Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2010

al-Qur´an: (sura 4, Ženy سورة – النساء, verš 171)

Obrázek
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 171: Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém a mluvte o Bohu jedině pravdu! Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: „Trojice!“ Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem, On povznesen je nad to, aby měl dítě, vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na zemi; a Bůh dostatečným je ochráncem. بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَهُ مَا فِي السَّم

"Rodina" Mahmúd Šaltút

Obrázek
„Rozvážnost je pánem mravnosti a víra je souborem nejlepších vlastností; obě dvě jsou zbraní, jimiž se člověk brání před unáhleným jednáním, které by ho uvrhlo do pozdní lítosti a přivodilo mu nemilost a hněv Boží. Manželství, jak učil Bůh nebeskou moudrostí, má sloužit našemu dobru a štěstí. Směřuje k vytvoření rodin a předpokládá uchování zdravého manželského života, v jehož nevadnoucím trvá člověk nalézá pohodu srdce a v jehož prostranném sále si oba manželé navzájem poskytují ducha lásky a milosrdenství. V jeho svěžím duchu vyrůstá rostlina synů a dcer, kvete a dává plody, a je potěšením oběma rodičům, přináší jim radost v životě a útěchu v hodině smrti a zároveň významně slouží budování národa a jeho síly. Muslimové, takováto jsou některá tajemství duchovního života, k jakým nabádá Božské právo. Jeho sloup padá a jeho sloup se bortí malicherným sporem a neuváženou lehkomyslností. Žena pak neslyší svého muže a on se svým přáním nemá trpělivosti. Ona se dotkne jeho ješitnosti

al-Qur´an: (sura 3, Rod `Imránův سورة آل عمران , verš 140, 175, 195 - 196)

Obrázek
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 140: Jestliže jste utrpěli poranění, tedy podobné poranění utrpěli i ti druzí. Takové dny šťastné i nešťastné necháváme střídat mezi lidmi, aby Bůh rozeznal ty, kdož uvěřili, a vybral si mezi vámi mučedníky - a Bůh věru nemiluje nespravedlivé إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 175: Hle, toto je satan, který často vám nahání strach svými přáteli, však nebojte se jich, nýbrž bojte se Mne, jste-li věřící. إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 195: A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a b

Hadíth od Ibn Mádža

Obrázek
Ibn Abbas, nechť je k němu Bůh milosrdný, řekl:  Posel Boží, mír a boží požehnání s ním, řekl: "Bůh nebude trestat můj národ za tři věci: Omyl, zapomenutí a věci učiněné z donucení." Vyprávěl Ibn Mádža, Bajhaki a další.

al-Qur´an: (sura 20, Ta Ha سورة طه, verš 1 - 8)

Obrázek
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 1: Tá há 2: Neseslali jsme ti Korán, abys byl zoufalý, 3: nýbrž pouze jako připomenutí těm, kdož Boha se bojí, 4: a jako seslání, jež od toho, kdo zemi a nebesa vysoká stvořil, přichází. 5: Milosrdný - On na trůnu svém vznešeně sedí 6: a vše, co na nebesích je a na zemi, mezi nimi i pod povrchem země, Jemu náleží. 7: A jestliže slova svá hlasitě pronášíš, (je to zbytečné), vždyť On zajisté zná tajemství, byť sebelépe bylo skryté; 8: Bůh - a není božstva kromě Něho a Jemu jména překrásná přísluší! بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ

Mahmúd Šaltút "Korán a věda" (ukázka z díla Tafsír al-Quar´an al-Karím) 1966

Obrázek
Tendence ukazovat na soulad Koránu s moderní vědou se v kruzích salafíje silně rozšířila. Výklady o shodách koránského a moderního vědeckého učení o kosmu, se staly zvláště v Egyptě velmi oblíbeným námětem lidového čtení. Patrně nejdál došel v extrémním ztotožňování Koránu s vědou Egypťan Tantáwí al-Džawharí (z.1940), jehož tafsír přímo oplýval násilnými aktualizacemi koránských výroků. (…) Přestože se Džawharí dnes obecně pokládá za extrém, jeho přístup svědčí o růstu silné tendence odvozovat moderní vědu plně z domácí půdy a prokazovat její plnou harmonii s islámem. Z umírněnějších, spíše tradičních pozic, reagoval na takovýto scientismus azharský velký imám Mahmúd Šaltút ve svém exegetickém díle Tafsír al-Quar´an al-Karím.

Muhammad Iqbal: Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu (1930)

Obrázek
Z opravdu nových filosofických interpretací měl od třicátých let velký kladný ohlas optimistický, současně racionální a vitalistický pokus Muhammada Iqbála o sladění filosofie a náboženství. Filosofie smí pronášet soud o hodnotách náboženství, ale musí uznat jeho ústřední postavení, poněvadž náboženství není jen afektivní cit, čistá myšlenka nebo pouhá činnost, ale je výrazem celého člověka. Iqbál patřil také k předním iniciátorům dnes již zcela, alespoň verbálně běžného pojímání islámu jako dynamického, nikoli statického přístupu ke světu. „Konečný základ všeho života, jak jej pojímá islám, je věčný a projevuje se v rozmanitosti a změně. Společnost založená na takovémto přístupu ke skutečnosti musí ve svém životě smířit kategorie trvalosti a změny.“ Muhammad Iqbal: Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu (1930) Zdroj: "Duchovní cesty islámu" Luboš Kropáček (Vyšehrad, 1998), s. 268

