Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2013

"Tři zvonečky: Arabské lid. ukolébavky a říkadla" Karel Petráček a Věra Kubíčková (ČSAV, 1952)

Obrázek
Kdykoliv se zadíváme nebo zaposloucháme do některého z projevů lidového umění, ať už je to zpěv, hudba nebo tanec, poezie nebo umění výtvarné - pocítíme upřímnou radost. Radost z bezprostřednosti, s níž lidový tvůrce dovede umělecky ztvárnit prostá dění svého života, z toho, jak spontánně, jadrně a vtipně umí vyjádřit všecko, co vidí a co jej zaujme. A to platí plnou měrou i o lidové poezii arabské. Také ona se nepájí ze stejného zdroje, zrcadlí život obyčejných lidí od jara do podzimu, avšak nejde jí o pomíjivé a pomíjející osudy jedince, jí zajímají pouze ty události, které s pravidelností ročního střídání, potkávají život celého kmene, rodu, celého národa.

Langston Hughes "Lament For Dark People / Žalozpěv za černý lid"

Obrázek
“ Lament For Dark People ” I was a red man one time, But the white man came. I was a black man, too, But the white man came. They drove me out of the forest. They took me away from the jungle. I lost my trees. I lost my silver moons. Now they’ve caged me In the circus of civilization. Now I herd with the many— Caged in the circus of civilization.   " Žalozpěv za černý lid " Byl jsem jednou rudoch, ale přišli běloši. Byl jsem i černoch, ale přišli běloši. Vyhnali mě z pralesa. Vyvlekli z džungle. Ztratil jsem své stromy. Ztratil jsem své stříbrné luny. Jsem teď zavřený do klece v cirkusu civilizace. Jsem teď ve stádu - v kleci cirkusu civilizace. Langston Hughes bio *foto:  drips.cz   

Langston Hughes "My People / Můj lid"

Obrázek
" My People " The night is beautiful, So the faces of my people. The stars are beautiful, So the eyes of my people Beautiful, also, is the sun. Beautiful, also, are the souls of my people. " Můj lid " Noc je krásná,  krásné jsou i tváře mého lidu. Hvězdy jsou krásné, krásné jsou i oči mého lidu. Krásné je také slunce, krásná je také duše mého lidu. Langston Hughes bio *foto: drips.cz

"Wásitské vyznání" Ibn Tajmíja (Academia, 2013)

Obrázek
Ibn Tajmija se řadí mezi nejvlivnější myslitele moderního a současného islámu, ačkoli nás od doby jeho smrti dělí bezmála sedm set let. Jedná se o  autora strohé, přísné a tradicionalistické interpretace islámu, brojící proti všemu novotářství a kacířství.  Rozsáhlé a složité dílo tohoto kontroverzního  teologa a právníka bylo a je různě vykládáno a chápáno. Wásitské vyznání patří k mimořádně vlivným a v současné době velmi rozšířeným  ideologickým textům tzv. salafitského islámu.

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

Obrázek
Na celém Předním východě se ve středověku cestovalo hodně a daleko. Zvláště Arabové jsou vášnivými cestovateli, snad je to pozůstatek jejich kočovného života. Ale Arabové si také libují v popisné literatuře a mají rádi dlouhá vypravování. Je mnoho příčin, proč Arabové a ostatní muslimové tak často a tak rádi cestovali. Jednou z těch příčin je povinnost každého muslima vykonat pouť do Mekky, jiným podnětem k podnikání dalekých cest byly tzv. cesty za věděním, to jest za poznáním a prohloubením znalostí islámských věd. Mezi Córdobou na západě a Buchárou na východě, mezi Halabem a Jemenem putovali neustále mladí i staří, poháněni touhou usednout u nohou některé z významných autorit své doby, aby nabyli příslušného vzdělání a získali diplom.

