Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2015

MUSLIMS IN BRITAIN III. - EVERYDAY LIFE IN BUTETOWN (CARDIFF, WALES, UK, 1943)

Obrázek
A procession of Muslims carrying large banners winds its way through Butetown towards the new Mosque which opening today on Peel Street. Children can be seen watching the parade as it passes by.

MUSLIMS IN BRITAIN II. - EID AL-FITR (1941)

Obrázek

MUSLIMS IN BRITAIN I. - MOSQUES IN GREAT BRITAIN: ISLAMIC ARCHITECTURE IN THE UK (1945)

Obrázek

"Psanci této země" Frantz Fanon (Tranzit, 2015)

Obrázek

"...nothing but a devil" Malcolm X at the Oxford (1964)

Obrázek
foto: Malcolm X addressing students at the University of Manchester, 4 December 1964. Sat behind him from left to right are Hoossain Rajah, FOSIS Treasurer, Salim al-Hassani and Ebrahimsa Mohamed, FOSIS General Secretary. (source: Yahya Birt ) "Just one step farther to see if I am justified in this stance, and I am speaking as a black man from america which is a racist society, no matter how much you hear it talk about democracy it’s as racist as South Africa or as racist as Portugal or as racist as any other racialist society on this earth. The only difference between it and South Africa, South Africa preaches separation and practices separation, America preaches integration and practices segregation. This is the only difference, they don’t practice what they preach, whereas South Africa practices and preaches the same thing. I have more respect for a man who lets me know where he stands, even if he’s wrong, than the one comes up like an angel and is nothing but a devil"

"Pěst - pálka - nůž - pistole: osobní historie násilí v Americe" Geoffrey Canada (Maťa, 1997)

Obrázek
" ...Jestli vás udivuje, jak může čtrnáctileté dítě střelit svého vrstevníka do hlavy ... a pak jít domů na večeři, pak vězte, že to není otázka dne, týdne nebo měsíce. Chce to léta příprav, abyste byli ochotni spáchat vraždu... " " ...A tak guvernér navrhl zákon, který určil nejmenší možný rozsudek za přechovávání relativně malých dávek narkotik...Řešení, které překupníci vymysleli, bylo stejně tak prosté, jako ďábelské. Začali využívat děti. A děti, které nebyly ochotny se nechat tímto způsobem využívat, bylo mnoho... "

Obic

Obrázek

Obic "Stuck on the city" (2012)

Obrázek

"Čecháčkovství" Václav Černý

Obrázek
"To je obecné zjištění, truchlivá zákonitost a smutná perspektiva (na jak dlouho ještě?) našich dějin: pokaždé, když tento národ zažije úder, který jej přiomráčí, protáhne-li se pak stav jeho deprese na určitou dobu, kterou by bez citelné mravní úhony dokázal snést národ jiný, byť by ne větší, zakřepčí na národním hřbitově svůj radostný kankán Čecháček, ujme se otěží, zařídí se k vládě tam, kde byl potlačen, pozavírán, vyhnán, pozutínán český charakter.  Nabízím zkoušku z poslední doby, bijící do očí svou průkazností: vezměme hrst poúnorových kulturních velikánů, právě těch, kteří srostli se skutečností našeho národního krachu na sám jeho symbol, a uvědomte si je jako figury protektorátní! Co poúnorový velikán, to protektorátní zalezlík a opatrnický vyčkávač, jména Štoll, Mukařovský, Řezáč, Drda, Pujmanová derou se sama na jazyk: s hodinou Mnichova se tiše tichounce vypařili z českého veřejného života, nezvěstní, neviditelní, rozlezlí po úkrytech, odkud bylo tak napínavé sle

"Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem" Šárka Velhartická (2015, Památník národního písemnictví)

Obrázek
Bedřich Hrozný, jeden z nejvýznamnějších českých orientalistů, jemuž se před sto lety podařilo rozluštit nově objevený a nesrozumitelný jazyk starověkých Chetitů, se stal celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie.  O životních osudech Bedřicha Hrozného vzniklo několik publikací, dosud ale nebyly vydány ani známy dopisy jeho současníkům – významným osobnostem československé kulturní scény první poloviny 20. století. Tato publikace přináší ucelený materiál z literárního archivu Památníku národního písemnictví, soubor dopisů Bedřicha Hrozného literárním osobnostem, z nichž nejrozsáhlejší je adresován jeho blízkému příteli Otokaru Šimkovi, překladateli a profesorovi francouzského, českého a německého jazyka na obchodní akademii v Hradci Králové. Rovněž tato edice výrazně doplňuje a pozměňuje naše znalosti nejen o životních osudech Bedřicha Hrozného, ale přináší i nové poznatky týkající se mnoha událostí tohoto období. *********************** Název: Dopisy Bedřicha H

"Dobrá práce / Good job" (Whiplash, 2015)

Obrázek
Terence Fletcher : Nevím, jestli jsi to slyšel, na Shafferovce už nejsem.  Andrew : To jsem slyšel. Odešel jste?  Terence Fletcher : Ani ne.Nejspíš to byl někdo z ročníku Seana Caseyho,  koho rodiče přinutili, aby o mně něco napovídal. To, že o mně vůbec někdo chce mluvit jinak než v superlativech, je pro mi záhadou. Jo. Legrace, viď? Andrew : Omlouvám se. Terence Fletcher : Ne. Poslyš. Vím, že jsem si nadělal nepřátele. Trochu taky diriguju. Letos obnovili JVC Festival. Za pár týdnů ho budu zahajovat s profi kapelou.  Andrew : To je skvělý. Terence Fletcher : Jo. Ujde to. Myslím, že lidi vůbec nepochopili, o co jsem se na Shafferovce snažil. Nedirigoval jsem tam. Máchat rukama a udržet lidi v tempu dokáže každej blbec. Chtěl jsem z lidí dostat víc, než co se od nich očekává. Považuju to... za naprostou nutnost. Jinak svět připravíme o nového Louise Armstronga, nového Charlieho Parkera. Říkal jsem ti, jak se Charlie Parker stal Charliem Parkerem, viď

Afroamerická literatura - knižní obálky (1959 - 1965) část II.

