Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2016

The Nonce "Open Up" (2005*)

Obrázek
"We´re all black in the m*****ing days" Unreleased tracks of The Nonce originally produced in 1997.  ‎The Nonce is Sach and Yusef "Afloat" Muhammad and was a hip-hop duo from Los Angeles, California, that was active in the 1990s.  The second member Yusef "Afloat" Muhammad was found dead on the side of Freeway 110 in Los Angeles on May 21, 2000.

"Poselství od černého muže" The Temptations (1969)

Obrázek

"Citadela" Antoine de Saint-Exupéry

Obrázek
"Byl jsem až příliš často svědkem, jak se dal soucit nepravou cestou. Ale my, kdo vládneme lidem, jsme se naučili zpytovat jejich srdce a věnovat pozornost jen tomu, co si ji opravdu zaslouží. Odmítám cítit lítost nad okázalými bolestmi, jež trápí srdce žen, a stejně tak nad umírajícími, a stejně tak nad mrtvými. A vím proč.             V jedné době mého mládí ve mně probouzeli soucit žebráci a jejich vředy. Najímal jsem pro ně ranhojiče a nakupoval balzámy. Karavany mi přivážely z jednoho ostrova zlaté masti, po nichž kůže znovu přirůstá k masu. To vše až do dne, kdy jsem pochopil, že si na svém zápachu zakládají jako na vzácném přepychu, kdy jsem je přistihl, jak se škrábou a pomazávají lejnem, jako by hnojili zemi, aby z ní vydobyli purpurový květ. Chlubili se jeden druhému svou hnilobou, byli pyšní na almužny, které dostali, neboť ten, kdo vydělal nejvíc, připadal sám sobě jako velekněz vystavující tu nejkrásnější modlu. Pokud svolili poradit se s mým lékařem, pak jen v

"Nenávist" Václav Černý

Obrázek
"Nenávisti jsem v sobě nedosáhl. (...) nenávisti nejsem vůbec schopen, leda v chvilkových záchvatech jakéhosi pominutí rozumu  citu, nad nimiž okamžitě se smíchem mávneš rukou; a opovržení mám naopak v sobě k dispozici tolik, kolik je vůbec opovržlivosti na světě! (...) a dovedl jsem svoje opovržení tak málo zakrývat, že jsem platil za nadutce a odnášel si nefalšovanou nenávist svých protivníků, často lidí jen omylných, jako já sám jsem byl člověk omylný, ale nikoliv nenávistný, ani zpupný, jen povýšený a nepříčetně úzkostlivý všude, kde nízkost a podlost a hloupost a omyl měly ponížit moje sebevědomí. Neboť jsem i hloupost vnímal jako pohanu a cizí omyl jako osobní urážku. Nebyl jsem s to je snášet trpělivě, nebyl jsem s to je někomu trpět." (...)  "I to já vím bez vás, co všechno v životě vůbec, ve společnosti zvlášť zaslouží nenávisti, třídní nenávisti nebo jiné nenávisti: ale je naprosto nutné nenávidět i tu svou nenávist. Jinak vydáte i společenské so

"Historie / History" Paul Valéry

Obrázek
" Historie je nejnebezpečnější ze všech plodů, počatých lidským intelektem. Umí přivolávat sny, omámit celé národy a spoutat je falešnými vzpomínkami..., udržuje jejich staré rány otevřené, trýzní je, nedopřeje jim klidu a podněcuje v nich megalomani i posedlost pocitem pronásledování. " Paul Valéry " Úvahy o dnešním světě " (Regards sur le monde actuel, 1931) *  *  * " History is the most dangerous concoction the chemistry of the mind has produced. It sets people dreaming, intoxicates them, engenders false memories, exaggerates their reflexes, keeps old wounds open, torments their leisure, inspires them with megalomania or persecution complex. " Paul Valéry " Reflections on the World Today " (Regards sur le monde actuel, 1931)  

Elizabeth Eckford (Little Rock Nine) 4. září 1957

Obrázek
Elizabeth Eckford byla jednou z devíti afroamerických studentů, známých též jako " Little Rock Nine ", kteří se jako první pokusili zapsat na střední školu v Little Rocku, hlavním městě Arkansasu. Případ o segregaci ve veřejném školství " Brown v. Board of Education ", v němž nejvyšší soud v USA 17.května, 1954 jednohlasně rozhodl ve prospěch Afroameričanů, označil dosavadní pravidla jako nezákonné a cesta pro posun v postavení černochů na celém území USA se mohla začít pomalu měnit.

Grandmaster Caz: "Gangsta Rap měl definitivně škodlivý účinek na naší komunitu a kulturu"

Obrázek
Grandmaster Caz: "...každejch pár let je v hudbě určitý posun ve stylech a trendech. Singl " Planet Rock " byl velký posun v 82, kdy všechno bylo většinou zaměřený na party tracky, tak se vytvořil v podstatě nový žánr. Všechno, co vyšlo potom bylo v duchu tohohle elektro-zvuku. Když se ale podíváš dál do poloviny 80. let, uvidíš, že hip hop se vrátil zpět lyrice. Objevily se jména jako KRS One, Big Daddy Kane, Kool G Rap a tyhle chlápkové se pomalu dostávali do popředí. Jakmile se rozjela "zlatá éra", 85 - 90 a 91, hip hop měl najednou velmi široký spektrum, měl si různý styly hip hopu. Každej byl svým způsobem lyrický, ale lyrický svým vlastním stylem. Měl si např. rapery, co byli vtipný, jako Biz Markie. Pak tu byli ti, co jeli spíš tradicní styl rýmování jako já a Melle Mel nebo Big Daddy Kane a Kool G Rap. Byli tu týpci jako Special Ed, Kwamé, Chubb Rock nebo ženský rapperky: MC Lyte, Queen Latifah. Všechny tyhle lidi dokromady. Pak tu ale byl "

