorech, rozhodnutích a vývoji v americké společnosti 50. a 60.let. Vyprávění se zaměřuje z počátku na život mladého M. L. Kinga a aspektech tehdejší bělošské společnosti vs. Černošská komunita. Hlavní část je samozřejmě věnována 50. a 60. letům, kdy byl M. L. King již aktivní v prosazování občanských práv a byl světově známou postavou v boji za rovnoprávnost Afro-američanů.

"Martin Luther King" Světlana Rysková (Horizont 1988)

Obrázek
Každoročně 15.ledna si Američané připomínají výročí narození MARTINA LUTHERA KINGA (1929 - 1968) a od roku 1984 je slaví jako národní svátek. Jméno černošského duchovního filozofa a vůdce hnutí za občanská práva, nazývaného "černý lincoln", zůstane spjato s poválečnými dějinami Spojených států. Stalo se symbolem odhodlaného boje amerických černochů za lidskou důstojnost a občanskou rovnoprávnost, ale také boje proti násilí a válkám. Medailón M.L.Kinga připomíná jeho nedožité šedesátiny. SVĚTLANA RYSKOVÁ je odbornou pracovnicí oddělení moderních světových dějin Ústavu československých a světových dějin ČSAV. Zabývá se poválečnými dějinami Spojených států a doposud publikovala články a studie o americké zahraniční politice, mocenskopolitickém systému a o hnutí proti válce ve Vietnamu.

"Můj život s Martinem Lutherem Kingem" Coretta Scott King (Praha 1976)

Obrázek
Nikdo jiný, než manželka M.L.Kinga, nemohla vylíčit s takovou naléhavostí životní příběh muže, který se už za svého života stal legendou. Její kniha vznikla bezprostředně po atentátu 4.dubna 1968, kdy zákeřný výstřel ukončil v 39 letech život jejího manžela. Své vyprávění začíná od slavnostního rozhodnutí, jímž byla M.L.Kingovi udělena Nobelova cena míru pro rok 1964.

"Černý majestát - poezie černé Ameriky 20. století" (Praha, 1978)

Obrázek
Antologie z tvorby amerických černošských autorů starších i současných. Autor poezie tropické Afriky Černý Orfeus , zde sestavil básně, kde se promítají zkušenosti amerických černochů z dob otroctví a prací na plantážích, ale i nedávné minulosti, ve které si černí básníci rekapitulují svůj vztah k americké společnosti. Černý majestát přináší poezii jak představitelů z přelomu 19. a 20.století (Paul Laurence Dunbar nebo Langston Hughes), tak rovněž hlas ze současnosti (LeRoi Jones alias Amiri Barak) Autor v závěru této antologie výstižně popsal význam černé poezie: „ Poezie amerických černochů zůstává pro nás také dokladem procesu zdomácňování, procesu, v němž si černí básníci postupně osvojovali americkou realitu, vyrovnávali se s jejími hodnotami a přetvářeli je podle svých představ. Dávno si již američtí černoši nemyslí, že je spasí útěk k „matce Africe“. Vědí, že nebylo reálné přesouvat Ameriku na tento vzdálený poledník, a proto volí právě opačný postup: pokoušejí se v

Ahmed Mohammed Mahmoud, R.I.P.

Obrázek
Ahmed Mohammed Mahmoud 1974 - Feb. 5, 2011 Mahmoud, egyptian journalist, was shot on January 29 as anti-Mubarak protests in Cairo turned violent. His wife, Inas Abdel-Alim, told Al-Jazeera that her husband had stepped onto his office balcony to take video of a confrontation between security forces and demonstrators on the street when security forces spotted him. Abdel-Alim said that several witnesses told her a uniformed police captain yelled at Mahmoud to stop filming, but a sniper shot him in the head before he could react. "They meant to kill him; they aimed at his head with live ammunition," Abdel-Alim said on Al-Jazeera. "The perpetrator did this to him because he was filming what was happening. They didn't want us to cover the massacre that happened that day." Mahmoud died after six days in a hospital in Cairo. His death was the first reported media fatality during the Egyptian uprising that started on January 25. source: Committee to

"The Calligrapher's Garden" Hassan MASSOUDY

Obrázek
Hassan Massoudy´s elegant calligraphy depicts the four seasons of the garden. From the icy palettes of winter, to delicate spring growth; from the dazzling sunshine and blooms of summer through the fading hues of autumn, he captures in calligraphy what countless poets have wrought with words.  Massoudy draws his seasonal inspirations from writters, artists and luminaries such as Kahlil Gibran, Henri Matisse and Lao Tzu, as well as from Hungarian, Spanish Turkish and Japanese proverbs. Hassan Massoudy was born in Najaf (Iraq). He moved to France in 1969, where he studied at L´Ecole des Beaux-Arts. His work has been exhibited throughout Europe, North Africa and the Middle East, and is in the permanent collections of the British Museum and the Jordan National Gallery od Fine Arts, among others. Nineteen books of his calligraphy have been published in France, along with his autobiography.

Black History Month 2011

Obrázek
Black History Month 2011 Do not forget about those who´d paid the price --------------------------------------------------- "I am an invisible man. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids - and I might even be said to possess a mind. I am invisible, understand, simply because people refuse to see me." Ralph Ellison --------------------------------------------------- "Children have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them." James Baldwin --------------------------------------------------- "Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin, to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose, and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself, from the top of your head to the soles of your feet?" Malcolm X alias Malik Al-Shabazz --------------------------------------

Amadou Diallo (1975 -- 1999) R.I.P.

Obrázek
Amadou Diallo (September 2, 1975--February 4, 1999) - was a 23-year-old Guinean immigrant in New York City who was shot and killed on February 4, 1999 at 1157 Wheeler Ave. in the Bronx by four NYC Police Department plain-clothed officers - Diallo was unarmed at the time of the shooting In Memory of Amadou Diallo

"La raiason politique en Islam" Mohammed Abed Al-Jabri,

Obrázek
Depuis l’émergence de l’Islam politique dans les sociétés musulmanes des années 1980, médias et experts occidentaux ont multiplié discours et analyses sur les relations entre Islam et politique, sans éviter trop souvent les pièges de l’essentialisme, voire de la simple islamophobie. Mais les nombreux penseurs du monde musulman qui ont abordé ces questions restent largement méconnus, en particulier ceux qui s’expriment en arabe. D’où l’intérêt majeur de cette traduction du troisième volume d l’œuvre célèbre du philosophe marocain Mohammed Abed Al-Jabri, Critique de la raison arabe : cet ouvrage propose une analyse critique, de l’intérieur, du patrimoine politique islamique, qui éclaire d’un jour nouveau les manifestations de l’Islam politique moderne – fondamentalisme, extrémisme religieux, etc.