Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2021

"Reportáže a stati 1920–1933" (díl I.) Jiří Weil (Triáda, 2021), uspořádal Michael Špirit, grafická úprava Michal Rydval

Obrázek
  První svazek publicistiky Jiřího Weila představuje práce od autorových počátků až po odjezd do Moskvy v létě 1933, kam byl Weil v pověření Komunistické strany Československa vyslán, aby tam pracoval jako překladatel a lektor základních děl marxismu-leninismu. Ve Spisech Jiřího Weila, které tímto svazkem zahajujeme, jsou publicistice vyhrazeny tři svazky. Svým záběrem usilují postihnout veškeré polohy původního autorství Weilova novinového působení. Stranou tohoto obsáhlého výboru zůstaly pouze texty, v nichž převažuje zřetel zpravodajský a referentský. Zbylé díly publicistiky Jiřího Weila vyjdou v edici pod názvy: "Reportáže a stati 1933–1937" a "Stati a reportáže 1938–1956" (více na webu nakl. Triáda ) (text nakladatel) více o Jiřím Weilovi @ 3 x Jiří Weil: "Život s hvězdou" (1949), "Moskva–hranice" (1937), "Na střeše je Mendelssohn" (1960) ....................... "Reportáže a stati 1920–1933" (díl I.)  Jiří Weil (Triáda,

Jevgenij Zamjatin "My" (1920), esej Ivany Ryčlové (Ruske dilema, 2006)

Obrázek
  Nadčasové (audio-blog) · Jevgenij Zamjatin "My" (1920), esej Ivany Ryčlové (Ruske dilema, 2006)

Dr. Ahmed Osman, súdánský muslim, který v roce 1962 ukázal Malcolmu X skutečný islám a sunnu Proroka Muhammada

Obrázek
    foto: Dr. Ahmed Osman @Sapelo (March 2020) Příběh Malcolma X a jeho setkání se sunnitským islámem se nejčastěji vykládá jeho odchodem z hnutí Národ islámu a následně pak vykonáním pouti do Mekky v dubnu 1964. V téměř půlhodinovém dokumentu dvojice Sophie Schrago a Hishama Aidia nazvaném "Malcolm X a Súdánci" je odvyprávěn příběh, který Malcolmovo setkání se sunnitským islámem datuje o dva roky dříve. Dále je ale nutno podotknout, že potýkání se s muslimskou kritikou vůči vůdci hnut Národa islámu Elihaj Muhammadem bylo již od konce 50. let, kdy jej obviňovali z hereze a z hrubé neznalosti islámské teologie. Oba představitelé hnutí procestovali v roce 1959 Blízký východ a africké státy a tyto cesty otřásly jejich uzavřeným a v mnoha ohledech ahistorickým výkladem světa a historie černých muslimů, že neměli již jinou možnost a sunnitskou tradici začít reflektovat a částečně přijímat. Změna přišla skutečně ihned a samotný Elijah Muhammad přejmenoval své "chrámy" na

"Hypotézy" režie Vladimír Šilhan, výtvarník Luděk Pešek (1963)

Obrázek
 

"Strach je přirozená reakce na pocit nezajištěnosti – je to snaha najít orientaci, řád. A řád může mít podobu filosofických, racionálních nebo náboženských úvah." Rozhovor s Terezou Matějčkovou @Tvar (4.3.2021)

Obrázek
Tématem tohoto čísla Tvaru je strach. Rovnou se tedy zeptám: Je strach filosofické téma? Určitě. Já chápu filosofii v souvislosti umění a náboženství a strach je přirozená reakce na pocit nezajištěnosti – je to snaha najít orientaci, řád. A řád může mít podobu filosofických, racionálních nebo náboženských úvah. Takže filosofii bych chápala jako odpověď na lidské úzkosti tváří v tvář světu, na úzkosti, které jsou dobře doložitelné odjakživa a jsou přirozené. Byť samozřejmě třeba antická filosofie nechápe strach jako primární popud k filosofii. To se objevuje až ve dvacátém století, kdy Camus říká, že dnes už máme jediný popud k filosofii, a tím je právě strach – ze sebe a z druhého. Ale vidíme už od novověku, že strach nově získává filosofickou relevanci. Nemůžeme říct, že by teprve tehdy získal relevanci lidskou, ale filosoficky je více tematizován. Čím to je? Proč se v novověku vytvořilo pole pro tematizování strachu? To by mě taky zajímalo, ale mám takový tip: Bude to souviset s tím,

Ossie Davis "Kdo je černoch?" (dokumentární cyklus "History of the Negro People", 1965)

Obrázek
foto: History of the Negro People 1. (Episode "Heritage of the Negro")

"Nineteen Eighty-Four" (1984), Director: Michael Radford; stars: John Hurt, Suzanna Hamilton

Obrázek
" Nineteen Eighty-Four" (1984) ,  director: Michael Radford; stars: John Hurt, Suzanna Hamilton

Všichni dobří rodáci (1968)

Obrázek