Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2023

Reakce rodičů na školní výuku a knihu s LGBTQ tématy v USA

Obrázek
  foto: kniha "It's Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex, Gender, and Sexual Health" Školní rada přerušuje otce,když předčítá z knihy "Je to naprosto normální: změna těla, dospívání, sex, pohlaví a sexuální zdraví" pro děti ve věku 10 let. On this episode of Let It Rip, the panel discusses a controversy over LGBTQ+ books that has school board meetings in Dearborn heated. Plus, Detroit has approved more funding for ShotSpotter technology, and residents are divided on how they feel about it. (Oct 14, 2022) Interview with Osama Siblani (editor of The Arab American News)

Kritika článku Bronislava Ostřanského "Konspirační teorie v muslimském prostředí" * (14.5.2023)

Obrázek
  foto: John Martin "Satan Presiding at the Infernal Council" (c.1827) Religionistický časopis Dingir věnoval své první číslo letošního roku konspiračním teoriím a článek Bronislava Ostřanského se zaměřuje na muslimy. Hned v úvodu poukazuje na termín "konspirace" samotný, který dle islámské teologie není islámský fenomén, Bronislav Ostřanský doslova píše: "Věřit tomu, že nějaké "temné síly" ve skrytu mocně "tahají za nitky"... to může islámskému učenci velmi snadno zavánět širkem (doslova přidružování k Bohu)" . Bronislav Ostřanský ale opomíjí naprosto zásadní teologickou skutečnost, zjednodušeně nazvanou metafyzika zla, dogma o Satanovi, džinovi stvořeného z ohně (andělé jsou naopak stvořeni ze světla), jež se odmítl poklonit prvnímu člověku, Adamovi. Za tuto pýchu byl Satan potrestán, ale jeho trest byl odložen do Soudného dne a Satan v mezičase sehrává úlohu pokušitelé, který svádí člověka z přímé cesty a hlavně jej nabádá ke zlu. To

Co je to žena? (Justin Folk, Matt Walsh, 2022)

Obrázek
  Co je to žena? What Is a Woman? Dokumentární (Velká Británie) USA, 2022, 95 min Režie: Justin Folk Kamera: Anton Seim Hudba: Ryan Rapsys, Scott McRae Hrají: Matt Walsh (průvodce), Jordan B. Peterson, Phil McGraw (a.z.), Oprah Winfrey (a.z.), Caitlyn Jenner (a.z.), Demi Lovato (a.z.), Tucker Carlson (a.z.), Alfred Kinsey (a.z.), John Money (a.z.) "Jedna z aktuálně populárních západních teorií vychází z bizarního přesvědčení, že novorozenci nemají žádný evolučně-biologický gender. Tělo není rozhodující, protože se prý pravá identita vytváří během růstu a poznávání se ("gender journey"). Pokud však "nerozhodnuté" nebo emočně nestabilní dítě svěříte "Gender Affirming Therapist", co z takových rozhovorů může vzejít? Pravda? Nebo zmatek a nejistota? Anebo humor vedoucí k tomu, že se děti identifikují jako psi, koně nebo dinosauři (reálná situace na jedné britské škole). Anebo užívání "puberty blockers", které zastaví přirozené dospívání a dají d

Byung-Chul Han o násilí pozitivity, depresi a ztrátě kontemplativního prodlévání v postmoderní společnosti ("Vyhořelá společnost", 2016), ukázka I.

Obrázek
  foto: obálka německého vydání knihy Byung-Chul Hana "V roji - pohledy na digitál", "Im Schwarm" (Verlag Matthes & Seitz Berlin, 2013) ✻ Násilí pozitivity Patologickou krajinu počínajícího jednadvacátého století charakterizují nervová onemocnění jako deprese, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), hraniční porucha osobnosti (BPD) nebo syndrom vyhoření (BS). Nejde tu již o infekce, nýbrž o infarkty; ty nejsou vyvolány negativitou imunologicky jiného, nýbrž přemírou pozitivity. [...] Uplynulé století bylo stoletím imunologickým. Byla to epocha, v níž se striktně rozlišovalo mezi vnitřkem a vnějškem, mezi přítelem a nepřítelem, mezi vlastním a cizím. [...] Již nějakou dobu nepozorovaně dochází ke změně paradigmatu. A konec „studené války“ se odehrál právě na pozadí této paradigmatické změny.1 Společnost se dnes dostává stále více pod nadvládu konstelace, která se zcela vymyká organizačnímu a obrannému mechanismu imunologie. Vyznačuje se vymizením jinakosti a