"Živý syn Bdícího - حي بن يقظان " Abu Bakr Ibn Tufajl (Praha 1957)

Obrázek
poznámka : Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA) Z řady překladů Ivana Hrbka jsou nejvíce zmiňovány díla z edice „Živá díla minulosti“ (Ibn Battúta, Ibn Chaldún, al-Mas’údí) a hlavně Korán (Al-Qur´an), dále pak překlady prózy (Táhá Husajn nebo Ghassán Kanafání). Mezi těmito publikacemi tvoří výjimku dílo, které se zabývá muslimskou filosofií a jejímž autorem je filosof a lékař Abu Bakr ibn Tufajl, který žil ve 12. století, v období muslimské vlády ve Španělsku (od 7. do 15. století ). Dílo „Živý syn Bdícího" (arab.“ Risála Hajj ibn Jakzán), a i jeho autor, představují filosofii převážně aristotelského typu v logice, fyzice, psychologii a přírodních vědách, neboť ta je také nedílnou součástí muslimské filosofie. Dále dílo reflektuje východiska novoplatonismu, který byl na základě mylně přisuzovaného autorství tzv. "Aristotelovy theologie" (jejímž autorem byl ve skutečnosti Porfyrios, žák a propagátor myšlenek Plótína) rovněž součástí filosofi

"Národní epika bosenských mohamedánů. Díl 1 a 2" Josef Holeček (Praha : J. Otto, 1917)

Obrázek
Dvousvazková publikace překladů bosenských povídek nazvaná „ Národní epika bosenských mohamedánů ", může podle názvu slibovat zajímavou ukázku balkánské, zvláště ale muslimské literatury, která se v českých překladech objevila až v 90. letech ve sbírce " Pevná pouta - moje náruč bílá " *. Autor překladu je český spisovatel Josef Holeček (1853 - 1929), který si zřejmě svůj zájem o Balkán vybudoval během pracovního pobytu v Záhřebu, kde v 70. letech pracoval jako vychovatel a rovněž jako zpravodaj "Národních listů" během balkánské války.

"Pevná pouta - moje náruč bílá: výbor z lidové poezie bosenských a hercegovských muslimů" (Mladá fronta, 1993)

Obrázek
Výbor z lidové poezie bosenských a hercegovských muslimů předkládá českému čtenáři sbírku lyrických nebo lyricko-epických lidových písní, z nichž nejtypičtější jsou tzv. sevdalinky. Jde o milostné písně, v nichž často zaznívá nejen vášnivý a bolestný milostný cit, ale současně až jakási osudová, a přesto sladká teskná melodie, vystižená ve své podstatě verši. Nejde však o čistě orientální milostný styl, i když označení „sevdah“ pro milostnou touhu převzali neznámí pěvci těchto písní z turečtiny.

"Beale Street blues / Jdi a hlásej to z vrchu" James Baldwin (Odeon 1979)

Obrázek
Ve svazku společně vycházejí dvě díla vymezující autorovu tvorbu. Prvotina Jdi a hlásej to z vrchu je příběhem čtrnáctiletého černošského chlapce Johna, který se pokouší definovat svůj vztah k nejbližšímu okolí i společnosti, v níž žije, aby se tak dobral pravdy o své totožnosti a místě v životě.

Karel Zeman "Inspirace" (1949)

Animovaný / Krátkometrážní Československo, 1949, 11 min Režie: Karel Zeman Hudba: Zdeněk Liška Hrají: Karel Zeman

"documerika, philadelphia, the city" dick swanson @drips.cz

Obrázek
dick swanson: documerika, philadelphia, the city more pics @ drips.cz

Malala Yousafzai is back!

Obrázek
"On January 4, Malala Yousafzai left the Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, United Kingdom. The Pakistani schoolgirl activist had been shot in the head by Taliban gunmen because of her advocacy of girls' education." Text " Al Jazeera English "

„Mirror to America: The Autobiography of John Hope Franklin“ John Hope Franklin (Farrar, Straus and Giroux, 2005)

Obrázek
John Hope Franklin lived through America's most defining 20th-century transformation, the dismantling of legally-protected racial segregation. A renowned scholar, he has explored that transformation in its myriad aspects, and he was, and remains, an active participant. Born in 1915, he could not but participate: evicted from whites-only train cars, confined to segregated schools, and threatened--once with lynching. And yet he managed to receive a Ph.D. from Harvard. He has become one of the world's most celebrated historians and reshaped the way African American history is understood and taught. But Franklin's participation was much more fundamental than that. From his effort in 1934 to hand President Roosevelt a petition, whether aiding Thurgood Marshall's preparation for Brown v. Board in 1954, marching to Montgomery in 1965, or testifying against Robert Bork's nomination to the Supreme Court in 1987, Franklin has pushed the national conversation on race towards

