Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2021

"Tajemství sametu: O zákulisí převratu 1989 s režisérem Jiřím Svobodou" Kantůrková, Eva (Akropolis, 2013)

Obrázek
  Fanon77 · Tajemství sametu: O zákulisí převratu 1989" Jiří Svoboda a Eva Kantůrková, Eva (Akropolis, 2013) "Tajemství sametu: O zákulisí převratu 1989 s režisérem Jiřím Svobodou" Kantůrková, Eva (Akropolis, 2013), 220 s. e-kniha (PDF) Anotace "Při práci nad televizním scénářem o postavě Mistra Jana Husa se sešli spisovatelka Eva Kantůrková a režisér Jiří Svoboda. Debaty, které spolu v druhé polovině loňského roku vedli prostřednictvím e-mailů, jsou zcela nevšední. Otevírají Pandořinu skříňku, dotýkají se neuralgických míst našich životů, bolestné zkušenosti uplynulých desetiletí, podrobených nejrůznější nepřízni; uvažují o příčinách i podobě listopadového převratu, o zákulisí politických špiček, o počátku 90. let, kdy Jiří Svoboda stanul v čele KSČM (včetně brutálního atentátu na něj), o současné vládě a poměrech v ČR. Chvílemi to vypadá jako setkání vody a ohně, nebe a pekla - ale vždy je to setkání s odzbrojující tolerancí, úctou a respektem k názoru toho dru

Muhammad Abdul Azíz a Khalil Islam byli zproštěni obvinění z vraždy Malcolma X v roce 1965

Obrázek
foto: Muhammad Abdul Azíz (tehdy znám jako Norman 3X Butler) a Khalil Islam (tehdy znám jako Thomas 15X Johnson)v roce 1965 při vynesení rozsudku. Ve čtvrtek 18.11.2021 zprostil viny newyorský soud Muhammada Abdul Azíze (*1938) a Khalil Islama (1935-2009) z vraždy Malcolma X, leadera za rovná práva Afroameričanů, ke které došlo 21.2.1965 v harlémském kulturním centru  Audubon Ballroom. Spolu s nimi byl z vraždy odouzen Talmadge Hayer (*1941), nyní Mujahid Abdul Halim, který se jediný k činu přiznal, ale také rovněž vždy tvrdil, že oba spouluobvinění nemají s atentátem nic společného. Jak Muhammad Abdul Azíz, tak Khalil Islam tvrdili, že jsou nevinní. Khalil Islam měl dokonce alibi, že v čase atentátu nebyl na místě činu, protože měl zraněnou nohu. Odsouzeni byli v roce 1966 a ve vězení strávili dvě dekády; Muhammad Abdul Azíz abyl propuštěn v r. 1985, Khalil Islam až v roce 1987. K tak významné změně v původním verdiktu došlo také díky washingtonskému nezávislému novináři Abdur-Rahman

Výročí úmrtí (6.11.2020) súdánského šejcha Nurín Mohammada Sádiqa

Obrázek
  Uplynuly dva roky od tragické smrti súdánského šejcha Nurín Mohammada Sádiqa, který zemřel 6.11.2020 při autonehodě. Článek s krátkou biografií a fotodokument z pohřební modlitby (salat al-džanáza)  zde . Článek s ukázkami jeho recitace zde .

Tomáš Garrigue Masaryk o náboženství, moderně, filosofii, francouzské revoluci, křesťanství (katolicismus, protestantismus), literatuře, umění (ukázka z knihy "Moderní člověk a náboženství", články z let 1896-1898)

Obrázek
  "... duše těch četných obětí moderní civilisace, jejichž výkřiky neslyšíme; noviny a statistika registrují jen čísla: „tento týden se utopilo lidí 10, 16 se jich oběsilo a tak dále“ – ale co se dálo v těch jejich duších, než se  takto rozhodli?  [...] Problém sebevraždy je vůbec hlavní problém moderního tvoření literárního bezmála bych řekl problém jediný."  s. 20-21 "Tedy – jasnosti a světla věda nám poskytuje, ale činí nás nešťastnými… Napájel se žízniv všemi velikými ideami, ale stával se jen nešťastnějším a nešťastnějším! [...] Positivistický skepticismus rozežral mou duši jako kyselina. [...] Ztratil rovnováhu, protože ztratil duchovní střed. Duše toho moderního člověka ztrácí se na všecky strany, do všech úhlů světa – nemá žádného pevného jádra, žádného středu, žádné jednoty. Nedopracoval se jednotného názoru na svět – odsud všecka ta bída, odsud nervosnost, pomatenost, touha po smrti… „Hlavní příčina četných nervových bolestí v naší době jest vlastně ta, že živo

Konec dějin a myšlení alternativ: Francis Fukuyama, konzervatismus, liberalismus, kapitalismus (debatují: Bělohradský, Kopeček, Májíček) (11.11.2011, Klub K4, Praha)

Obrázek
  Konec dějin a myšlení alternativ: Francis Fukuyama, konzervatismus, liberalismus, kapitalismus (debatují: Bělohradský, Kopeček, Májíček) (11.11.2011, Klub K4, Praha)   Konec dějin a myšlení alternativ: Francis Fukuyama, konzervatismus, liberalismus, kapitalismus Václav Bělohradský 4:30 Imeprium vs. potestas 5:00 Konec dějin dle Francise Fukuyamy 6:00 Moc je hybridní, kam patří alternativa?, postdemokracie, co nutí společnost ke změně?, demos vs. etnos, globalizace, multikulturalismus, Michal Kopeček 11:20 paušalizace tezí Francise Fukuyami; Francis Fukuyama není neoliberál, ale hegelián; vědomí předchází bytí; materialismus neoliberální 13:50 zeitgeist (duch doby) 15:00 Fukuyama - konec ideologií, konec alternativ, konec dějin, nacionalismus, nábožensky fundamentalismus 18:00 liberalismus jako jediná alternativa; posthistorická doba Jan Májíček 19:10 společenská změna v americké společnosti v 60. letech, rozpad východního bloku v r. 1989, dělnické hnutí, Daniel Bell „Post industria

Filmový režisér František Vláčil "O dvou živlech" (1968)

Obrázek
  Postavy světového filmu: František Vláčil čili O dvou živlech 25 min. Premiéra: 16. 2. 1968 (ČsRo). Režie: Olga Valentová. Připravil: Aleš Fuchs. Rozhovor s Františkem Vláčilem. ( další díly @Rozhlas ) František Vláčil / Život a dílo. Putování za příběhy filmových básní 13. březen 2020 @Vltava (Črozhlas) Nadčasové (audio-blog) · Filmový režisér František Vláčil "O dvou živlech"