Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2019

James Baldwin o dětství a dospívání v Harlemu 30. a 40. let

Obrázek
foto: Gordon Parks´s Harlem in 1940´s @blog Ephemeral New York

Usáma ibn Munkiz: Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky (AUDIOKNIHA)

Obrázek

Alois R. Nykl o křesťanství, víře v Boha, muslimech a Evropenech (ukázka z knihy Josefa Ženky, část I.)

Obrázek

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

Obrázek
Kniha se zabývá proměnami muslimské pospolitosti (dnešních Bosňáků) v Bosně a Hercegovině za rakousko-uherské okupace mezi lety 1878 a 1918. V kontextu utváření moderních středoevropských a balkánských národů je blíže rozebrán politický, společenský a demografický vývoj komunity, včetně rozvoje spolkového života a náboženských, kulturních a vzdělávacích institucí. Retrospektivním pohledem stojí habsburská správa nejsevernější osmanské provincie na začátku dlouhého, ve své podstatě nejistého a nejednoznačného, ale nakonec přece jen úspěšného procesu národního sebeuvědomování slovanské muslimské komunity v Bosně a Hercegovině a takzvaném Sandžaku. Výklad je rozdělen do více analytických částí, které v hrubých rysech kopírují ustálený model studia národních hnutí v Evropě. Za stmelující teoretické východisko je bráno modernistické paradigma, které národní ideu spojuje se změnou společenských, hospodářských a politických okolností, nástupem modernity, opírající se o koncept jak konstru

„Islám a křesťanství“ čtvrtek 7. března 2019 HTF UK (konference k poctě prof. Luboše Kropáčka)

Obrázek
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá k poctě prof. Luboše Kropáčka konferenci „Islám a křesťanství“. Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350/4, Praha 4 čtvrtek 7. března 2019 od 9:30, AULA H109 Předběžný program přednášek a vystoupení: 9:30 Doc. Kamila Veverková: Zahájení konference 9:50 Doc. Zdeněk Vojtíšek: „Ze života a díla prof. Kropáčka“ 10:00 Prof. Luboš Kropáček: „O milosrdenství“ 10:15 Doc. Jiří Janák: „Josef egyptský a egyptský Josef“ – o podobnostech mezi Imhotepem a Josefem a o jejich prolínání v rámci židovství, křesťanství a islámu v Egyptě“ + diskuse 10:35 Prof. Břetislav Vachala: „Starověká spolia: Staroegyptské stavební prvky v islámské Káhiře“ + diskuse 10:55 Přestávka 11:15 Dr. Martin Klapetek: „Mešita jako výraz identity komunity: konkurence a kontroverze“ + diskuse 11:35 Dr. Daniel Křížek: „La Convivencia jako předmět odborných polemik“ + diskuse 11:55 Dr. Zora Hesová: „Balkánská sousedství: 500 let soužití křesťanství a islámu na