Alija Izetbegović „Islám mezi Východem a Západem“ (RECENZE)

Obrázek
V současném muslimském světě převládají spíše duchovní osobnosti než intelektuálové a v případě, že byste chtěli uslyšet nějaké „nové“ slovo nebo zajímavý pohled na teologickou teorii, musíte se vydat na cestu o jedno století zpět: Muhammad Iqbál (1877-1938), Abdul Rahmán Badawí (1917-2002), Mohamed Azíz Lahbábí (1922-1993) a Muhammad Ábid al-Džábirí (1935 – 2010) a nebo ještě dál v čase: al-Ghazzálí (1058–1111); výjimku představuje první prezident Bosny a Hercegoviny a zakladatel Strany demokratické akce Alija Izetbegovič (1925 – 2003). Nejvíc se proslavil svou „Islámskou deklarací“ (1970, oficiálně až v roce 1990), kde obhajoval panislámskou myšlenku sjednocení muslimských zemí „od Maroka po Indonésii“. Tehdejší Jugoslávský režim v něm ale viděl stoupence fundamentalismu a v dubnu 1983 byl odsouzen na 14 let vězení. Před svým zatčením ale napsal Izetbegovič velmi zajímavou úvahu nazvanou „Islám mezi Východem a Západem“ (první vydání 1980, Godine), ve které rozebírá jak vztah společ

Prorok Muhammad, mír s ním, o Antikristu, konci světa, zdravení a málomluvnosti jako ctnosti (ukázka z knihy "Zahrady spravedlivých" Jahjá An-Nawawí)

Obrázek
  Vskutku, než přijde Hodina lidé budou zdravit jen ty, které znají. Obchodování bude tak rozšířené, že manželka bude pomáhat svému muži hromadit majetek. Rodinné pouto bude zpřetrháno. Lidé budou křivě přísahat a ti, co znají pravdu, ji budou tajit. Rozšíří se zapomnětlivost a lidé budou nuceni vědomosti zapisovat, aby je uchovali. (Musnad Ahmad, vol. 1 pgs. 407-408; rovněž: Hashiyatus Sindhi, vol. 1 pg. 654) ✻ P ravil prorok, صلى الله عليه وسلم: „Mezi tím, co si lidé osvojili z prvních proroctví, je: Jestliže se nestydíš, dělej si, co chceš.“ Vyprávěl al-Buchárí. s. 510 (hadith č. 1844) ✻ Jeden muž zeptal posla božího, صلى الله عليه وسلم: Jaký islám je nejlepší? On pravil: „Abys nakrmil nuzného a zdravil, koho znáš i koho neznáš.“ s. 288 (hadith č. 845) ✻ „Jezdec zdraví pěšího a pěší sedícího, menšina většinu a mladý starého.“ s. 290 (hadith č. 857) ✻ Prorok, صلى الله عليه وسلم, šel kolem sněmu, v němž byli pomícháni muslimové a pohani - modloslužebníci  a židé - a prorok, صلى الله ع

Josef Šlerka a Alexandr Vojta "Člověk v tísni na školách " (Debatní klub, 5.6.2019)

Obrázek
  Pasáž na toto téma začíná až ve 30minutě, viz níže: 30:00 Člověk v tísni na školách a jeho monopol za státní peníze 35:00 Boj proti "fake news" a objektivita 37:00 "Člověk v tísni dělá politickou agendu" a stát deleguje osvětu na tuto neziskovou organizaci, aby nebyl obviněn z nedemokratických postupů 44:00 Debatní klub původně organizoval debatu s Ondřejem Štefflem (Scio) a Michalem Semínem na téma "Člověk v tísni na školách", která ale následně neproběhla, protože Michal Semín konfrontoval Ondřeje Šteffla několika printscreeny z prezentace Člověka v tísni a v debatě Ondřej Šteffl odmítl pokračovat. V Dotazníku vystoupil český sémiotik Josef Šlerka , výkonný šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě. Otázky připravil a kladl Alexandr Vojta