Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2020

"Kritika tradice jako kulturní diagnóza: k textu Muhammada al-Džábirího" Zora Hesová (Dingir, 04/2018)

Obrázek
"Al-Džábirí byl především filosof post-koloniality, jež ho přivedla ke kritické reflexy islámské tradice. (...) Právě tato post-koloniální situace je i kontextem, ve kterém se vyvíjí myšlení al-Džábirího. Byl aktivním intelektuálem politické nezávislosti, jakož i intelektuální emancipace Maročanů a posléze obecně Arabů. Zasazoval se o popularizaci filosofie jako nástroje racionálního myšlení na nižších stupních škol, byl advokátem autochtonní modernizace své země: tedy požadavku, aby společenské reformy slepě nekopírovaly západní vzory, ale reflektovaly stěžejní etapy evropského i arabského rozvoje." (...) Na rozdíl od levicových intelektuálů se k pojmu kulturního dědictví a islámské tradice nestaví rozpačitě, nýbrž systematicky a kriticky. Argumentuje pro to, že pro projekt autentické modernizace je důležité se tradicí zabývat, ale odmítá islamistický sen o obnovení minulosti skrze její pouhou imitaci. Tradicí, dědictvím myslí celý bohatý korpus arabského a islámského my

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část V.: Diskriminace, občanské nepokoje, Black Power, Black Panthers" 26.5.2020, 35min

Obrázek

Výtvarník a "černý panter" Emory Douglas

Obrázek
                             foto: Výtvarník Emory Douglas, c. 60. léta Po zavraždění Malcolma X (1965) a později M. L. Kinga, Jr. (1968) došlo k určité roztříštěnosti na afroamerické politické scéně a k hlavnímu proudu, který vycházel z křesťanských církví a hnutí za občanská práva, se přidaly dva zcela nové; myšlenkový proud Black Power v čele se Stokely Carmichaelem (později znám jako Kwame Ture) a také levicové hnutí Černí panteři (Black Panthers). Postoji a rétorikou navazovaly oba proudy na Malcolma X, jen s rozdílem, že nebylo akcentováno náboženství (jak islám, tak křesťanství) a větší důraz byl na společensko/ekonomická témata lehce filtrované přes myšlenky panafrikanismu. V této době se k tomuto hnutí přidal výtvarník Emory Douglas , kde zastával post „minister of culture“. Během svého působení v tomto hnutí, až do jeho oficiálního rozpuštění v 80. letech, vytvořil nespočet ilustrací a komiksů pro noviny „The Black Panther“. Téma a zdroj inspirace pro něj byla afroam

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část IV.: Boj za občanská práva po 2. světové válce 13.5.2020, 41min

Obrázek
Podcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK

Salim Pavel Labiod - سليم - ارقد بسلام

Obrázek
Salim Pavel Labiod 20.2.1982 - 26.5.2000 Rest In Peace Urqud bisalaam! ارقد بسلام ! ليرحمك الله Li yarhamka Allah !

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část III.: Velká migrace, Marcus Garvey a černí Izraelité" 1.5.2020, 36min

Obrázek
Podcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK 1. Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu 2. Marcus Garvey a jeho hnutí UNIA 3. Černí Izraelité 01:45 Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu (1910 - 1970) - Důvodem byla segregace a rasismus, ale také přírodní katastrofy (škůdce Květopas bavlníkový) - Odcházely celé rodiny nebo jen mladší členové rodin - Běloši (často sami přistěhovalci) Afroameričany nevítali a považovali je za konkurenci na trhu práce - Vznik ghet a afroamerckých čtvrtí - Rozvoj afroamerické kultury, např. Harlemská renesance 20. let (více viz „ Black Manhattan“ James Weldon Johnson )  08:35 - Chicago riots 1919 09:15 - Z jihu na sever se stěhovali i duchovní - Černé církve - Hnutí Ahmadíja byla velmi aktivní mezi Afroameričany. Mnoho jazzových hudebníků  (např. bubeník Art Blakey nebo pianista McCoy Tyner) konvertovalo k tomuto hnutí vycházejícího ze sunnitského islámu

"An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani" Nikki R. Keddie (1968, University of California Press)

Obrázek
"Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani (1838-1897), the well known religious reformer and political activist, led a busy and complex life full of obscure and clandestine ventures. . . . [Keddie] draws on a wide range of primary and secondary sources. In part I an attempt is made to provide an accurate biography and a consistent analysis of Afghani. Part II contains translations of some of his most important writings. . . Although Afghani was concerned with the wide ranging need for Islamic reform, he devoted most of his life to the more urgent political problems confronting Muslims--problems arising out of their weakness in dealing with the Western Christian powers. Hence the tide of this book. ........................ "An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani" Nikki R. Keddie year: 1968 Publisher: University of California Press ........................ Contents Introduction: From Afghani to Khomeini Part