Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2017

Církve a náboženství černé Ameriky - Mgr. Lenka Philippová (přednášky 28.2.2017 - 16.5.2017 @HTF UK)

Obrázek
Večerní akademie religionistiky a teologie - přednášky pro veřejnost Více na webu Husitské teologické fakulty  úterý 28. února 2017, 17:00  1) Úvod do problematiky; náboženství otroků . Úvod do studia afroamerické historie a kultury. Počátky otrokářství v severoamerických koloniích, vznik legislativy definující otroctví na rasovém základě a charakteristiky amerického otroctví. Náboženství otroků (slave religion): problematika pramenů a rekonstrukce podob náboženského života otroků. úterý 14. března 2017, 17:00  2) Černé církve před občanskou válkou . Důsledky americké války za nezávislost pro černošskou populaci. Druhá vlna náboženského probuzení v Americe a její vliv na 1) vznik černých kongregací a denominací (baptistické, metodistické) a 2) misii mezi otroky. Abolicionismus. úterý 28. března 2017, 17:00  3) Černé církve v éře segregace . Růst černých církví, reorganizace denominací, rozvoj kulturně specifické podoby černošské bohoslužby v období po občanské vá

"The Miniskirt / Minisukně" Richard Ntiru

Obrázek
Vizualizovat co je očím skryto: je paradoxní rozkoší rozumu. Na nemocničním lůžku spatřeného: umírá imaginace. Lelkovat na pokraji reality: je být v pelíšku životní iluze. Po pokoření vrcholu: přichází paradoxní zklamání. Z legendárního neznáma: se stalo klišé jednotlivin. Či může syntetický silon pykat za krásu Venušiných čar?

"Fight the Power (Rap, Race, and Reality)" Chuck D, 1997

Obrázek
Rap je v současnosti jedním z fenoménů a byla by ztráta času vyprávět jeho historii, kdo vše začal… Jestli ale chcete znát pozadí a detaily jedné konkrétní kapely a jejího frontmana, měli byste otevřít knihu " Fight the Power " od Chucka D. Je jedno jestli řeknete jeho jméno nebo název jeho kapely, většině (nejen rapovým fanouškům) se vybaví konec 80. let, deska „ It takes a million ...“, vydavatelství Def Jam a skladby „ Fight the power " nebo "Welcome to the terrordome “.  Zmíněná kniha je svým způsobem cestou zpět, kdy se původní členové P.E. a producentský tým The Bomb Squad pomalu dávali dohromady a postupně vznikala idea Public Enemy. 

Fobie?

Obrázek
„Dnes se výbuch konat nebude. Je příliš brzy... nebo příliš pozdě. Nepřicházím vyzbrojen odhodlanými pravdami. V mé mysli nehřímají fatální myšlenky. Přesto si zcela nezaujatě myslím, že by bylo dobré říci jisté věci. Ty věci vyslovím, nebudu je křičet. Protože křik už dávno odešel z mého života.“ Frantz Fanon "Černá kůže, bílé masky" (přeložila Irena Kozelská) S tématem islámu se v mediích nejčastěji objevuje slovo „fobie“, avšak soudě podle chování českých politiků a určitých skupin v ČR si jsem jistý, že oni strach nemají. Naopak, jejich esencí je nenávist, a jestliže dříve tito lidé investovali svou energii do zahrádkaření nebo víkendů na chatě, nyní vyměnili  svůj koníček za nový, který rovněž symbolizuje i určitý  životní styl. Pár obličejů těchto nenávistníků jsem při demonstracích viděl a popravdě ve mně vzbuzují dojem, že snad i práci vyměnili za „hlídkování“ v internetových diskusích, a jakmile tam někdo ukáže sebemenší náznak empatie s muslimy, vyrážejí do

Ve věku 83 let zemřel americký skladatel a producent David Axelrod

Obrázek
(17.4.1931 – 5.2.2017)

Muslim mezi Východem a Západem

Obrázek
foto: mapa světa z 16. století autor KÂTIP ÇELEBI (1609–1657) turecký historik a zeměpisec ( Wikipedia ) Muslimové uznávají jenom vlastní pravidla K zodpovězení této otázky se musíme nejprve ptát, jak islám chápeme, a jakým prizmatem nahlížíme na jeho dění. Jestliže budeme islám posuzovat podle chování muslimů, a hlavně těch, o kterých píší média, nebo budeme vycházet z náboženských zdrojů (Korán, tradice proroka Muhammada), dojdeme k velmi odlišným výsledkům. Chybou je, že se oba pohledy slévají do jednoho a nerozlišují se. Nezasvěcený pozorovatel z Evropy pak nemá možnost je sám rozklíčovat. Toto je dle mého názoru zcela zásadní východisko a typ metodologie, jak se dostat „dovnitř“ jakékoliv filosofie, „ismu“ nebo „hlav“ členů určitého společenství. V současnosti si také všímám, že na kritiku svých vlastních řad ze strany umírněných muslimů nazíráno s nedůvěrou; buď je této kritiky málo a není (údajně) příliš slyšet, nebo se těmto hlasům nevěří a označují se za slova nereálně a u

Konec pozemského věku? Debata s orientalisty Ondřejem Beránkem a Bronislavem Ostřanským a religionistou Zdeňkem Vojtíškem na téma tzv. Islámský stát. (ČR Vltava 4.2.2017)

Obrázek
foto: Bojovníci takzvaného Islámského státu - Foto: Day Donaldson, flickr.com , CC BY 2.0 Zajímavá debata s orientalisty Bronislavem Ostřanským a Ondřejem Beránkem, kteří jsou rovněž editory knihy "Islámský stát: Blízký východ na konci časů" , a religionistou Zdeňkem Vojtíškem proběhla na Českém rozhlase Vltava 4. 2. 2017. Během necelé hodiny se tato trojice snažila poukázat na skutečnosti, které media opomíjejí a rovněž zmínit důležité historické souvislosti, které jsou nutné k pochopení IS. Ondřej Beránek označuje způsob, jakým IS vykládá teologické texty termínem "klipovistost" (viz s. 28 v knize "Islámský stát..."), jež je postavena na selektivním čtením Koránu a Sunny. Takto "vytažené" pasáže náboženských textů pak IS zasazuje libovolně do "svého" kontextu a prezentuje svůj světonázor, kterým chce přesvědčit muslimy z celého světa, aby se přidali na jeho stranu. Další stěžejní taktikou IS je zpochybnit komplexnost světa a

"Black History Month 2017"

„Who taught you to hate the color of your skin? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to, so much so that you don't want to be around each other? You know. Before you come asking Mr. Muhammad does he teach hate, you should ask yourself who taught you to hate being what God made you.“ Malcolm X “Who taught you to hate the color of your skin?”  (May 5, 1962, Los Angeles) ................................ "Some of the children reacted with such intense emotion to the "doll test" or the "coloring test" that they were unable to continue. One little girl who  had shown a clear prefernce for the white doll and who described the brown doll as "ugly" and "dirty" broke into a t