Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2011

Sean Price on Osama Bin Laden

F.X.Šalda „Pokrok“

Budiž mně rozuměno: přeji si pokroku hmotného, hospodářského, politického i osvětného jako kdokoli z vás; a vím, že nemáme ho posud dosti. Ale co žádám a musím žádat, jest, aby si lidé uvědomili, že všecek pokrok hmotný i osvětný jest, jen stupněm k čemusi vyššímu: ke kulturním hodnotám. Kde stává se cílem sám sobě, kde nechápe se a nepojímá se nic nad něj, tam vede rovnou v civilizované barbarství, k otupeni srdce a k zakrnění duše.

Malcolm X Vs. Malcolm X

Obrázek
Since Manning Marable’s book was released, we’ve seen a lot of strong statements about Malcolm and his personal life. I definitely will not judge Marable´s work, he was a great figure among professors, scientists, and historians of Afro-American history. These are a few words of mine, about the relationship we have with brother Malcolm.

Benjamin Goodman Karim (1932 - 2005) R.I.P.

Obrázek
Benjamin Goodman Karim July 14, 1932 - August 2, 2005 - A serious student of African and African American history, Karim re-educated himself and over the next seven years, adopted the name Benjamin 2X, and became one of the closest aides to Malcolm X. He supervised an educational program at the NOI temple in Harlem, and stood in for Malcolm X at some events held around the United States. He was the man who introduced Malcolm X to the audience in the Audubon Ballroom on February 21, 1965, the day of Malcom's assassination. - co-author of Remembering Malcolm - He was married to Linda Karim and had five children: sons Tariq, Zaid, Jamal, and Jahlil,     and daughters Asia and Khadya and 15 grandchildren. more info: Here

"Tulip in The Desert" Muhammad Iqbal

Obrázek
Iqbal´s poetry has such great variety that several anthologies of it could be compiled, each quite different from the others. The poems of this volume, while a personal selection, are representative of Iqbal´s poetry, and their thematic arrangement reflects the diversity of subject dealt with by Iqbal. Most of the poems are short.

"Poselství z Východu" Muhammad Ikbál (Nakl.CSAV, 1960)

Obrázek
Třem duchovním světům náleží Muhammad Ikbál, ze tří zemí vyrazily kořeny jeho básnického a filosofického díla: indický myšlenkový svět se v něm pojí se světem Koránu a persko-arabské mystiky, oba se pak přetavují idejemi západoevropské filosofie, zastoupené především Bergsonem a Nietzschem. Myšlenkám tří různých oblastí odpovídají tři různé jazyky: poezii dává zaznívat urdština a libozvučná perština, prózu vyjadřuje angličtina.