Rosa Parks, 1. prosinec 1955

Obrázek
Zadní sedadla v autobusech měla být určena jen pro Afro-američany a zákon "Jim Crown" udržoval toto pravidlo ve společnosti od konce 19.století, kdy byla zákonem stanovena rasová segregace na všech veřejných místech v USA. Pravidlo " separate but equal " formovalo životy černochů v USA a vše naznačovalo nulovou změnu v jejich postavení. Zcela zásadní obrat v pravidlech proběhl 1.prosince 1955, kdy Rosa Parks odmítla uvolnit sedadlo bělochovi a dala tím do pohybu události, které ukončily segregaci mezi bělochy a černochy. Organizace NAACP v čele s M.L.Kingem organizovala bojkot autobusové dopravy, který ukončilo soudní rozhodnutí z 13.listopadu, 1956 a označilo segregaci ve veřejné dopravě za nezákonnou a protiústavní. V příběhu Rosy Parks je ještě nutné dodat, že nebyla první, kdo se takto postavil pravidlům, o devět měsíců dříve se podobně zachovala Claudette Colvin , ale její případ nebyl tak medializovaný jako ten Rosy Parks.

Antonín Dvořák feat. Harry T. Burleigh „Z Nového světa“

Obrázek
Dvořákova Symfonie č. 9 „ Z Nového světa “ vznikala během jeho pobytu v New Yorku, v letech 1892–1895. Obecně je známo, že se Dvořák po příjezdu do Nového světa zajímal o indiánskou a afroamerickou tradiční hudbu, pro někoho může být ale novinka, že přímo v jeho nejslavnější skladbě byl použit černošský spirituál, který si Dvořák vypůjčil od svého žáka a přítele Harry T. Burleigho, prvního afroamerického skladatele. Dvořák zastával funkci ředitele Americké národní konzervatoře, kde se Burleighem setkal. Během tří let strávených v NYC zasvětil B urleigh Dvořáka do světa černošských spirituálů a písní z dob otroctví, které znal od svého dědečka. Na oplátku zakomponoval Dvořák dvě Burleigho skladby (" Goin' Home " a " Swing Low, Sweet Chariot ") do nejhranější symfonie světa. H.T. Burleigh "Goin' Home"   Antonín Dvořák „Z Nového světa“ Symfonie č.9, e-moll, op. 95 2. věta: Largo

"Fundamentalismus" Ivan O. Štampach

Obrázek
"Tendence v islámu označované souhrnně a nediferencovaně jako fundamentalismus se po klasikovi Felixi Tauerovi, který postihl ranou etapu tohoto vývoje, v českém prostředí věnují především specializovaní religionisté, orientalisté a politologové, původně afrikanista a arabista Luboš Kropáček a spíše politologicky zaměřený Miloš Mendel. Zde lze jen odbornou rozpravu stručně shrnout a zařadit do souvislosti se současnou religiozitou a jejími problematickými jevy.  Přednostním důrazem původního amerického protestanského fundamentalismu byla neomylnost Bible. Ta se v tomto prostředí bere jako bezprostřední záznam Božího zjevení, jako by to byl text nadiktovaný Bohem. Texty, u nichž si tradiční křesťanství dovolovalo alternativní výklady, např. o stvoření světa v prvních dvou kapitolách biblické knihy Genesis, chápou jako zprávu o době a postupu tvoření jednotlivých skutečností, Země, Slunce, Měsíc a hvězd, jakož i rostlin a živočichů a nakonec člověka. Protože islám má podo

"Inside IS - 10 dnů v "Islámském státě"´ Jürgen Todenhöfer (Ikar, 2015)

Obrázek
Jürgen Todenhöfer cestoval jako první západní publicista, v doprovodu těžce ozbrojených džihádistů, po „Islámském státě“. Byla to dobrodružná akce s nejistým koncem. Jedině tak ale bylo možné poznat zblízka život nejnebezpečnějších teroristů na světě, jejich všední den a motivaci. Provést natolik podrobné rešerše v IS se dosud nikomu nepodařilo.  „Člověk tam musí přijít, aby pochopil fenomén ‚Islámského státu‘. Máme-li nad nepřítelem zvítězit, musíme ho poznat,“ tvrdí autor. Jeho kniha důrazně varuje před radikálními a nelidskými cíli „Islámského státu“, pro něž neexistuje žádné ospravedlnění. Především z hlediska islámu. Podle Todenhöfera je IS dítětem války proti Iráku, jež neměla sebemenší oporu v mezinárodním právu. Reportáž z „říše zla“ je naléhavou výzvou k nalezení politického východiska ze spirály násilí na Blízkém východě a obhajobou rozumné protiteroristické politiky. ........................ Název: Inside IS - 10 dnů v "Islámském státě" Autor: Jürgen Todenh