Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2011

"Dějiny Afriky", díl. I. a II. Ivan Hrbek (Praha. 1966)

Obrázek
Dějiny Afriky jsou populárně vědeckou publikací, snaží se shrnout výsledky vědeckého výzkumu dějin afrického kontinentu od nejstarších dob do roku 1960. Je pochopitelné, že v díle takového rozsahu se autorský kolektiv opíral ve značné míře o výsledky bádání jiných vědců a o faktografický a pramenný materiál nashromážděný již předcházejícími generacemi. 

"Tvář moderního jazzu" Lubomír Dorůžka (Praha, 1970)

Obrázek
Kultura amerických černochů patří dnes už k velmi dobře zmapovaným oblastem a celá řada hudebních publicistů podrobně a v širších souvislostech zpracovává téma R´n´B, SOUL nebo RAP. Pro JAZZ a celou kulturní avantgardu 60. a 70. let patří určitě mezi zásadní autory Amiri Baraka (dříve LeRoi Jones), který ve své knize „Blues People: Negro Music in White America“ (1963) popisuje svět afroamerických hudebníků ve všech svých etapách a proměnách. 

"Tvář jazzu" Lubomír Dorůžka (Praha, 1964)

Obrázek
Historie jazzu od svého vzniku do přelomových 50. a 60.let, na které navazuje další monografie L.Dorůžky „Tváře moderního jazzu“. Koncept knihy je postaven na překladech z více jak dvou desítek knih amerických autorů (Eddie Condon „We Called it music“, Robert G. Reisner „Bird: The Legend of Charlie Parker“, atd.).

Jan Souček (1941 - 2008)

Obrázek
Návrat příběhu je jedním z markantních rysů současného umění. Z tohoto hlediska můžeme pokládat obsahově naléhavé podobenství Jana Součka (1941-2008) přímo za inkarnaci aktuálních tendencí. Monografie Jan M.Tomeše přesvědčivě zmapovala Součkovy vztahy k jeho generačním vrstevníkům a doložil je konkrétními díly, zařazenými do publikace.

"Zpěvy stínu" Léopold Sédar Senghor (Symposion, 1947)

Obrázek
"Zpěvy stínu" Léopold Sédar Senghor přel. J. Francl a A. Kroupa obálku navrhl Ivan Martin Praha, Symposion, 1947 Na titulním listě a obálce jsou reprodukovány černošské plastiky z Francouzského Súdánu (Ženská hlava a maska) Léopold Sédar Senghor

"Africké léto" Mohammed Dib (SNKLU, 1962)

Obrázek
Jednotlivé kapitoly románu o zdánlivě všedním životě obyvatel alžírského města a blízkého venkova jsou spojeny obecnou situací. V zemi je válka, denně se množí zprávy o zatčených, vládní vojáci provádějí čistky, přátelé mizí. Osudy několika postav z různých prostředí se odehrávají na pozadí rozvíjející se revoluce, která dává lidským cílům a hodnotám jiný smysl. (text nkp.cz) " Africké léto " Mohammed Dib z franc. orig. " Un été africain " (Éditions du Seuil, Paris 1959) překl. Eva Outratová poznámky: Svetozár Pantůček graficky upravila Ludmila Zapletalová obálku a vazbu navrhl: Adolf Born Praha, SNKLU, 1962 zadní strana " Africké léto " Mohammed Dib

"Černé dítě" Camara Laye (Odeon, 1967)

Obrázek
Románová prvotina guinejského autora, jednoho z nejnadanějších západoafrických prozaiků. Autor v ní "hrdě a důstojně hovoří o své vlasti a jejích obyvatelích", všímá si práce a zvyků těchto obyvatel, zachycuje jejich prosté ahluboké city. Kniha dává příležitost nahlédnout do světa, který s rozkladem tradičních forem africké společnosti nenávratně mizí. " Černé dítě " Camara Laye z franc. orig. "L’Enfant noir" přel. Václav Kajdoš Praha, Odeon, 1967

"Světla Lagosu" Cyprian Ekwensi (Odeon, 1976)

Obrázek
Průkopník nigerijského románu zobrazuje v knize zápas dvou životních stylů - tradiční vesnice a moderního města. Líčí příběh iboské krásky, která prchá z vesnického prostředí do Lagosu, aby se nasytila jeho světel a ruchu a dobyla ho svými půvaby. Po ztroskotání v jeho složitém životě a po milostném zklamání se vrací otřesena, ale nezlomena k vesnickým tradicím. "Světla Lagosu" Cyprian Ekwensi  Originální název: Jagua Nana (1961) Překlad: Vladimír Klíma Vydáno: 1976, Odeon Edice: Soudobá světová próza. Malá řada (SNKLU, Odeon) Počet stran: 260

"Černošská ulička" Joseph Zobel (Praha, 1951)

Obrázek
Dějištěm tohoto značnou měrou autobiografického vyprávění černošského autora je ostrov Martinique. Na osudech hlavního hrdiny, černošského chlapce, poznáváme ubohé živoření antillských domorodců, formálně sice zbavených otroctví, jejichž páni však, bílí, "si zachovali všechno to, co mělo připadnout černochovi jako odškodné za útrapy, které snášel v době obchodování s černochy. A tak mohou bez obav černochy dál odstrkovat, podrážet jim nohy, štvát na ně psy, týrat je po žalářích, neboť již déle než století udržují černochy v úmorném hladu a strachu, což obojí však nezpůsobuje rychlou smrt" (str. 293). Chlapcova babička pracuje do úpadu, aby její Jozé nemusil od dětství dřít v "dětských partách" na třtinovém poli. Matka má ruce zkrvavené, než udělá Jozé maturitu. Jozé, citlivý a přemýšlivý, poznal nespravedlnost kolonisačního vykořisťování: nikdy se "nestane krysou", nikdy se neodrodí svému lidu. Ačkoli Zobel "neukazuje svým černým krajanům jasné vý

"Epizoda v Transvaalu" Harry Bloom (Praha. 1960)

Obrázek
Jihoafrický autor líčí život v typickém hornickém městě, nad jehož domorodými obyvateli se ve dne v noci vznáší nejistota. V černošské čtvrti vznikne vzpoura, jejíž chaotičnost se marně snaží usměrnit johannesburský dělník Mabaso, který se do města přistěhoval, aby pomáhal černošskému hnutí za svobodu. " Epizoda v Transvaalu " Harry Bloom z angl. orig. "Transvaal episode" přel. Miroslava Gregorová Praha, SNPL, 1960

"Chudák Kristuspán z Bomby" Mongo Beti (Praha, 1964)

Obrázek
Druhý román kamerunského autora (nar. 1932) vypráví o cestě vedoucího katolické misie ve vsi Bombě v jižním Kamerunu po území kmene Talů, kteří se hluboko v pralese pramálo starají o bělošské náboženství. Je to vyprávění především humorné, ale poví i mnoho závažného o skutečném životě černochů, již nezlomnou vitalitou překonávají těžké životní podmínky a vytvářejí si svou osobitou životní pravdu. " Chudák Kristuspán z Bomby " Mongo Beti z franc. orig. "Le pauvre Christ de Bomba" přel. a doslov naps. Luděk Kárl Praha, SNKLU, 1964