Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2013

Rozhovor s orientalis​tou Bronislavem Ostřanským o vztahu Čechů k islámu (28.3.2013)

Obrázek
Jaký je u nás v Česku postoj k muslimům? Proč se vůbec v médiích objevuje zpráva o učitelce v mateřské škole, která konvertovala k islámu?  Host: arabista a islamolog Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd. Rozhovor s orientalis​tou Bronislavem Ostřanským o vztahu Čechů k islámu (28.3.2013) Stream, mp3 download Další rozhovor s orientalistou Bronislavem Ostřanským (2012) text

The introduction of Public Enemy´s album "Fear of a Black Planet"

"some foreign power, some group of terrorists" "Some individual concern" "Fighting an enemy" "The race that controls the past controls the living present and therefore the future" "The future of the group is in doubt" "And they claim that it´s the music" "Their lyrics have been rather controversial" "Controversy in the rap world" "The question is" "Whether or not we are free as people" "The question is" "What it is!" "Having an afrocentric point of view" "if you don't know your past then you don't know your future" "Word" "there is something changing in the climate of consciousness on this planet today!" Public Enemy!    * The Video is an xcerpt of the PE´s video tape "Tour of a Black Planet" (Def Jam, 1991), formats: VHS

"Psychologie Ibn Síny" Ján Bakoš (ČSAV, 1956)

Obrázek
V českých překladech a monografiích budeme těžko hledat jinou osobnost z islámské historie, které bylo věnováno více samostatných publikací, než právě Avicennovi (latinský přepis jeho arab. jména Ibn Sína). 

Yasiin Bey "N****s in Poorest"

Bismillah! N.I.P. ... POOR SO HARD ... No mama. No Father. Role model. the dope game. ... Bitch behave ... Fake Gucci, my ni??a Fake Louis, my killa Real drugs, my dealer ... Who the fuck is Margiela ... DON´T GET CAUGHT UP IN NO THRONE! ALLAH´S IN CONTROL!

"Saúdská Arábie mezi tradicemi a moderností" Ondřej Beránek (Volvox Globator, 2007)

Obrázek
Publikace českého arabisty zkoumá vývoj a hlavní rysy Saúdské Arábie na přelomu tisíciletí. Autor umisťuje dynamiku saúdského státu do širšího politického kontextu a vysvětluje ji prostřednictvím faktorů, které mají klíčový vliv na současnou podobu země a její budoucí vývoj. Zaměřuje se zejména na saúdskou domácí politiku a zahraniční vztahy v období po válce v Zálivu v letech 1990–1991. 

"Milníky na cestě" Sajjid Qutb (Academia, 2013)

Obrázek
Spis egyptského muslimského myslitele a aktivisty (popraven 1966) Milníky na cestě představuje klíčový text soudobého islámského fundamentalismu (islamismu), jímž se inspirují přinejmenším dvě generace náboženských radikálů po celém islámském světě.  Překladatel, a rovněž autor zevrubného historického úvodu, český arabista a islamolog Miloš Mendel, nabízí české zainteresované veřejnosti, intelektuálům, novinářům a studentům arabistiky, religionistiky, politologie a dalších společenskovědních oborů, přesný překlad Milníků, opatřený podrobným kritickým poznámkovým aparátem a komentářem k řadě klasických islámských termínů a neologismů, kterých Sajjid Qutb používá. Překladatelův zevrubný úvod nabízí vhled do historicko-kulturního kontextu Egypta 20. století se všemi jeho tzv. „ideovými boji“ o sekulární či náboženskou podobu státu.  V tomto kontextu vysvětluje na osobě Sajjida Qutba pocity a politické postoje té vrstvy egyptské společnosti, která odmítala západní model parlamentar

„Černá Odyssea: Osudy černého lidu Ameriky“ Roi Ottley (Práce, 1951)

Obrázek
"Právem by bylo možné nazvat tuto knihu "Dobrodružství černocha v Americe", neboť se v ní podrobně líčí jeho životní osudy v této zemi od roku 1619 ro roku 1945. je to reportáž a proto nikoli ortodoxní historie, i když jsem se věrně držel historický faktů. Poněvadž by však holá fakta sama nestačila věrně zobrazit prostředí a poměry, v nichž černoch žil a dosud žije, přidal jsem spodní a vrchní tóny, aby zazněl plný akord. Je tedy tato kniha vystavěna na příbězích a osudech jednotlivých osobností, ale jen potud, pokud osvětlují ony široce pojaté hospodářské a sociální podmínky, které utvářely osobnost černého člověka. Ale v podstatě mi jde o černošskou masu, jejíž cesta za demokracii, plní zklamání a beznaděje, by měla býti předmětem živého zájmu bílé Ameriky - oné Ameriky, která by ráda získala morální vůdcovství nad celým světem.

"Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu" Mansoor Maitah (Wolters Kluwer, 2010)

Obrázek
Autor charakterizuje ekonomický systém zemí Blízkého východu, zabývá se zvláštnostmi fiskální a monetární politiky v těchto státech, včetně islámského finančnictví, dopadem finanční krize na arabské ekonomiky a zdůrazňuje význam ropy jako suroviny předurčující jejich vnitřní ekonomický rozvoj i postavení v mezinárodních ekonomických vztazích. Kniha je určena odborníkům a zájemcům o makroekonomii z řad vysokoškolských pedagogů i studentů, jež se zabývají studiem islámských zemí a oblastí Blízkého východu.

"Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě" Mansoor Maitah (Wolters Kluwer, 2010)

Obrázek
Autor charakterizuje ekonomický systém zemí Blízkého východu, zabývá se zvláštnostmi fiskální a monetární politiky v těchto státech, včetně islámského finančnictví, dopadem finanční krize na arabské ekonomiky a zdůrazňuje význam ropy jako suroviny předurčující jejich vnitřní ekonomický rozvoj i postavení v mezinárodních ekonomických vztazích.  

"Five for Five: The Films of Spike Lee" (1991)

Obrázek
The Black History month is gone and I don’t want to wait for another one, so here´s a post about a guy you know very well. This post might have been called “The Brooklyn thang” or “40 Acres and a Mule Issue“, anyway this moment is dedicated to one and only Spike Lee.

"Nejmodřejší oči" Toni Morrisonová (Odeon, 1983)

Obrázek
Překlad románu Tony Morrisonové (Nejmodřejší oči) patří k její prvotině, který napsala v roce 1970, a díky jemu se stala hvězdou afroamerické prózy. Autorka v něm popisuje stěžejní konflikty nedávné minulosti (částečně ale i současné), vztahy černých a bílých, žen a mužů, tíha minulosti, kterou afroameričané s sebou brali při své cestě za "štěstím" na sever Spojených států.

"Syn černého lidu" Richard Wright (Praha 1947)

Obrázek
Richard Wright je dnes již světoznámým americkým černošským spisovatelem a nositelem Springarovy medaile. Jeho román "Syn černého lidu" byl vybrán za nejlepší knihu pro literární klub Book of the month Club a rovněž zdramatizován a hrán s velkým úspěchem dlouhou dobu na Broadwayi v NYC. Dramatickým slohem autor líčí vzrušující a zneklidňující příběh černošského chlapce a čerpá látku částečně ze skutečných událostí. Autor dává čtenáři nejen napínavé čtení, ale dotýká se s takovou otevřeností a pronikavostí sociálních otázek a hlavně problému rasového, že mu umožňuje do nich hluboce nahlédnout.