Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2014

vzkaz pro časopis Reflex!

Obrázek
...nepatřím mezi Vaše čtenáře a ani se jím nestanu, nicméně po zhlédnutí obálky Vašeho nového čísla jsem si říkal, jaký typ člověka představujete a hlavně jaký typ myšlení. Půjdu hned k věci, protože nechci trávit víc času než je třeba s lidmi, jako jste Vy. Vzhledem k rasistické a xenofobní náladě v dnešní společnosti zažívám já i má manželka denně podezřelé pohledy a narážky ohledně šátku atd. Doufal jsem (a stále doufám), že media by měla mít funkci hlavně kultivující a přinášet informace nezaujaté, které by přinesly nový úhel pohledu do záležitostí, jež nejsou v Čechách tolik známé. Vaše nazírání na islám a muslimy je ale silně tendenční, schématické a vytváří ve čtenáři již předem vytvořené konstrukce a pro některé již daná východiska. Svým komentářem jsem chtěl kritizovat latentní rasismus a podprahové podsouvání předem daných stereotypů, protože tyto nástroje v mediích vytváří mnohem více nenávisti vůči komukoli, než hlasitý rasista, který je díky svému projevu čitelný (douf

Vlasta Kálalová - Di Lotti, česká lékařka v Bagdádu

Obrázek
Osobnost Vlasty Kálalové-Di Lotti, lékařky, která v devětadvaceti letech otevřela československou nemocnici v Bagdádu, je známa hlavně díky knize "Doktorka z domu Trubačů" (1), ale také ve spojitosti s politickým procesem s Miladou Horákovou a spol., kde jako jedna z mála československých osobností napsala dopis (2) prezidentu Gottwaldovi a požádala o zrušení trestu smrti pro obžalované. Ačkoli je kniha autobiografický román, můžeme v ní narazit na zajímavé informace o islámu a hlavně o tehdejších poměrech v muslimské společnosti. Na knize je zajímavý způsob vyprávění a jakýsi nadhled v situacích, kdy se jako Evropanka setkala s Orientem. Z jejích poznámek (Přes Bospor k Tigridu), které bohužel nikdy nevyšly knižně, ale mnohé citace z nich byly použity ve zmíněné autobiografii, vyzařuje inteligence a silná empatie vůči novému světu, který se stal jejím domovem až do roku 1932.

"Výročí úmrtí Gil Scott-Herona"

Obrázek
V květnu si připomínáme výročí úmrtí afroamerického umělce, který sehrál důležitou roli jak v době své vrcholné kariéry, tak i na konci 80. let, kdy se stal významným zdrojem inspirace pro rapové kapely (P.E., BDP, Ice T, Mos Def aj.). V této spojitosti byl často označován za "kmotra rapu", on sám ale tento titul nikdy nepoužíval a dokonce v básni " Poselství poslům " demonstroval svůj názor na rap a jeho přínos. Hudební, umělecký a i lidský přínos GSH nespočívá v tom, co říká, ale jak.

Blog věnovaný F. X. Šaldovi

Obrázek
Už téměř půl roku je na internetu k dispozici blog věnovanými velké osobnosti české literatury Františku Xaver Šaldovi. Najít zde můžete nejen odkazy na e-knihy FXŠ, ale i raritní eseje a stati jiných autorů věnovaných jeho práci, názorům a významu pro vývoj českého myšlení (jak v umění, tak i ve společnosti). Neméně důležitou součástí blogu je kategorie * Česká literatura * nabízející jména, která s FXŠ souvisí přímo (Bedřich Fučík, Václav Černý aj.) nebo nepřímo (Jan Čep, Jan Zahradníček aj) a svým způsobem tak navazují na Šaldův odkaz nebo se v něm inspirují. Podporovat ověřené jméno z minulosti může vyznít, jako přihřívání polívčičky a pokus o zalíbení, chtěl bych proto zdůraznit, že FXŠ není pro mě primárně literární kritik, ale především člověk, který hájil svůj názor i v případě, že byl (velmi často) osamocen a rovněž se snažil myslet sám za sebe; tedy vlastnost, kterou dnes vidíme velmi zřídka.   * časové i nadčasové * https://nadcasove.blogspot.com/