Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2013

"Arabské revoluce" Ondřej Beránek (ed.) (Academia, 2013)

Obrázek
Začátek roku 2011 přinesl do řady arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě neotřesitelných režimů. Byla to právě éra těchto autokratických režimů, která definovala podobu velké části Blízkého východu mnohdy už od padesátých let 20. století a která po sobě zanechala nefunkční politické instituce, občanskou společnost a do značné míry i ekonomiku. 

"Islámské finance jako alternativa" Ivana Hrdličková (A.M.S., 2013)

Obrázek
S rostoucím počtem obyvatel islámského vyznání, velkou migrací obyvatel do nebo ze zemí s islámskou právní kulturou a díky rozvoji mezinárodního obchodu po celém světě, se stále častěji stává, že se setkáváme se skutečností, kdy islámské právo šarí'a nevyhnutelně zasahuje také do práva mezinárodního.

"Můj filosofický pohled na svět" Max Scheler (Vyšehrad, 2003)

Obrázek
V překladu a s úvodní studií brněnského docenta filosofie Ivana Hodovského se do rukou našich čtenářů dostává dosud u nás nepřeložené pozdní dílo význačného německého filosofa meziválečného období Filosofický pohled na svět, doplněné o několik studií především z oblasti sociální filosofie. 

"Čestně o Bohu" John A. T. Robinson (Mladá fronta, 1969)

Obrázek
Čekal bych od bohoslovce, že ti bude hledět cestu víry v Boha usnadnit. Natož je-li jím biskup církve tak silně tradiční a srostlé s místy úředními a vládními, jako je církev anglikánská. Ale knížka Johna A. T. Robinsona, biskupa z Woolwiche, londýnského předměstí, tě v tomto ohledu překvapí. Zneklidnila ostatně, ne-li přímo pobouřila, tisíce církevníků, sotvaže vyšla v březnu 1963 ve svém prvním vydání, po němž rychle následovala další, stejně jako i překlady.

zemřel významný český hudební publicista Lubomír Dorůžka

Obrázek
Lubomír Dorůžka (18. března 1924 Praha – 16. prosince 2013) přední český muzikolog, novinář, překladatel, hudební organizátor, významný hudební publicista a pedagog. rozhovor knihy Lubomíra Dorůžky "Tvář moderního jazzu" Lubomír Dorůžka (Praha, 1970) "Tvář jazzu" Lubomír Dorůžka (Praha, 1964)      

3 české osobnosti v dokumentu

"Josef Čapek Kulhavý poutník" (Krátký film Praha, 1967) Úryvky z Čapkových knih - Lelio, Kulhavý poutník, Psáno do mraků a Básně z koncentračního tábora, mluví: Rudolf Hrušínský, Miroslav Macháček a Jan Tříska. hudba: Marek Kopelent námět, scénář, režie: Jiří Gold "Jiří Trnka" dokument Režie: Jiří Lehovec Rok: 1967 Délka: 11 minut Pouhých deset minut trvá následující, Jiřím Lehovcem mistrně natočený, filmový dokument z roku 1967 o Jiřím Trnkovi, který nám pootevřel skrytá vrátka do zahrady naší imaginace, představivosti. Jeho výtvarné umění a filmové loutky - mají duši. Pojďte tedy navštívit Jiřího Trnku při práci. (oficiální text distributora) "Karel Zeman dětem" (1980) Režie: Karel Zeman 1980, 20 min

"Freud a budoucnost náboženství" Hans Küng (Vyšehrad, 2010)

Obrázek
Současná teologie se soustavně a mnohem intenzivněji než dříve zabývá kritikou náboženství, jak ji vyslovili psychiatři a psychoterapeuti – nejvýrazněji Sigmund Freud –, aby se vyrovnala s falešnými obrazy Boha a nahrazovala je úvahami osvobozujícími a uzdravujícími. 

Ruppert, Klus a David aka hrdinství made in CZ

Český raper, co má ve sklepě holku, byl poslední dobou v mém životě až příliš, takže jemu se vyhnu. Překvapila mě ale reakce českých pop-hvězd, jmenovitě Ruppert, Klus a David ke kauze slavík. Jejich hrdinství je typicky české, když jsem v závětří, rychle vyběhnu ven do světa bojovat za pravdu a svobodu. Je to vlastně jen jiná varianta současného antikomunismu, který samotnému komunismu vlastně víc hlasů dává, než bere. V Čechách se dědí koule ob generaci (možná i v delší periodě), za to schopnost vycítit moment k přihřátí si své polívčičky máme geniální."  " Trapnosti a hrdinství " Josef Čapek Trapnosti. Trapné je důležité kázati v románech nebo na jevišti věci, které v dané chvíli člověk přirozeně v sobě najde. – Hrdinství, odpírání, obětavosti možno snad naučiti premiérové publikum, ty ostatní ne tak snaživé: ti jsou toho schopnější než si autoři myslí. – Asi jsou autoři sami velmi premiérovými lidmi. Hrdinství (mravní brannost) je věc prostá a má být bu

„Americká černošská próza" Josef Jařab (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 1978)

Obrázek
Autoreferát k dizertační práci „ Americká černošská próza “ shrnuje stručně dějiny afroamerické literatury 20. století, její představitele a díla. Označuje ji za literární subkategorii, která do 60. let stála mimo hlavní proud, ke kterému se od druhé poloviny století připojila díky autorům R. Wright, Toni Morrison , J. Baldwin nebo Alice Walker. Svou úlohu v tom hrála i změna v postavení černocha ve společnosti v 60. letech. Cílem dizertační práce je „ objasnění pojmu americká černošská literatura na pozadí složité situace, za niž se vytvářela a vytváří." „Americká černošská próza: obsah a pojetí pojmu na pozadí historického vývoje“ Autor: PhDr. Josef Jařab Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Rok vydání: 1978 Počet stran: 20 e-book (format PDF) http://www.mediafire.com/download.php?0g2dty9vuwii59d