Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2015

MUSLIMS IN BRITAIN III. - EVERYDAY LIFE IN BUTETOWN (CARDIFF, WALES, UK, 1943)

Obrázek
A procession of Muslims carrying large banners winds its way through Butetown towards the new Mosque which opening today on Peel Street. Children can be seen watching the parade as it passes by.

MUSLIMS IN BRITAIN II. - EID AL-FITR (1941)

Obrázek

MUSLIMS IN BRITAIN I. - MOSQUES IN GREAT BRITAIN: ISLAMIC ARCHITECTURE IN THE UK (1945)

Obrázek

"Psanci této země" Frantz Fanon (Tranzit, 2015)

Obrázek

"Pěst - pálka - nůž - pistole: osobní historie násilí v Americe" Geoffrey Canada (Maťa, 1997)

Obrázek
" ...Jestli vás udivuje, jak může čtrnáctileté dítě střelit svého vrstevníka do hlavy ... a pak jít domů na večeři, pak vězte, že to není otázka dne, týdne nebo měsíce. Chce to léta příprav, abyste byli ochotni spáchat vraždu... " " ...A tak guvernér navrhl zákon, který určil nejmenší možný rozsudek za přechovávání relativně malých dávek narkotik...Řešení, které překupníci vymysleli, bylo stejně tak prosté, jako ďábelské. Začali využívat děti. A děti, které nebyly ochotny se nechat tímto způsobem využívat, bylo mnoho... "

Obic

Obrázek

Obic "Stuck on the city" (2012)

Obrázek

"Čecháčkovství" Václav Černý

Obrázek
"To je obecné zjištění, truchlivá zákonitost a smutná perspektiva (na jak dlouho ještě?) našich dějin: pokaždé, když tento národ zažije úder, který jej přiomráčí, protáhne-li se pak stav jeho deprese na určitou dobu, kterou by bez citelné mravní úhony dokázal snést národ jiný, byť by ne větší, zakřepčí na národním hřbitově svůj radostný kankán Čecháček, ujme se otěží, zařídí se k vládě tam, kde byl potlačen, pozavírán, vyhnán, pozutínán český charakter.  Nabízím zkoušku z poslední doby, bijící do očí svou průkazností: vezměme hrst poúnorových kulturních velikánů, právě těch, kteří srostli se skutečností našeho národního krachu na sám jeho symbol, a uvědomte si je jako figury protektorátní! Co poúnorový velikán, to protektorátní zalezlík a opatrnický vyčkávač, jména Štoll, Mukařovský, Řezáč, Drda, Pujmanová derou se sama na jazyk: s hodinou Mnichova se tiše tichounce vypařili z českého veřejného života, nezvěstní, neviditelní, rozlezlí po úkrytech, odkud bylo tak napínavé sle

"Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem" Šárka Velhartická (2015, Památník národního písemnictví)

Obrázek
Bedřich Hrozný, jeden z nejvýznamnějších českých orientalistů, jemuž se před sto lety podařilo rozluštit nově objevený a nesrozumitelný jazyk starověkých Chetitů, se stal celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie.  O životních osudech Bedřicha Hrozného vzniklo několik publikací, dosud ale nebyly vydány ani známy dopisy jeho současníkům – významným osobnostem československé kulturní scény první poloviny 20. století. Tato publikace přináší ucelený materiál z literárního archivu Památníku národního písemnictví, soubor dopisů Bedřicha Hrozného literárním osobnostem, z nichž nejrozsáhlejší je adresován jeho blízkému příteli Otokaru Šimkovi, překladateli a profesorovi francouzského, českého a německého jazyka na obchodní akademii v Hradci Králové. Rovněž tato edice výrazně doplňuje a pozměňuje naše znalosti nejen o životních osudech Bedřicha Hrozného, ale přináší i nové poznatky týkající se mnoha událostí tohoto období. *********************** Název: Dopisy Bedřicha H

Afroamerická literatura - knižní obálky (1959 - 1965) část II.

Obrázek

Afroamerická literatura - knižní obálky (1901 - 1955) část I.

Obrázek

Život ve vyprázdněném světě

Obrázek
Přednáška *  Pavla Janouška " K čemu je výuka literatury na středních školách? ", která proběhla v rámci dne otevřených dveří Ústavu pro českou literaturu AV ČR (11. 11. 2015) nebyla typickým monologem přednášejícího, ale jak bylo řečeno v jejím úvodu, tématem diskusním. To se také potvrdilo hned krátce po úvodu, kdy ze strany posluchačů zaznělo několik kritických názorů, proč vyučovat kánon české literatury, když dnešní student nemá o jeho představitelích jednak povědomí, ale hlavně nemá, jak jsem doufám pochopil z dotazů, čím by se s autory ztotožnil a na čem by mohl mezi nimi vzniknout vztah. Názor srozumitelný a při pohledu na současnou kulturu mnohými možná kvitovaný. Ti, od kterých polemika vzešla ale neříkali, čím by kánon nahradili, co by tedy mělo být tím novým "slovem", které osloví znuděnou generaci. Argument přednášejícího byl ale velmi prostý; vyučovat kánon není jen předávat data narození a bibliografie autorů, je to hlavně spojování jiných souvis