Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2013

"Živá púšť" Abdarrahmán Muníf (Pravda, 1989)

Obrázek
Román, ktorého názov je navonok protirečivý, vyjadruje vzťah obyvateľov malej dediny na okraji púšte k nekonečnému nepriateľskému priestranstvu, ktoré ich obklopuje, ale ktoré ich súčasne zachraňuje, keď príde obdobie sucha, potoky a pramene vyschnú a záhrady spustnú. Vtedy sa stanú kŕdle púštnych jarabíc a stáda gaziel jedinou obživou dedinčanov. Púšť má však svoje pravidlá, ktoré musí poznať každý, kto v nej chce prežiť. Muníf si zvolil za hrdinu svojho románu dedinského čudáka, poľovníka Assáfa. Assáf sa hlboko zžil s prírodou a vie, že zver nemožno beztresne vybíjať, lebo so zánikom života na púšti zanikne aj život tých, ktorí od nej závisia. Assáfovým príbehom autor rámcuje krátke poviedky o vzťahu človeka a zvieraťa a o protiklade medzi nespravodlivým svetom ľudí a spravodlivým a čistým svetom zvierat. ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Název: Živá púšť Arab.orig.: An-Niháját Autor: Abdarrahmán Muníf (1933-2004) Překl.: Ladislav Drozdík Vydavatel: Bratislava, Pravda Rok vydání: 19

"Dějiny náboženského myšlení III: Od Muhammada po dobu křesťanských reforem" Mircea Eliade (OIKOYMENH, 1997)

Obrázek
Třetí svazek Dějin věnuje čtyři kapitoly dějinám náboženských představ, myšlenek a institucí v Evropě 4. století až 17. Století, ale neklade příliš důraz na výtvory, které jsou západnímu čtenáři dobře známé (např. scholastika či reformace), aby se mohl zastavit u některých fenoménů, o nichž se obvykle v učebnicích mlčí nebo jejichž význam je umenšován: heterodoxie, hereze, lidové mytologie a praktiky, čarodějnictví, alchymie, esoterismus. 

"Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské" Lenka Bezoušková (Leges, 2013)

Obrázek
Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské.  Úvodní část se věnuje pramenům islámského práva a právním školám, jejichž role při výkladu práva a názorová pluralita je častokráte opomíjena. První kapitoly knihy obsahují nástin vztahu islámského práva a práva státního, stejně jako právní úpravy subjektů práva. Stručně je představen i vývoj právních úprav v muslimských zemích, který doznal především od počátku dvacátého století celé řady změn.

Balkans 2013 in pictures

Obrázek
(Ramadan 2013) Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

Obrázek
Dagmar Šimková (*23. 5. 1929 - 24. 2. 1995) byla 14 let nespravedlivě vězněná komunistickým režimem; v elitní společnosti mj. profesorky Růženy Vackové, skautské aktivistky Dagmar Skálové či katolické spisovatelky Niny Svobodové. Po návratu na svobodu sejí podařilo emigrovat společně s maminkou za sestrou do Austrálie. Studovala umění, historii, archeologii, psychologii a sociologii. Ve spolupráci s Amnesty International se věnovala pomoci vězněným lidem. Pracovala také jako kaskadérka u filmu a uspořádala výstavy svých výtvarných prací. Po listopadu 1989 několikrát navštívila Prahu. Zemřela v Austrálii a je pochována v Perthu.

"Na téma umění a život: F.X. Šalda 1867-1937-2007" T. Kubíček, L. Merhaut, J. Wiendl (Host, 2007)

Obrázek
Soubor studií „Na téma umění a život: F. X. Šalda 1867—1937—2007" představuje reprezentativní průřez současným literárně a uměnovědným myšlením o díle zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy. 

„Rozhovor s arabistou Lubošem Kropáčkem na téma muslimská filosofie a učenec Abú Hámid al-Ghazzálí“ (srpen 2013)

Obrázek
V prvním rozhovoru s arabistou Lubošem Kropáčkem (září 2011) převládal převážně politický islám jako hlavní téma a nezbylo mnoho prostoru pro muslimskou filosofii (falsafa), což se tímto rozhovorem pokusíme částečně napravit.  Téma falsafy představil českému čtenáři již v roce 1957 Ivan Hrbek svým překladem filosofického románu Ibn Tufajla, " Živý, syn bdícího ", který Luboš Kropáček v roce 2011 revidoval a doplnil překladem Tufajlovy předmluvy (Muqaddima), a dále napsal úvod a poznámkový komentář.  Další možnost setkat se s muslimským učencem byla prostřednictvím Ghazzálího " Zachránce bloudícího " (Vyšehrad, 2005). 

Rozhovor s arabistou Ondřejem Beránkem na téma islámská filosofie, Ibn Rušd a islamolog Ignác Goldziher (18.7.2013)

Obrázek
Donedávna to téměř vypadalo, že cestopis Ibn Battúty nebo filosofický román Ibn Tufajla budou jedny z mála překladů z arabštiny zprostředkovávající autenticky život a myšlení islámského světa, který dříve o sobě nejčastěji dával vědět prostřednictvím pohádek Tisíce a jedné noci a v současnosti zase spíše skrze média.