Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2015

Jan Švankmajer "Možnosti dialogu" (1983)

"Dismaland"

Obrázek
více na design mag

"Arabian Antiquities of Spain" James Cavanah Murphy (Cadell & Davies, 1815)

Obrázek

"The Alhambra" by Albert Frederick Calvert (1904)

Obrázek

"Moorish remains in Spain" Albert Frederick Calvert (1905)

Obrázek
"Moorish remains in Spain; being a brief record of the Arabian conquest of the Peninsula with a particular account of the Mohammedan architecture and decoration in Cordova, Seville & Toledo"   by Albert Frederick Calvert (1905)

"Aritmetický a algebraický traktát" Muhammad ibn Músa al-Chórézmí (OPS, 2009)

Obrázek
Významný text pro formování evropské kultury a civilizace, který nebyl nikdy doposud přeložen. Dva útlé, ale o to významnější traktáty, kterými vstoupily základy celé matematiky kalkulací (sčítání, odečítání, násobení, dělení a v druhém případě řešení základních typů rovnic) do Evropy, až se staly náplní dnešního učiva základního školství. Provádění těchto operací je popsáno formou, kterou označujeme jako ALGORITMUS, což je odvozenina ze jména autora. Al Chvárizmí byl arabský matematik, který podle indických textů sepsal toto dílo; jeho jméno pak znělo v latinském přepisu: Algorismi. Oba dva traktáty bohatě komentoval a velmi podrobně uvedl přední český matematik – Petr Vopěnka.

"Islámský design" Daud Sutton (UKÁZKA)

Obrázek

"Geometrická koncepce v islámském umění" El-Sait I., Parman A. (Argo, Půdorys, 2008)

Obrázek
Tato publikace se soustřeďuje na aspekt islámského umění, který je poněkud méně známý a do jisté míry opomíjený, přesto však základní. Pravdou je, že využití geometrických schémat jako základu kompozice není jen jeho výlučnou metodou; ve větším či menším rozsahu je obsaženo v každém tradičním umění na Západě i Východě. Tento princip se objevuje jak v gotických katedrálách, tak i v mandalách, jež jsou základem indické posvátné architektury.

„Skrytý islám“ Nicoló Degiorgis (Rorhof, 2014)

Obrázek
V Itálii, kde ústava zaručuje svobodu vyznání a muslimskou komunitu tvoří 1.35 miliónu členů, je oficiálně pouze osm mešit v celé zemi. Realita této „neviditelné menšiny“ donutila řešit svou situaci provizorním řešením a proto muslimové pro své bohoslužby využívají garáže, opuštěné továrny nebo skladiště. Italský fotograf Nicolò Degiorgis v knize „ Hidden Islam “ umožňuje nahlédnout do skromných svatostánků italských muslimů.

"Arabské jaro" Miloš Mendel (Academia, 2015)

Obrázek
Eufemistický výraz „ arabské jaro “ se stal všeobecně užívaným klišé pro politický a ideologický vývoj v zemích Blízkého východu a severní Afriky od ledna 2011. Jaký proces se tehdy začal v některých oblastech odvíjet? Autor nabízí českému čtenáři koncizní a syntetický výklad o historickém, sociálním a kulturním pozadí současného vývoje na Blízkém východě. Podává výklad specifických rysů arabské politické kultury, problematiky lokálních identit tamějších společností, odlišností oblastí arabského světa a konfrontace „sekulárních“ ideologií autoritářských režimů a tradičních monarchií s nevyhnutelným procesem islamizace arabských společností, a to v kontextu mezinárodní politiky od dob kolonialismu až do žhavé současnosti.

MF Doom "Sean Price RIP"

Obrázek
MF Doom: “Rest in peace to the good brother Sean Price. You made it home, brother.  See you over there, you know what I mean. I’ll meet you over there.”

Sean Price RIP

Obrázek
" Remember me folks, This time next year I'mma remember who don't " Sean Price (Husayn Sayyid) 17/03/1972 - 08/08/2015 More Price

"Islám jako nepřítel? Eseje a poznámky k dějinám a současnosti islámu" Miloš Mendel (Masarykova univerzita, 2014)

Obrázek
Tato skripta se snaží přispět k rozšíření znalostí o islámském náboženství a na něm vybudované kultuře, v nezbytné zkratce připomínají a vyvracejí určité kulturní stereotypy a mýty, jež jsou dodnes zasuty v našem povědomí. Hlavní snahou autora je podnítit uvažování o islámu ve všech jeho rozměrech a specifických rysech.