Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2021

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme - úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film! (3.6.2020)

Obrázek
"Jen s malou nadsázkou lze říci, že ve Spojených státech jsou muslimové a Arabové vnímáni buď jako dodavatelé ropy, nebo teroristé. Dokonce i lidé, kteří se profesionálně věnují zprostředkování informací o arabském světě, mají jen velmi chabou představu o detailech, intenzivní lidskosti a vroucnosti arabského a muslimského života. Místo toho nabízejí jen hrubé karikatury muslimského světa prezentované tak, aby ospravedlnily vojenskou agresi."  " Islám západníma očima " Edward W. Said, 26.4.1980 (The Nation ) Festival francouzského filmu uvedl v říjnu 2019 další počin bratrů Dardennů z Belgie nazvaný Mladý Ahmed (fr. Le Jeune Ahmed, 2018)*, kde ústředním tématem je náboženský fundamentalismus v Evropě. Děj vypráví příběh belgického teenagera Ahmeda, který se nedokáže vymanit z vlivu imáma místní muslimské komunity a naslouchá spíše jemu, než svému rozumu. Vše dojde až tak daleko, že se 13tiletý Ahmed rozhodne zavraždit svou učitelku; to se mu nakonec (a našt

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě (20.6.2020)

Obrázek
„Civilizace, jež zjevně nedokáže řešit problémy vyvolané vlastním fungováním, je civilizací úpadkovou. Civilizace, jež raději přivírá oči před svými nejklíčovějšími problémy, je civilizací zasaženou. Civilizace, jež se snaží oklamat vlastní zásady, je civilizací na smrt nemocnou. (...) Evropa je neobhajitelná. (...) To není samo o sobě nijak závažné. Závažné je, že „Evropa“ je mravně, duchovně neobhajitelná.“ „Rozprava o kolonialismu“ Aimé Césaire (1950)* Začátkem roku 2020 odvysílala švédská televize (Sveriges Television) a v březnu Netflix osmidílný seriál Chalífát, popisující příběh muslimů, kteří se buď do tzv. Islámského státu (IS) dostat chtějí a nebo v něm již naopak jsou, a rádi by se vrátili zpět do Evropy. V zásadě se příběh odehrává ve dvou rovinách; v té první je hlavní hrdinka Pervin, švédská muslimka, která se svým manželem odjede do syrského města Rakka (arab. aR-Raqqa) a naivně očekává v Dáiš ovládaném městě idylickou islámskou společnost. Po tomto zklamání s

Knihy na téma: postmoderní společnost - liberalismus - konzervatismus - narcismus - individualismus- globalizace - konzumní společnost - svobodná společnost - komercionalizace (autoři: Christopher Lasch, Małgorzata Jacyno, Erich Fromm, Otakar A. Funda, Gilles Lipovetsky, David Riesman, Aleksandr Dugin, Zygmunt Bauman)

Obrázek
foto: Documerika, philadelphia, the city" dick swanson "Kultura narcismu" Christopher Lasch (Triton, 2016)  Angl. originál: Culture of narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations (1979, W. W. Norton & Company) "Narcismus [...] upírá na svůj odraz ani ne tak pohled plný obdivu jako spíše pohled, který nepřetržitě pátrá po vadách, známkách únavy, rozkladu." (s. 108) "...masová kultura romantického úniku jim do hlavy cpe vidinu zážitků, jež jsou nad jejich prostředky - i nad jejich emocionální i imaginativní schopnosti -, a tím přispívá k dalšímu znehodnocení rutiny. Disproporce mezi světem romantickým a skutečným, světem krásných lidí a lidí obyčejných, vytváří právě onen ironický odstup, který sice tlumí bolest, ale také ochromuje vůli změnit sociální podmínky, vylepšit byť jen nepatrně práci a hru a navrátit smysl a důstojnost všednímu životu. Únik skrze ironii a kritické sebeuvědomění je v každém případě sám o sobě iluzí; v nejlep

"Dějiny islámského umění" Martin Klapetek (Teologická fakulta JCU, 2019)

