Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2020

MF Doom "Rada"

Obrázek
Kniha jako předloha pro hip hopové texty není až tak častá záležitost, nicméně existují případy, kdy se tak stalo. Mezi ty známější patří román " Nejmodřejší oči " * , který posloužil dvojici Black Star (Mos Def a Talib Kweli) a jejich skladbě " Thieves In The Nights ". Částečně lze do této kategorie zařadit i kapelu The Roots a jejich album " Things fall Apart " ** , jež převzalo název od nigerijského dramatika Chinua Achebe *** a jeho stejnojmenný román z roku 1958. Část textu knihy Williama Saroyana " Čas tvého života " použil také MF Doom pro intro " A Word of Advice " na albu Doomilation (2003) .   Nejedná se o román, ale o hru, kterou Saroyan napsal v New Yorku za šest dní v roce 1939. Dílo svému autorovi zajistilo značný věhlas; rok po jeho uvedení za něj obdržel Pulitzerovu cenu, kterou však odmítl převzít s odůvodněním, že na odměny a ceny ve sféře umění nevěří. "V čase svého života snaž se žít - žít tak, aby se do této r

"Přelud kultury" Jindřich Chalupecký (1934)

Obrázek
  foto:  "František Hudeček" Jiří Machalický, Martin Zeman (Galerie Moderna, 2011) UKÁZKA III.   „Jsme ve společenské soustavě, která společenské uplatnění ukládá jedinci jako poslední mravní příkaz. Monomanie tvarů a barev, unikající z mezí stísněné praktické existence ve svobodu iluzivní říše představ, totiž umělci, nevystavující své obrazy a sochy jen proto, aby se stali průvodci do dobrodějné země snů. Podléhají zmíněné morálce Jde o uplatnění, o slávu, o jméno. Hodnota života se nehledá v soukromí, ale teprve tady na veřejné základně, a mimo ni vše ztrácí na ceně a smyslu. [...] Pro tuto společnost: pro "kulturní lidi", kteří ze svého víceméně úspěšného, ale vždy neradostného, vždy nešťastného, vždy znovu zavalovaného nevysvětlovaným, ale neodvratitelným pocitem prázdna a nesmyslnosti, se vykupují, se domnívají vykupovat, se snaží vykupovat sváteční úctou ke kulturním hodnotám. Čte se kniha, o niž se mluví, jde se na premiéru, kam jsou všichni, jde se na výstav

Romare Bearden – harlémský malíř a kolážista

Obrázek
  „Dělat moderní umění umí dnes mnoho lidí, a virtuózně. Jenže dělají je spíše proto, že svět, ve kterém žijí, na nich taková díla žádá, než oni sami potřebovali svým dílem obrátit se k světu. Možná, že jim mnoho záleží na umění; ale málo jim záleží na světě.“

Sebenenávist (Panenkový test psychologa Kenneth B. Clarka a jeho manželky Mamie Phipps Clark ze 40. let)

Obrázek

"Jídlo pro jednoho stačí dvěma / فإن طعام الواحد يكفي الاثنين "

Obrázek
  Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه و سلم pravil:   كلوا جميعا و لا تفرقوا ، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين ،  و طعام الاثنين يكفي الثلاثة و الأربعة ،  كلوا جميعا و لا تفرقوا ، فإن البركة في الجماعة „ Jezte všichni pospolu a nerozdělujte se, neboť jídlo pro jednoho stačí pro dva, jídlo dvou stačí pro tři a čtyři. Nerozprchávejte se od sebe, protože požehnání je ve společenství. “ * Prorok صلى الله عليه و سلم též řekl: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي „ Nejmilovanější jídlo u Boha je to, kterého se dotýká mnoho rukou. “  ** * Musned al-Bezzár, 127 (včetně poslední věty) – oceněn jako hasan v Sahíhu l-Džámi‘, č. 4501/8630 a v Silsiletu s-Sahíha, č. 2691. Viz též Sahíhu l-Buchári, 5392. ** Viz Šu’abu l-Ímán, 7/3154; a další. Oceněn jako hasanal-Arakím, Ibn Hadžarem a al-Albáním v Sahíhu t-Terghíb, č. 2133.  Převzato z webu e-islam foto and Calligraphy by: illm

Eutanazie – polemika mezi Markem Váchou, Tomášem Hříbkem, Jakubem Jirsou, Martou Munzarovou a Ingrid Strobachovou @Filosofický časopis

Obrázek

Kritika Tomáše Machuly k úvodu Ondřeje Beránka v překladu "Rozhodného pojednání o vztahu náboženství a filosofie" od Ibn Rušda (Filosofický časopis 2012/6)

Obrázek
  Tomáš Machula kriticky komentuje úvod Ondřeje Beránka v jeho překladu Ibn Rušda " Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie " ( více o knize zde )  " Text Ibn Rušda, který právě vychází, se ovšem týká nikoli Aristotela, ale tématu, které je pro středověké filosofy obzvláště významné a citlivé – a to jak pro oblast islámu, tak pro židovství a křesťanství. Je to vztah filosofie a náboženství. Jako první představení tohoto autora v českém překladu je to rozhodně dobrá volba. Toho dobrého je na právě vydané knize více a rád bych tyto věci zmínil dříve, než se dostanu ke kritičtější části recenze, které se nelze vyhnout, protože kniha trpí také řadou vážných nedostatků.  Nejprve je třeba říci, že překládat a komentovat Averroa je úkol nesnadný. Vyžaduje totiž znalost středověké filosofie, historiografie, arabského jazyka i náboženství. A v případě náboženství jde především o islám, ale také o křesťanství, přinejmenším tehdy, chce-li se autor zabývat Averroovým vli

