Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2023

Debata o Milanu Kunderovi (spolek Svatopluk, 19.9.2023 @Slovenský dům v Praze)

Obrázek
  Debatu o Milanu Kunderovi, která proběhla 19.9.2023 ve Slovenském domě v Praze, uvedl predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský, moderoval Dominik Forman, vystoupili literární vědec Jakub Češka a bývalý diplomat Petr Drulák Debata o Milanu Kunderovi (Svatopluk, 19.9.2023) Petr Drulák, Jakub Češka, Dominik Forman Petr Drulák Milan Kundera v politickém kontextu let 1968 - 1989 06:20 Kauza obvinění Milana Kundery z udavačství v týdeníku Respekt, viz článek "Udání Milana Kundery" Petr Třešňák, Adam Hradilek 12. 10. 2008, @Respekt  Jiří Dienstbier uspořádal 29.09.2009 Semináře na téma "EVROPAN MILAN KUNDERA" . (@Senát ČR) Vyšlo také knižně  "Evropan Milan Kundera" (2010), Ed. Jiří Dienstbier 10:00 Setkání Milana Kundery a Petra Druláka ve Francii 14:20 České občanství Milana Kundery po roce 1989 17:00 Milan Kundera vs. Václav Havel (polemika 1968-1969) "Český úděl" Milan Kundera Text původně vyšel v Listech č. 7–8/1968 &q

"Životní prostředí vs. duchovní prostředí" Jindřich Chalupecký (1988)

Obrázek
  foto: Miroslav Hák (1911–1978) český fotograf, člen Skupiny 42 ( více zde ) "Ztráta náboženství v evropské civilizaci způsobila, že se na jeho místo dostává umění. [...] Umění bylo vždycky těsně spjato s náboženstvím, takže dokonce nedá se ani rozeznat, kde vlastně končilo náboženství a kde začínalo umění. [...] Umění se dostává, obávám se, do krize, to setrvávání v katakombách nebezpečně vede k estetismu, k tomu, že si umělec hraje s objektem, který vytváří; umělecká díla se stávají samomluvou a přestávají se obracet k divákům. [...] Přitom je však otázka, jestli umění té potřebě, která po něm volá, opravdu odpovídá. Mluví se teď často o postmoderně, a já se přiznám, že tomu nedůvěřuji. Postmoderna, jinak řečeno, už-ne-moderna, už-ne-moderní umění. Řekl bych, že to je prostě nový akademismus, který velice připomíná akademismus 19. století. [...]  Problémem totiž podle mě není vůbec, co se má malovat a co se má sochařit, ale kam se to má dát. Úkol výtvarníka není dělat věci a dě

Věří Tomáš Halík v abrahámovského Boha?

Obrázek
  V debatě "Co je nevěřícím svaté?" (29. března 2021 @Dominikánská 8) hovoří Tomáš Hříbek (ateista), Václav Bělohradský a Tomáš Halík o dialogu mezi nevěřícími a věřícími. Ve 22:10min. okomentuje Tomáš Hříbek ideové pozice spoludebatujících a o Tomáši Halíkovi řekne, že je  "obhájce křesťanské morální praxe bez transcendentního super-naturalistického Boha" . To je na křesťana dost zvláštní postoj. Věří Tomáš Halík v abrahámovského Boha? související:  Krátká legenda o Antikristu" Vladimír Solovjov (1900)

Krátká legenda o Antikristu" Vladimír Solovjov (1900*)

Obrázek
  foto: "Satan na sněmu"; jedna z celkem 50 ilustrací Gustava Dorého z roku 1868, které byly použity pro básen "Paradise Lost" (první vydání 1667) od Johna Miltona (1608–1674) Předmluva  Je zlo pouze přirozený nedostatek, je to nedokonalost, která s růstem dobra sama od sebe mizí, anebo to je skutečná síla, jež pomocí různých pokušení ovládá náš svět tak, že pro úspěšný boj proti ní musíme mít opěrný bod v jiném řádu bytí? [...] Jestliže tito lidé pociťují třeba jen z lidské slabosti neodolatelnou potřebu opřít své názory kromě vlastního „rozumu“ ještě o nějakou dějinnou autoritu, proč tedy ne­hledají v dějinách někoho jiného, který jim víc vyhovuje? Takový už tu přece dávno je: je to zakladatel velice rozšířeného buddhistického náboženství. Ten přece doopravdy hlásal to, co požadují oni: neodporování /zlu/, pasivní lho­stejnost, nečinnost, střídmost atd. A svému náboženství úspěšně „otevřel skvělou kariéru“ i bez mučednictví. Posvátné knihy buddhismu skutečně zvěst

Ivan Diviš "Návrat do Čech" (čte Jan Vlasák)

Obrázek
  Ivan Diviš "Návrat do Čech" (čte Jan Vlasák) Kniha svým názvem navazuje na Divišovu básnickou knihu Odchod z Čech – tentokrát však nejde o sbírku básní, ale o výbor z korespondence, a to z let 1990 až 1999, tedy z období, kdy básník žil sedm let ještě v Německu, ale do Čech již mohl – po dvacetiletém exilu – jezdit a postupně se odhodlával se do Čech vrátit natrvalo, což v roce 1997 skutečně udělal (a o dva roky později zde zemřel). Kniha, kterou uspořádal básníkův přítel Zdeněk Potužil, je složena z dopisů více než deseti adresátům, dopisy jsou řazeny chronologicky. Diviš se zde projevuje jako stylistický vulkán, jako básnická sopka chrlící proudy postřehů, soudů, nápadů, ale i vzlyků, klení, proseb a spílání. Jde o knihu nesmírně živou, podnětnou, plnou vášně i bolesti. Divišův mimořádný jazykový talent, známý z jeho Teorie spolehlivosti, se zde doplňuje s psaním zcela zbaveným jakékoli autocenzury – v tom je kniha jedinečná a též historicky zajímavá: poskytuje pozoruhodn

"Spisovatel a jeho přízraky" Ernesto Sabato (audiokniha, čte Jan Vlasák)

Obrázek
  Esejistický protějšek románů argentinského spisovatele a svérázného filozofa. Sám autor říká: „Tato kniha je celá variacemi na jediné téma, téma, které je mou posedlostí od chvíle, kdy jsem začal psát: proč, jak a nač se píše beletrie?“ Odpověď není formulována ve formě ucelené teorie, knihu tvoří střípky, úvahy, komentáře k citátům, podobné spisovatelskému deníku. Na rozdíl od některých jiných Sabatových esejů, reagujících na dobové společenské problémy, tato sbírka nijak nezastarává, neboť odráží základní problémy spisovatelského řemesla a lidského osudu vůbec. "Spisovatel a jeho přízraky" Ernesto Sabato (Mladá fronta, 2002) Originální název: El escritor y sus fantasmas, 1963 Překlad: Vít Urban, Anežka Charvátová čte Jan Vlasák Natočeno 2019. Premiéra 7. – 11. 10. a 14. – 18. 10. 2019 (ČRo 3 Vltava, 9:10 h.; 10 x cca 14 min) v cyklu Esej. Ernesto Sabato (1911 - 2011) · 01_Ernesto Sabato_ Román, krize a moderní doba Ernesto Sabato (1911 - 2011) · 02_Ernesto Sabato_ Č