Obrázek
Kniha je branou do pestrého světa islámského umění. Čtenáři si mohou prohloubit znalosti dějin náboženství a získat informace o islámské hmotné kultuře a architektuře. První kapitola poskytuje vhled do terminologie a předpisů, které ovlivnily podobu islámského umění v různých kulturních interpretacích. Následující části se věnují postupnému vývoji umění ve východní i západní části islámského světa podle vládnoucích dynastií. Speciální doplňkem jsou oddíly o novodobém použití maurského slohu a islámské architektuře v současné Evropě. Pozornost se věnuje historickému a geografickému kontextu, architektuře a užitému umění. Informace jsou doplněny o kontrolní otázky k textu, doporučené téma k referátu a odkazy na české překlady literárních památek. •Název: Dějiny islámského umění •Autor: Martin Klapetek •Vydavatel: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích •Rok: 2019 Kniha online zde

Afroamerický aktivista Stokely Carmichael (1941-1998) @Portréty, Český rozhlas Plus (24.06.2021)

Obrázek
  "Carmichael odmítal integraci ve smyslu začlenění Afroameričanů do americké střední třídy, časem se přiklonil k socialismu a marxismu. V roce 1969 přesídlil do Guineje, kde v roce 1998 zemřel." (zdroj: Stokely Carmichael 24.06.2021 @Portréty ) foto: Gordon Parks | Stokely Carmichael (1974) foto: Gordon Parks | Stokely Carmichael in Lowndes County, 1967

"Cesta" Cormac McCarthy (2006)

Obrázek
"The Road" Cormac McCarthy (2006), cover by Nick Lowndes Fanon77 · "Cesta" Cormac McCarthy (2006) ukázka #1_Co bys dělal, kdybych umřel? Fanon77 · "Cesta" Cormac McCarthy (2006) ukázka #2_Vše dobré pochází z bolesti a popela Fanon77 · "Cesta" Cormac McCarthy (2006) ukázka #3_Poděkování lidem Fanon77 · "Cesta" Cormac McCarthy (2006) ukázka #4_Dech Boha

Neil Postman "Ubavit se k smrti"

Obrázek
"Podstatou mého výkladu však není fakt, že televize má zábavný charakter, ale že učinila ze zábavy přirozenou formu zobrazeni jakékoli skutečnosti. Televizní přijímač nás udržuje v neustálém styku se světem, ale má přitom stále tutéž, neměnnou, smějící se masku. Problém nespočívá v tom, že televize nabízí zábavná témata, nýbrž že jakékoli téma převádí na zábavu, což je úplně jiná otázka. Řekněme to ještě jinak: zábava je zastřešující ideologií veškeré televizní komunikace. Nezáleží na tom, co je předmětem zobrazení a jaký je úhel pohledu; nad vším se vznáší předpoklad, že nám to má přinášet především zábavu a potěšení. (...) Řešení, které navrhuji, je vlastně totéž, jaké navrhoval už Aldous Huxley, a stěží ho mohu překonat. Společně s H. G. Wellsem byl Huxley přesvědčen, že máme na vybranou mezi vzdělaností a katastrofou, a vytrvale psal o tom, jak je nutné, abychom porozuměli politickému a epistemologickému významu médií. Snažil se nám totiž sdělit, že tragédie obyvatel „překrás

"Nová pravice: Po čtyřiceti letech" Alain De Benoist (2009)

Obrázek
  "Nová pravice: Po čtyřiceti letech" Alain De Benoist, s. 19-33 Vyšlo jako předmluva ke knize  Tomislava Suniće "Evropská nová pravice: Proti liberalismu a egalitářství" (2019, Sol Noctis)   [...] "Pojem "nová pravice" představuje další potíž. V té době již existovala anglická nová pravice a americká nová pravice, ale tyto "nové pravice" neměly s ENP ani zdaleka nic společného a spíš byly jejím pravým opakem. Kombinovaly náboženský fundamentalismus a morální řád se slátaninou atlanticismu, "westernizace", obranou kapitalismu a přitakáním ideologii volného trhu. Taková anglo-americká nová pravice ve skutečnosti zosobňuje vše, co ENP odjakživa kritizovala - a to velice radikálně. Jestli si někdo koupil tuto Sunićovu knihu a doufal, že se něco dozví o takové "nové pravici", tak teď jistě musí být velice zklamán. Všeobecně a bez ohledu na různá nedorozumění, která mohla zapříčinit její název, musel pokus o pochopení ENP na d