Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2019

Nový Orient (články) část II.

Obrázek
download PDF "Al-Džurdžáního Kniha definic" Bronislav Ostřanský (Nový Orient 62/2, 2007) "Arabská žena - příběh stokrát obehraný" Miloš Mendel (Nový Orient 37, 1982) "Džamáluddín al-Afghání - nestor islámského reformismu" Martina Panáková (Nový Orient 60/2, 2005) "Nezámolmolk a "řád říše" Saldžukovců" Eva Štolbová (Nový Orient 17, 1962) "Indický muslim a národní povědomí" Dagmar Marková (Nový Orient 37, 1982) "Rozměry islámského reformismu v arabských zemích" Miloš Mendel (Nový Orient 37, 1982) "Islámská ortodoxie a její poměr k vědě" Karel Petráček (Nový Orient 37, 1964) "Na okraji středověké arabské společnosti" Bronislav Ostřanský (Nový Orient 62/2, 2007) „Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou“ Marek Otisk (Nový Orient 62/2, 2007) "Bůh v Ibn Sínově božské vědě“ Marek Otisk (Nový Orient 60/2, 2005) Část I. zde foto: "Arabian Antiquities of Spain" James Cavanah

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. - články na téma středověká filosofie, Ibn Rušd a Ibn Sína (Filozofická fakulta Ostravská univerzita)

Obrázek
download PDF „Arabská a evropská věda mezi antikou a středověkem“ (ed. P. Houser "Kapka metanového deště") Praha 2007 „Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000“ (Dějiny věd a techniky 46/4, 2013) „Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku“ ("Situovaná věda: Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání", ed. Z. Kalnická, M. Škabraha, Ostrava 2013 "Bůh v Ibn Sínově božské vědě“ (Nový Orient 60/2, 2005) „Cesty arabské a raně středověké vědy I: Zmizela věda z Evropy?“ (Computerworld – Scienceworld, Praha 2006) „Dvě aristotelské disputace na ottonském císařském dvoře“ (Aithér: Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 7/13, 2015) „Filosofie jako hra: matematické hry středověkých intelektuálů“ (Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, ed. A. Olech, M. Otisk, Ostrava 2016) "Heinzmannova Středověká filosofie" Marek Otisk (recenze) „Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou“ (Nový

"Islám a lékařství" Měsíčník Ciba (1935)

Obrázek
download PDF "Islám a lékařství" Měsíčník Ciba (Duben 1935, 2. ročník, č. 15) Islám a jeho lékařství Vliv islámu a jeho lékařství na západní svět K dějinám lékařství a hygieny v Turecku Muristan sultán Kalauna v Kahiře Nemocnice z doby rozkvětu islámského lékařství Skarabeus, stará egyptská ocharan proti nemocem

James Baldwin "...děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti" (1974)

Obrázek
„V prvé řadě si musíte uvědomit, navzdory názorům této země, že děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti. Děti jsou vlastně všechny stejné. [Dick Cavett: Vzpomínáte si na moment, kdy jste poprvé pochopil, že na světě jsou lidé dvou barev? ...] Nebylo to tak, že bych zjistil, že na světě jsou dvě barvy [Dick Cavett: dvě a více] Byl to moment, kdy jsem zjistil, že bez ohledu kolik je na světě barev, já mám tu špatnou. Rozumíte, to je naprosto rozdílná situace. Děti nevidí lidi jako bílé nebo černé, ne. Lidé jsou pro ně spíš divní. Kdokoli z nich je větší než oni a to je pro ně dostatečně děsivé. Když si představíte svého otec nebo někoho dospělého, jak vás veme do náruče a pohazuje si s vámi jak s kořistí, uvědomíte si, že děti jsou naprosto vydány na milost dospělým. V prvé řadě, když se černošské dítě narodí v této zemi, a já o této zemi mohu hovořit, protože jsem se tady narodil a vyrostl, a je mu kolem šesti nebo sedmi let, zjistí velmi brzo určité rozdíly. Nejdř

"Židé v islámu: koncept ahl adh-dhimma a případová studie židovské menšiny v Maroku" Veronika Sobotková, Jan Pěchota (ed.) (ZUP, 2018)

Obrázek
Publikace Židé v islámu pojednává o postavení náboženských menšin na Blízkém východě. V první části se autoři věnují obecněji postavení chráněných náboženství v islámu. Druhá část publikace se pak zaměřuje na židovskou menšinu v Maroku. Download e-book (PDF format) ........................... Název:Židé v islámu: koncept ahl adh-dhimma a případová studie židovské menšiny v Maroku Autoři: Jan Pěchota, Veronika Sobotková, Václava Tlili, Alexandra Kollárová, Katarína Maruškinová, Monika Tintěrová, Vydal: Západočeská univerzita v Plzni Rok: 2018 Počet stran: 226 stran  ........................... OBSAH Úvod Poznámka k přepisům I. AHL ADH-DHIMMA V ISLÁMU 1. Koncept ahl al-kitáb a ahl adh-dhimma v islámské právní vědě Veronika Sobotková 2. Medínská ústava Václava Tlili 3. ‘Umarova smlouva Václava Tlili 4. Stručný přehled postavení židovské menšiny v muslimských státech Veronika Sobotková II. ŽIDÉ V MAROKU 5. Židé v Maroku: historický přehled Alexandra Kollárová – Ka

"Reconstruction After the Civil War" John Hope Franklin (The University of Chicago Press, 1961)

Obrázek
Reconstruction After the Civil War John Hope Franklin (1915–2009) The University of Chicago Press 1961 (First Edition) 258pp. Reconstruction after the Civil War explores the role of former slaves during this period in American history. Looking past popular myths and controversial scholarship, John Hope Franklin uses his astute insight and careful research to provide an accurate, comprehensive portrait of the era. His arguments concerning the brevity of the North’s occupation, the limited power wielded by former slaves, the influence of moderate southerners, the flawed constitutions of the radical state governments, and the downfall of Reconstruction remain compelling today. Table of Contents 1. The Aftermath of War 2. Presidential Peacemaking 3. Reconstruction: Confederate Style 4. Confederate Reconstruction Under Fire 5. Challenge by Congress 6. The South’s New Leaders 7. Constitution-making in the Radical South 8. Reconstruction—Black and White 9. Counter Reconstruction 10. Economic

2 x black american short stories by Langston Hughes and John Henrik Clarke

Obrázek
" The best short stories by Negro writers: an anthology from 1899 to the present "  Langston Hughes (Little, Brown and Company, 1967) " American Negro short stories " John Henrik Clarke (Hill and Wang, 1966) ...................... "American Negro short stories" Autor: John Henrik Clarke Hill and Wang, 1966 355 pages ...................... Table of Contents Introduction "The Lynching of Jube Benson," Paul Laurence Dunbar "On Being Crazy," W. E. B. Du Bois "The Goophered Grapevine," Charles Waddell Chesnutt "The City of Refuge," Rudolph Fisher "The Overcoat," John P. Davis "Truant," Claude McKay "A Summer Tragedy," Arna Bontemps "The Gilded Six-Bits," Zora Neal Hurtson "Bright and Morning Star," Richard Wright "The Boy Who Painted Christ Black," John Henrik Clarke "One Friday Morning," Langston Hughes "So Peaceful in the Co