Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2013

"Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie" Ibn Rušd (Academia, 2012)

Obrázek
Filosof Abú ´l-Walíd ibn Rušd (Averroes, 1126–1198) je dodnes považován za jednoho z největších islámských filosofů a nejčistšího aristotelika. Přejal a rozvinul racionalismus řecké filosofické tradice a přeměnil ho v mocný intelektuální nástroj sloužící k odhalování pravdy, aniž by k tomu bylo zapotřebí náboženství. Jeho význam pro Evropu byl tak zcela určující – svými myšlenkami Ibn Rušd přispěl k růstu scholastiky a renesance a ovlivnil další významné myslitele, jako byli např. sv. Tomáš Akvinský či Maimonides.

"Ghazálího Výklenek světel (Miškát al-anwár) a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

Obrázek

"Zachránce bloudícího" Abú Hámid al-Ghazzálí (Vyšehrad 2005)

Obrázek
Filosof, teolog a mystik Abú Hámid al-Ghazzálí (1058-1111,  v lat. podobě Algazel) se narodil v íránském Chorásánu, oblasti, která ve středověku dala světu celou řadu velkých náboženských osobností. Ve své slavné autobiografii Zachránce bloudícího, srovnávané kupříkladu s Augustinovými Vyznáními, líčí své velkolepé hledání nepochybné jistoty a pravdy.

"Turecké jaro? Příčiny a důsledky současné krize v Turecku" přednáška Petra Kučery 27.6.2013 od 18:00

Obrázek
Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. si vás dovoluje srdečně pozvat na mimořádnou přednášku PhDr. Petra Kučery, Ph.D. turkologa z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty UK v Praze nazvanou Turecké jaro? Příčiny a důsledky současné krize v Turecku Již tři týdny demonstrují tisíce lidí po celém Turecku proti vládě „islámských demokratů“ a bezpečnostní složky proti nim tvrdě zasahují. Schyluje se k „tureckému jaru“, nebo jde jen o dočasnou krizi turecké demokracie? Přednáška se pokusí představit současnou krizi v celé její dynamice. Vstup volný! Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. června 2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i (Na Florenci 3/1420, Praha 1- přímo naproti Masarykovu nádraží, metro B Náměstí republiky). Bližší informace: Bronislav Ostřanský, e-mail: ostransky@orient.cas.cz , tel. 266 052 210                                        

"Black Panthers" photography by Stephen Shame

Obrázek

"Islámská Praha" Václav Cílek (Česká televize)

  " ISLÁMSKÁ PRAHA " Václav Cílek (Česká televize) z cyklu "Mizející místa domova" - Islám, islámská architektura a islámská kultura v Praze. Informace o pořadu