Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2020

Pro Samu (2019)

Obrázek
Syrské město Aleppo se po letech obléhání proměnilo v město duchů. Odehrává se v něm dramatický příběh filmařky, která zachycuje průběh nekončícího konfliktu jako svědectví pro svou čerstvě narozenou dceru Samu. Pět let, během nichž za každodenního bombardování obyvatelé Aleppa snili o svobodném životě, natáčela místní novinářka a filmařka Waad al-Khateab vývoj situace od protestů v roce 2011 až po vypuknutí jedné z nejhorších občanských válek současnosti. S neustále zapnutou kamerou v ruce se během toho stihla provdat za lékaře a přivést na svět dceru. Právě jí nakonec film věnuje, a sice jako deník, který by Samě mohl odpovědět na palčivou otázku, proč musela první roky svého života prožívat uprostřed každodenních válečných hrůz a všudypřítomné smrti. Pro Samu (2019) Režie: Waad Al-Kateab, Edward Watts Velká Británie, USA, Sýrie 2019 | 95 min. Anglické titulky download film

Martin Luther King, Jr. a Malcolm X o násilí

Obrázek
"Násilí jako prostředek k získání rasové spravedlnosti je jak nepraktický, tak i nemorální. (...) Je nemorální proto, že více usiluje o ponížení protivníka než o jeho pochopení. Usiluje spíše o zničení než o přesvědčení. Násilí je nemorální proto, že více prospívá nenávisti než lásce. (...) Zanechává hořkost v poražených a brutalitu ve vítězích." Martin Luther King, Jr. "Myslím si, že v Americe je spousta dobrých lidí, ale taky spousta špatných lidí, a ti špatní bohužel kontrolují všechnu moc a brání změnám, o které všichni usilujeme. A právě v této situaci si musíme udržet právo zastavit tento přístup jakýmikoliv prostředky. Tím nechci říct, že obhajuji násilí. Nevyhýbám se mu ale v případě sebeobrany. V podstatě bych to  ani nenazýval násilím, když to je sebeobrana; nazval bych to inteligencí." Malcolm X

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část II.: Rasa, segregace a letniční hnutí", 15.4.2020, 42min

Obrázek
Podcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK 1. Proměny rasových kategorií ve 20. století a náboženské odůvodnění 2. Postoje afroamerických elit k segregaci (W. E. B. Du Bois a Booker T. Washington) 3. Letniční hnutí a jeho počátky 01:10 Proměny rasových kategorií ve 20. století a náboženské zdůvodnění - "vědecký" rasismus - pojem rasa až po 2. pol. 19. století - Joseph-Arthur de Gobineau "Pojednání o nerovnosti lidských ras (1853) - Charles Darwin "Teorie vzniku druhů – evoluční teorie" (1859 - Biblický výklad ras (Genesis 10, Prorok Noe a jeho tři synové Šém, Chám a Jáfet) 0 4:35 - Noemův syn Chám jako archetyp "hříšníka" a "pohana" - Noemův syn Chám jako ospravedlnění rasových pravidel ve Spojených státech 19. století - Noemův syn Chám a jeho využití Afroameričany, kterým se zařadili do biblických dějin 05:50 - Rasa jako kulturní konstrukt - Etnicita před O

Rozhovor s PhDr. Marcelou Kottnauer Trávníčkovou na téma "Bilingvní výchova dětí" (8. 2. 2013)

Obrázek
Multikulturní společnost, ať se nám to libí nebo ne, se pomalu stává i záležitostí České republiky a stále více Čechů se volí za svého partnera cizince, a stojí tak každou nohou v jiné kultuře.  Touto volbou se většina rodin stává vícejazyčnými a pro výchovu dětí je třeba nastavit určitá pravidla, aby dítě zvládlo náročnější, pro něj ale obohacující způsob komunikace. 

"Muslimský pacient" Marcel Hájek, Charif Bahbouh (Grada, 2016)

Obrázek
Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k nejsložitějším religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak nejen v zemích islámu, kam jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních zdravotnických zařízeních, ale i v zemích s významnou muslimskou menšinou. Autoři práce si stanovili za cíl objasnit úskalí výkonu takové praxe vzhledem k poměrně výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům diagnostiky a terapie jdoucím omezením, která plynou z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela pominutelným postojům muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své práci se autoři snaží o stručný vhled do islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po celý život, o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské rodiny. (text nakladatel) Ukázka z knihy "Muslimský pacient" ............................. Název: Muslimský pacient:

Zora Hesová (Ústav politologie FF UK) @A2larm (30.3.2020)

Obrázek

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část I.: Černé církve po Občanské válce; od Rekonstrukce k segregaci", 3.4.2020, 45min

Obrázek

Rozhovor se sociologem Karlem Černým na téma politický islám, integrace evropských muslimů a spiritualita českých konvertitů k islámu (12.12.2016)

Obrázek
               foto: "Islámský design" Daud Sutton (2013) Zprostředkování informací o muslimské společnosti a jejím náboženství bývá nejčastěji úloha orientalistů nebo politologů, pohled z jiného úhlu přináší sociolog Karel Černý, který se tématicky zaměřuje na Blízký východ a postavení muslimů na Západě. Kromě již zmíněného oboru, který může přispět ledasčím v současné debatě o muslimském světě, zmínil bych také jeho způsob psaní, který může na první pohled působit příliš "úsporně", v kontextu celého textu ale nezatěžuje čtenáře mnoha detaily a ve výsledku jej obohacuje souvislostmi, které prakticky napomáhají vytvořit si obraz daného tématu. Předkládaný rozhovor představuje nejen publikace o politickém islámu a analýzu českých a evropských muslimů, rovněž může být ale i jakýmsi "vzorkem", jak nazírat na určité téma a závěry podložit fakty a ne dojmy.