Roger Garaudy "Živý islám (L´Islam Vivant)"

Obrázek
Známý francouzský filosof Roger Garaudy (muslimské jméno Radža), který dospěl k islámu po desetiletích marxistické angažovanosti, zdůrazňuje, že zdravé zásady správného pochopení koránu jsou obsaženy v něm samém. Bůh tu mluví sám v podobenstvích (13:17, 14:25, 30:27 aj.), nedává abstraktní příkazy, ale historicky konkrétní pokyny a příklady, a očišťuje a doplňuje dřívější zjevení, tak aby se obracel ke všem národům a udával směr ve všech oblastech života. Nelze se tedy slepě držet litery, ale vyhledávat a promýšlet Boží obecný věčný záměr. „Zjevení, které je Boží vstupem do dějin a života lidí a tedy formou vztahu mezi Bohem a člověkem, Božím pohybem k člověku, jako je modlitba pohybem člověka k Bohu, se uskutečňuje podle téhož zákona, aby překročilo nepřekročitelné: transcendenci. Stejně jako člověk nemůže hovořit o Božském jinak než metaforou, Bůh se k člověku obrací podobenstvími, „znameními“, jež má člověk za úkol rozřešit a pochopit. Takovýmto „znamením“ může být událost, př

Hadíth podle Miškát

Obrázek
...uctívat Boha, jako bys Ho viděl, a mít na paměti, že Bůh tě vidí.

al-Qur´an (sura 2, Kráva سورة البقرة, verš 183 - 186)

Obrázek
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného 183: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli - snad budete bohabojní! 184: Postěte se jen po určený počet dní! Ten z vás, kdo je nemocen anebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později. Ti, kdož mohou se postit, však nečiní tak, ti nechť se vykoupí nakrmením jednoho chudého. Kdo však dobrovolně učiní více dobrého,  bude to přičteno k jeho dobru. A půst je pro vás lepší - jste-li rozumní. 185: Postním měsícem je měsíc ramadán,  v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení.  Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách,  nechť postí se stejný počet dní později; Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné.  Dodržujte plně tento počet a chvalte Boha za to, že správně vás vede - snad budete vděční! 186: Když se tě zeptají služebníci Moji

Ramadan mubarak / رمضان مبروك

Obrázek
Bismi´llah ar-rahman ar-rahim بسم الله الرحمن الرحيم Požehnaný Ramadan / Ramadan mubarak / رمضان مبروك Nechť Bůh přijme naše modlitby a půst May God accept our prayers and fasting تقبل الله صلواتنا و صيامنا pic was taken from blog Ibn Bint Jbeil

Kevin Carter "Děvčátko a sup (Súdán, 1993)"

Obrázek
Fotografie dítěte a supa stojícího opodál, pořízená během hladomoru v Súdánu v roce 1993 obletěla svět a velmi tvrdým způsobem se nás pokusila přimět k zamyšlení nad světem a jeho problémy. Autorem tohoto snímku je jihoafrický fotograf Kevin Carter a obdržel za něj Pulitzerovu cenu. Řekl bych, že většina, co sleduje dění se s touto fotografií setkala, ale už méně je známý příběh jejího autora.

Rule # 1 "do not mess with drugs"

Excerpt from The 90's. "Crack Clouds Over Hell's Kitchen" by The Educational Video Center. Interview with crack addicts in New York City who actually demonstrate how to smoke crack on-screen and describe its effects as they feel them Smoking Crack in Hell's Kitchen

Alex Haley Tells the Story of His Search for Roots

Obrázek
Nahrávka Alexe Haleyho pochází z 2-alba „ Alex Haley Tells the Story of His Search for Roots ”, vydané v roce 1977 na Warner bros. records. Na těchto dvou deskách je téměř dvouhodinový záznam haleyho vyprávění příběhu, který předcházel napsání knihy “Kořeny”. Nahrávka byla pořízena na Pensylvanské univerzitě. Již zmíněná kniha “Kořeny” byla vydána v roce 1976 a o rok později byl příběh haleyho předků zfilmován. Haley se ale hlavně proslavil svou první knihou vydanou již v roce 1965, popisující život Malcolma X.

"Byl jednou jeden otrok: hrdinský život Frederika Douglasse" Shirley Graham Du Bois (Naše vojsko, 1957)

Obrázek
Americká černošská autorka (manželka W. E. B. Du Boise ) líčí v historickém románu životní dráhu velkého bojovníka za svobodu amerických černochů, státníka a spisovatele Frederika Douglasse. Vypráví o jeho osudech od dětství, kdy se tajně naučil číst a psát, o odvaze chlapce, který se úspěšně postavil na odpor brutálnímu plantážníkovi, o tom, jak prchá z otroctví, vzdělává se, organizuje černochy, propaguje zrušení otroctví, stává se poradcem prezidenta Lincolna, uznávanou politickou osobností, vysokým státním hodnostářem a vyslancem Spojených států. Jeho neúnavný boj za práva černošského lidu, který ho dodnes ctí jako svého národního hrdinu, je poutavě vylíčen v rámci historických událostí, rasových štvanic, politických bojů a intrik. Text NKP.cz .................................... Název: Byl jednou jeden otrok: hrdinský život Frederika Douglasse Název angl.origi. "There Was Once a Slave.." Autor: Shirley Graham Du Bois (1896 – 1977) přel. a vysvět.:  Ja