Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2023

LGBTQ příběhy v dětských učebnicích - polemika na téma gender mezi americkými muslimy (imám Zaíd Šakír vs. Wadžahat Alí), 28.7.2023

Obrázek
  Na přelomu června/července 2023 proběhla zajímavá polemika mezi americkými muslimy na téma LGBTQ a sexuální výchova na základních školách. Spouštěčem bylo prohlášení muslimských organizací a duchovních v USA ohledně sexuální a genderové etiky ve vztahu k islámským hodnotám nazvané Navigating Differences: Clarifying Sexual and Gender Ethics in Islam (23.5.2023) . V tomto prohlášení se desítky duchovních shodlo, že islámský postoj ve vztahu k LGBTQ, genderu a sexualitě v západní společnosti reprezentuje tyto postoje: - Dobrovolným přijetím islámu se muslim/muslimka podřizují Bohu a jeho pravidlům, viz Korán 33.36, 6:115 - Bůh vysloveně zakázal sexuální vztahy se stejným pohlavím viz Korán 7:80-83, 27: 55-58 - Bůh definoval lidstvo jako složené z mužů a žen, viz Korán 49:13, 53:45 - Bůh potvrzuje, že muži a ženy jsou si duchovně rovni a jejich intelektuální, morální potenciál není ovlivněn pohlavím. Každý má ale ve společnosti jiné role a povinnosti, viz Korán 33:35 - Bůh vyzývá lidstvo

Zlo v západní kultuře VI. - Jakub Jansa (Flower Union)

Obrázek
  Další posty ze série  Zlo v západní kultuře

Kritika súfismu: spirituální zkušenost, nebo spirituální kýč? (4.6.2023)

Obrázek
  Cairo/Al-qahira foto by Hazem Khaled @ D o c u m e n t a r i e s  Mystika, bez ohledu na náboženskou příslušnost, zažívá v postmoderní době svou konjunkturu. Dost možná se z ní stává jakási "postmoderní teologie", jejíž pravidla zcela korelují se smazáváním hranic a významů společnosti vykreslené autory Lewis Mumford , Jean Baudrillard nebo Neil Postman   (1) . Muslimská mystika je  Západem nazývána "súfismus", v islámské teologii se nazývá "tasawwuf"  (3) . Západní pojetí muslimské spirituality představuje súfismus jako žádoucí praktiku a podobně jako v diverzitě  (3)  i v něm vidí kladný aspekt eliminující rigidní praktiky tradicionalistů. Narazit na kritiku súfismu není lehké a jestliže na nějakou narazíte, jedná se o kritiku z fundamentalistických řad typu Dái´š. Stejně jako je v muslimském písemnictví tématizován spor sunnitů/šíitů, šariatské otázky nebo státní uspořádání, lze narazit i na kritiku súfismu. Proto se tento článek pokusí poukázat v ně

Socialismus 21. století - glosa k prezentaci knihy Michaela Hausera "Manifest socialistického hnutí" (Neklid, 2023)

Obrázek
  V rámci Anarchistického festivalu knihy (27.5.2023) a Dnů antikapitalismu (19.5.2023) v klubu Cross proběhla prezentace a debata k nové publikaci Michaela Hausera " Manifest socialistického hnutí " s podtitulem: Cíle a strategie socialistů v jednadvacátém století . Autor předeslal, že cílem knihy je otevřít debatu a být jakýmsi "iniciačním textem", který sice teoretizuje, nicméně přináší konkrétní politické návrhy a příklady z praxe. Ačkoli je autorsky podepsán Michael Hauser, text byl konzultován v rámci spolku SOK (Socialistický kruh) a díky dvěma názorovým proudům (liberální a konzervativní) představuje kniha jakýsi ideový konsenzus současného socialistického myšlení. Dle obsahu knihy (kapitoly "Vztah socialistů k národní a etnické kultuře" nebo "Postoj socialistů k liberálům a konzervativcům") je lehce připomenuta polemika Michaela Hauser a Petra Druláka z léta 2022 (1) . Socialismus a jeho budoucnost v 21. století bylo svým způsobem vidět