„Black Manhattan“ James Weldon Johnson (Da Capo Press, 1991)

Obrázek
In this classic work, first published in 1930, James Weldon Johnson, one of the leading lights of the Harlem Renaissance, combined the skills of the historian, social scientist, and the reporter to trace the New York black experience from the earliest settlements on Chatham Square during the pre-revolutionary period to the triumphant achievements of Harlem in the 1920s. But Black Manhattan is by no means simply history; It illuminates Johnson and his contributions to both black literature and black organizations; it provides us with an intimate account of the black theatrical and musical world of which Johnson had been a part; and it raises searching questions about the black people's struggle to find their identity. Black Manhattan remains one of the essential books on the black American experience, losing none of its resonance and value after many decades.  

„Writings" James Weldon Johnson (The Library of America, 2004)

Obrázek
The Autobiography of an Ex-Colored Man (1912), James Weldon Johnson’s first book and the first modernist novel written by an African American, is a groundbreaking and subtle account of racial passing, initially published as an anonymous memoir. Its veracity—many believed it to be a genuine autobiography—has made it one of the undisputed masterpieces of African American literature and established Johnson in the African American literary vanguard of the first half of the twentieth century. He was also one of the central figures of the civil-rights struggle of his era, a tireless activist and longtime leader of the NAACP. Until now, however, his innovative and fascinating writings have never been gathered in a one-volume edition. Johnson’s complex career spanned the worlds of diplomacy (as a U.S. consul in Venezuela and Nicaragua), politics (as secretary of the NAACP), journalism (as the founder of one newspaper and longtime editor of another), and musical theater (as lyricist for the

"The Betrayal of the Negro" Rayford Whittingham Logan (Da Capo Press, 1997)

Obrázek
Between the end of Reconstruction in 1877 and the end of World War I in 1918, African Americans experienced their nadir. The Betrayal of the Negro (originally published as The Negro in American Life and Thought: The Nadir, 18771901 and subsequently expanded) is the only full-scale account to document with encyclopedic research this neglected phase in American history. The author examines every aspect of our country's post-Reconstruction retreat from equality: the economic factors, the Supreme Court decisions, Booker T. Washington and his "Era of Compromise," and, in a unique and disturbing survey, the racist caricatures that dominated the most liberal newspapers and magazines of the day. Dispassionate and insightful, Logan unfolds a narrative of national betrayal as harrowing as it is heartbreaking. (text publisher) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Title: „The Betrayal of the Negro: From Rutherford B. Hayes to Woodrow Wilson “ originally published as "The Negro in America

Mixtape Mecca Audio (obálky)

Obrázek
4 Ya Tape Dex (Terorist?Posse, 1998) Loopdiga (Mecca Audio, 2002) Zulu Beat Show ( Mecca Audio, 2005) Soul Brothers ( Mecca Audio, 2006) Mecca Audio · A tribute to Boot Camp Click (BK, US of A) Mecca Audio · "Soul Bros. vol. II." mixtape intro. (Jazz & Fusion) Mecca Audio · "Soul Bros. vol. I." mixtape intro. (Soul, Funk & Rap) Nevydaná verze mixtapu "loopdiga" (Mecca Audio, 2002) cover: Jan Havel ( Belavenir Design Studio )

„Jazz LP covers from the 1940s to 1990s" Joaquim Paulo, Julius Wiedemann (TASCHEN, 2012)

Obrázek
This volume features a broad selection of jazz record covers, from the 1940s through the decline of LP production in the early 1990s. Each cover is accompanied by a fact sheet listing performer and album name, art director, photographer, illustrator, year, label, and more. Special features for jazz lovers include a top-10 favorite records list by leading jazz DJs such as King Britt, Michael McFadden, Gilles Peterson, Andre Torres, and Rainer Trüby, as well as interviews with legendary jazz personalities Rudy Van Gelder (sound engineer who recorded for many labels such as Blue Note, Impulse!, and Prestige), Creed Taylor (founder of many labels and one of the best jazz producers ever, credited also for bringing bossa nova to the US and fusing it with jazz), Michael Cuscuna (Blue Note jazz producer and catalog researcher, responsible for its most successful re-editions), Bob Ciano (designer at the CTI Label, founded in the 70s by Creed Taylor, and one of the greatest cover designers