"Kniha apokalyptických zkoušek" Nu´ajm ibn Hammád al-Marwazí (překl. Zuzana Ostřanská)

Obrázek
Nu c a jm ibn Hammád al-Marwazí patřil mezi významné náboženské učence své doby. Pocházel, jak jeho jméno napovídá, z města Merv v Chorásánu. Studoval v Hidžázu a Iráku, posléze přesídlil do Egypta. Hlavní důvodem jeho odchodu z Iráku byly pravděpodobně ideologické neshody a jeho nesouhlas s oficiálním teologickým proudem v době vlády  c a bbásovského chalífy al-Ma´múna. V Egyptě se později etabloval jako přední sběratel hadíthù (záznamů o výrocích, činech nebo postojích proroka Muhammada a jeho druhů). Spory s  c a bbásovskými teology jej však nakonec dostihly i zde. Byl převezen zpět do Iráku a uvězněn. V roce 843 za chalífátu al-Wáthiqa v iráckém žaláři zemřel.

Jak slaví muslimové? (SALVE , Anketa o slavení)*

Obrázek
 

Rozhovor s islamologem Bronislavem Ostřanským o knize "Islámská čítanka" mapující muslimské písemnictví (28.10.2020)

Obrázek
  V roce 2012 jsme rozmlouvali s islamologem Bronislavem Ostřanským o jeho překladu "Popsání pozoruhodností Egypta" od šejcha Ahmada al-Maqrízího ( celý rozhovor z 05/2012 zde ). Letos v říjnu ale vydalo vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy publikaci "Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví" ( více o knize zde ) a proto jsme jej oslovili jako člena editorského týmu, který knihu uspořádal a společně se svým kolektivem přeložil více jak tři desítky ukázek muslimského písemnictví, mapující texty od středověku po současnost a představující různá východiska a typy muslimské myšlení. Ukázky všech překladů jsou v knize uvedeny bilingvně (arabsky/česky) proto kniha není určena pouze studentům islamologie, ale také arabistům, a tudíž bylo několik otázek zaměřeno na arabštinu samotnou. V závěru rozhovoru byly položeny otázky na aktuální témata, zda je, či není salafíja hnutí a také na muslimský feminismus. 1. Začal bych otázkou, z

Rozhovor s Alenou Rettovou o její knize "Africká filosofie" představující nejvýznamnější myslitele Afriky a jejich díla (4.11.2020)

Obrázek
 

3 x výklad Verše světla (Muhammad ibn Džarír at-Tabárí, Abú Hámid al-Ghazálí, Abú Alí Ibn Sína)

Obrázek

Skinheads 90. let (Filip Vávra a Vladimír Červený)

Obrázek
  Bulldog Boys (1996) Dokument České televize o pražské skupině skinheadů Bulldog Boot Boys Praha a také Vladimírovi Červeném, vydavateli časopisu Bulldog. Snaží se poukázat na názorové proudy, které tato skupina zaujímá, jejich život v subkultuře a aktivity jednotlivých členů.

Gil Scott-Heron ‎"Better but not together"

Obrázek

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

Obrázek
Obrázová encyklopedie umění se tentokrát zabývá islámem. Tato kniha vás provede historií a největšími kulturními skvosty jednoho z nejvýznamnějších náboženství světa. Islám je rozšířen na všech světadílech, zejména však v severní Africe a střední Asii. Přijměte naše pozvání k prohlídce nejznámějších světových mešit.  Celý text knihy je v anglickém, francouzkém, německém a holandském jazyce.  Název: Islam / Visual Encyclopedia of Art Autor: Giovanni Curatola Rok vydání: 2009 Vydal: SLOVART Formát: 320 stran, 195 × 240 × 26 mm, brožovaná

Jiří Sádlo a Tereza Matějčková demytizují závažnost odborného psaní (Horror Vacui, 29.10.2020)

Obrázek
  Jiří Sádlo a Tereza Matějčková demytizují závažnost odborného psaní (49min) (Horror Vacui, 29.10.2020)

"Kultura narcismu" Christopher Lasch (Triton, 2016)

Obrázek
Kulturní historik zkoumá kořeny a důsledky normalizace patologického narcismu v americké kultuře 20. století na základě psychologické, kulturní, umělecké a historické syntézy. Podle jeho definice (převzaté z Freuda) narcista, jehož pohání potlačená zlost a nenávist k sobě samému, uniká do velkolepého sebepojetí neboli obrazu o sobě, přičemž ostatní lidi využívá jako nástroje k uspokojení, i když zároveň touží po jejich lásce a uznání. Ozvěny takových vlastností vidí Lasch ve fascinaci osudem a slávou celebrit, ve strachu ze soutěživosti, v neschopnosti potlačovat nedůvěru, v mělkosti a krátkodobosti osobních vztahů a v hrůze ze smrti. Podle Lasche Amerika zplodila po 2. světové válce typ osobnosti, který klinickým definicím "patologického narcismu" plně odpovídá. Svou tezi staví Lasch na osobitých politických názorech a encyklopedickém uchopení amerických sociálních a ekonomických dějin, aktuálních výtvarných a literárních děl a na klinickém výzkumu a psychologických teoriích