Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2022

"Čertův chlapík : Román z Antil" Joseph Zobel (1946)

Obrázek
  Autor, rodák z malé vsi na ostrově Martinique, později učitel na lyceu ve Fort-de-France je tvůrcem regionální antilské literatury. Jeho román, psaný za války, za režimu vichystické vlády, tehdy censurou zakázaný,byl vydán po osvobození Martinique za podpory nové vlády, jejímž je autor tiskový attachém. Čertův chlapík je černoch, který unikne robotění na plantážních polích a ve vsi Diamantu na Martinique se zařídí po svém a stává se středem kolektivního pracovního úsilí, protože "když se nějaká věc dělá společně pro blaho jedince, tu je zároveň blahem i pro všechny". Hrdina povídky "Čertův chlapík" v jedné ze ze svých úvah praví: "... černoši přece byli porobeni jen proto, aby se civilisovali... Ale já myslím, že stálým tím tvořením bohatství pro ty, kteří mají odpovědnost za jejich osud, jsou již dost civilizovaní..." Knihu Joseph Zobel dokončil již v srpnu 1942, z důvodu zákazu cenzury vyšla až v r. 1946. "Tuto knihu jsem napsal pro své bratry, kt

Muslimové ve výrocích napříč dějinami; od Proroka Muhammada po současnost

Obrázek
Muslimové ve výrocích napříč dějinami; od Proroka Muhammada (saws), přes učence, historiky, filosofy, vědce, až po intelektuály 20. století. Muslimové se vyjadřovali nejen k teologickým otázkám, ale rovněž ke způsobu vládnutí svých panovníků a jak chápali a praktikovali své náboženství. Přelom 19. a 20. století byl rovněž obdobím setkávání Západu s muslimským Východem a konfrontace obou světonázorů.  Pozn.: Většina citací byla převzata z knihy  "Dějiny arabského světa" Albert Hourani , ostatní zdroje jsou uvedeny  pod citací, popř. překlad díla v češtině. ************* "Zdržujte se trestu nad muslimy, nakolik jen můžete. Je-li pro obviněného jakékoli cesty úniku, nechte jej jít. Pro imáma je skutku lepší chybovat v odpuštění, než chybovat v potrestání." Prorok Muhammad (saws) (570 - 632) zdroj: " Tvář milosrdenství v islámu " (2005) ************* Reakce imáma Mahmúda Šaltúta na tendence ukazovat na soulad Koránu s moderní v

"Člověk, který vymyslel Velký reset" Wojciech Golonka (@Te Deum 01/2022)

Obrázek
  foto: Alexander Gleason (1827-1909) @biography   Komentář k mapě v knize Davida Starosty "Již více než padesát let se každého roku v lednu vydávají podnikatelé a politici na pouť do švýcarské Mekky na Světové ekonomické fórum. Davos, ideální místo pro tučné obchody, se díky svému "ajatolláhovi" stal výhní globalismu, který s pandemií covidu19 vstoupil do fáze "Velkého resetu". Resetu, který nepřestává ohrožovat naši civilizaci.  Klasu Schwab, prezident Světového ekonomického fóra (WEF), vyvolal v roce 2021 zděšení, když ohlásil iniciativu "Velký reset" pod heslem "Nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný". Tyto odvážné plány se ukázaly být ještě troufalejší než bláznivé konspirační teorie. Následkem šoku se čím dál tím smělejší názory slavného a uznávaného ekonoma, který byl pp celém světě vítán s poctami náležícím hlavám států, dostaly pod drobnohled. Vynořil se z nich děsivý ideál nového lidstva, ovšem bez smyslu pro etickou, národní a nábož

Frankfurtská škola: Fromm, Adorno, Horkheimer, Marcuse (ukázka z knihy "Revoluce na pořadu dne: kritická teorie Frankfurtské školy..." Martin Valenta, 2011)

Obrázek
  Frankfurtská škola v 30. letech: druhá dekáda 30. léta byla pro kritickou teorii, jak ji dnes známe, elementární a ustanovující. Také proběhly závažné společensko-politické události a jevy. V roce 1929 vypukla v USA ekonomická krize, která se rozšířila do Evropy a uvrhla velkou část nižších a středních tříd v nezaměstnanost a chudobu. Krize otřásla nepevným Versaillským systémem , který se rozsypal jako domeček z karet. Mladé neukotvené evropské demokracie padaly jedna za druhou a nahrazovaly je fašizující a fašistické autoritativní režimy. V tomto zlomovém historickém okamžiku nebyly levicové strany — sociální demokracie a komunisté - schopny jednotného postupu a postavit hráz šíření fašismu a nacismu. Část proletariátu - teoretické opory marxismu - se přiklonila k fašismu a nacismu. Dílčí marxistické teze se v praxi ukázaly jako neplatné. V Německu byla rozložena demokratická Výmarská republika a k moci nastoupil Hitler. [...] Analytická práce ve 30. letech byla spojena zejména se

Knihy na téma neomarxismus/kritická teorie, Frankfurtská škola (Adorno, Marcuse, Horkheimer, Habermas, W. Benjamin, E. Fromm, Antonio Gramsci, György Lukács)

Obrázek
  foto: Angela Davis and Herbert Marcuse (c. 1968) Hledání ztraceného smyslu revoluce zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960 Michal Kopeček (Argo, 2009) 386 s. Revoluce na pořadu dne : kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé strany Zelených: diskursivní analýza Martin Valenta (Matfyzpress ; Ústav pro studium totalitních režimů, 2011) 318 s. celý text v PDF Od Adorna k Habermasovi : studie ke vztahu kritické teorie a náboženství Karel Hlaváček (Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020) 191 stran Smrt Západu : jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožuje naši zemi a civilizaci Patrick J. Buchanan (Mladá fronta, 2004) Buchanan v knize popisuje zánik Západu. Příčinu vidí ve ztrátě jeho hodnot, především potom ve ztrátě židovské a křesťanské víry. Vinu za to dává idejím čtyř myslitelů, „Čtyřem, kteří stvořili revoluci“, marxistickým te