Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2015

Michel Petrucciani “Looking Up”

QRN KRM: "A víme již, že hruď tvá je stísněna tím, co říkají..."

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ 15:97 A víme již, že hruď tvá je stísněna tím, co říkají,  15:98 Ty však chválu Pána svého oslavuj a buď mezi těmi, kdož na tvář padají,  15:99 A Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde! 15:97 And We already know that your breast is constrained by what they say. 15:98 So exalt [ God ] with praise of your Lord and be of those who prostrate [to Him]. 15:99 And worship your Lord until there comes to you the certainty (death).

2 x Dollar Brand (Abdullah Ibrahim)

Obrázek
Dollar Brand (Abdullah Ibrahim) " Yukio-Khalifa " Album: Dollar Brand " Children Of Africa " (Enja Records, 1976) Dollar Brand Duo " Moniebah (The Pilgrim) "  Album: Dollar Brand Duo " Good News From Africa " (Enja Records, 1974)

"West vs. East" Muhammad Abduh

Obrázek
"I went to the West and saw Islam, but no Muslims; I got back to the East and saw Muslims, but not Islam." " رأيت الاسلام و لم أر المسلمين، ورأيت المسلمين و لم أر الإسلام " Muhammad Abduh / محمد عبده

"Na nových stezkách ducha" Ivan O. Štampach (Vyšehrad, 2010)

Obrázek
Přehledná monografie známého českého religionisty analyzuje a systematicky třídí náboženskou scénu dnešní doby. Ve svém velkorysém záběru shrnuje i duchovní a myšlenkové směry, které bývají někdy opomíjeny, jako jsou mimokřesťanské spirituality západního původu (např. hermetismus). Vlastním autorovým přínosem je dále rozbor kritiky náboženství a ateismu či nových podob mezináboženských vztahů. K zásadním patří i úvodní metodologické pasáže, které kriticky připravují půdu a hranice zkoumání předmětu, jehož uchopení je z povahy věci netriviální. Publikace chce svými novými interpretacemi vstoupit do odborné diskuse, vedle toho však dobře poslouží i vysokoškolským studentům v kurzech věnovaných současné religiozitě nebo jejím dílčím otázkám, jakož i zainteresované veřejnosti.

Čí je tento svět? / Whose world is this?

Obrázek

"Da New Yawk Joint" Spike Lee

4 Ya Tape Dex (Terorist? Posse, 1998)

Obrázek
4 Ya Tape Dex (Terorist? Posse, 1998*) Strana A (Dj Richard) Strana B (Dj Orion) MP3 download * První oficiální mixtape v ČR

The Maine Street Saxophone Quartet "Bob Mintzer's Quartet" (Mvt. 1 + 2)

Mecca_Audio on Vimeo .

Africká próza a poezie v českých překladech

Obrázek
foto by  John Flannery @flicker Níže uvedené citace jsou z knih zabývající se literaturou Afrického kontinentu, resp. jeho Maghribské části (Maroko, Alžír, Tunis, Libye), ale i Afriky rovníkové a jižní. V úvodu antologie Černý Orfeus, jejíž autorem je Vladimír Klíma, podrobně popisuje způsob vnímání umění africkými černochy a přináší ojedinělý pohled na kulturu Afriky.  *   *   *   * „… povšimněme si volby symbolů a básnických obrazů. V africké poezii nalézáme vedle sebe dvě odlišné kategorie: tradiční – tamtamy, masky, rituální předměty, přírodní motivy, (…) a moderní, z nichž valnou část reprezentují technické vymoženosti. Obě tyto kategorie koexistují v pozoruhodné, často i groteskní symbióze. (…) Není zřejmě náhodou, že hlasatel negritude Leopold Sédar Senghor kdysi prohlásil, že černošskou doménou je cit, který stavěl do protikladu k bělošskému rozumu. Odtud vyvozoval přirozené, vrozené předpoklady Afričana pro uměleckou seberealizaci a jeho humanistický přínos světové ku

Josef Čapek o africkém umění (z knihy „Umění přírodních národů“ z roku 1938)

Obrázek
"Černoch je přirozený, spontánní a bystrý talent. Zde tedy začasto vstupuje do popředí určitý jeho vtip, radost a až i humornost, něco i z té čipernosti, jevící se zase jinak v obchodním talentu Afričanů, v jejich zálibě v obchodu, který provozují začasto ne z vážné potřeby, ale pro kratochvíli samu. Je v tom mnoho potěšení míti věci, čachrovati s věcmi. Vyrábějí a tvoří začasto z hravého sklonu, vždycky však s velice šťastnou formální schopností. Teď musíme předeslati, že primitivní národové nejsou tak bědní, jak se mnohdy míni; aspoň na Afriku to v celku naprosto neplatí. Nesmíme – až na nějaké ty výjimky – viděti v afrických národech jen žalostné živořící nuzácké stíny a ne lidi z masa a krve, s živými a uplatňovanými náklonnostmi, s vysloveným a sytě využívaným naturelem. A mají tedy i své ponětí závažnosti, důstojnosti a tak tedy i representace, nějakého životního luxu, a řekněme i svého způsobu elegance. (…)  Z anatomických tvarů uchopí jen to nejpodstatnější a přeloží

"Jak číst poezii" typografie: Zdeněk Seydl (1963)

Obrázek
Zdroj: " Jak číst poezii " J. Opelík (1963) @FXŠ * kultura dvou století *