Obrázek

Afroamerická literatura - knižní obálky (1901 - 1955) část I.

Obrázek

Život ve vyprázdněném světě

Obrázek
Přednáška *  Pavla Janouška " K čemu je výuka literatury na středních školách? ", která proběhla v rámci dne otevřených dveří Ústavu pro českou literaturu AV ČR (11. 11. 2015) nebyla typickým monologem přednášejícího, ale jak bylo řečeno v jejím úvodu, tématem diskusním. To se také potvrdilo hned krátce po úvodu, kdy ze strany posluchačů zaznělo několik kritických názorů, proč vyučovat kánon české literatury, když dnešní student nemá o jeho představitelích jednak povědomí, ale hlavně nemá, jak jsem doufám pochopil z dotazů, čím by se s autory ztotožnil a na čem by mohl mezi nimi vzniknout vztah. Názor srozumitelný a při pohledu na současnou kulturu mnohými možná kvitovaný. Ti, od kterých polemika vzešla ale neříkali, čím by kánon nahradili, co by tedy mělo být tím novým "slovem", které osloví znuděnou generaci. Argument přednášejícího byl ale velmi prostý; vyučovat kánon není jen předávat data narození a bibliografie autorů, je to hlavně spojování jiných souvis

Michel Petrucciani “Looking Up”

QRN KRM: "A víme již, že hruď tvá je stísněna tím, co říkají..."

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ 15:97 A víme již, že hruď tvá je stísněna tím, co říkají,  15:98 Ty však chválu Pána svého oslavuj a buď mezi těmi, kdož na tvář padají,  15:99 A Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde! 15:97 And We already know that your breast is constrained by what they say. 15:98 So exalt [ God ] with praise of your Lord and be of those who prostrate [to Him]. 15:99 And worship your Lord until there comes to you the certainty (death).

2 x Dollar Brand (Abdullah Ibrahim)

Obrázek
Dollar Brand (Abdullah Ibrahim) " Yukio-Khalifa " Album: Dollar Brand " Children Of Africa " (Enja Records, 1976) Dollar Brand Duo " Moniebah (The Pilgrim) "  Album: Dollar Brand Duo " Good News From Africa " (Enja Records, 1974)

"West vs. East" Muhammad Abduh

Obrázek
"I went to the West and saw Islam, but no Muslims; I got back to the East and saw Muslims, but not Islam." " رأيت الاسلام و لم أر المسلمين، ورأيت المسلمين و لم أر الإسلام " Muhammad Abduh / محمد عبده

"Na nových stezkách ducha" Ivan O. Štampach (Vyšehrad, 2010)

Obrázek
Přehledná monografie známého českého religionisty analyzuje a systematicky třídí náboženskou scénu dnešní doby. Ve svém velkorysém záběru shrnuje i duchovní a myšlenkové směry, které bývají někdy opomíjeny, jako jsou mimokřesťanské spirituality západního původu (např. hermetismus). Vlastním autorovým přínosem je dále rozbor kritiky náboženství a ateismu či nových podob mezináboženských vztahů. K zásadním patří i úvodní metodologické pasáže, které kriticky připravují půdu a hranice zkoumání předmětu, jehož uchopení je z povahy věci netriviální. Publikace chce svými novými interpretacemi vstoupit do odborné diskuse, vedle toho však dobře poslouží i vysokoškolským studentům v kurzech věnovaných současné religiozitě nebo jejím dílčím otázkám, jakož i zainteresované veřejnosti.

Čí je tento svět? / Whose world is this?

Obrázek

"Da New Yawk Joint" Spike Lee

The Maine Street Saxophone Quartet "Bob Mintzer's Quartet" (Mvt. 1 + 2)

Mecca_Audio on Vimeo .

Africká próza a poezie v českých překladech

Obrázek
foto by  John Flannery @flicker Níže uvedené citace jsou z knih zabývající se literaturou Afrického kontinentu, resp. jeho Maghribské části (Maroko, Alžír, Tunis, Libye), ale i Afriky rovníkové a jižní. V úvodu antologie Černý Orfeus, jejíž autorem je Vladimír Klíma, podrobně popisuje způsob vnímání umění africkými černochy a přináší ojedinělý pohled na kulturu Afriky.  *   *   *   * „… povšimněme si volby symbolů a básnických obrazů. V africké poezii nalézáme vedle sebe dvě odlišné kategorie: tradiční – tamtamy, masky, rituální předměty, přírodní motivy, (…) a moderní, z nichž valnou část reprezentují technické vymoženosti. Obě tyto kategorie koexistují v pozoruhodné, často i groteskní symbióze. (…) Není zřejmě náhodou, že hlasatel negritude Leopold Sédar Senghor kdysi prohlásil, že černošskou doménou je cit, který stavěl do protikladu k bělošskému rozumu. Odtud vyvozoval přirozené, vrozené předpoklady Afričana pro uměleckou seberealizaci a jeho humanistický přínos světové ku

Nový orient na téma: muslimové ve světě svém i cizím (články od 50. let do současnosti)

Obrázek
Vybrané články časopisu Nový orient nemapují vývoj české islamologie a orientalistiky, ale poukazují na ty významné od 50. let do současnosti. Kromě témat teologických, politických a historických je možné narazit na recenze tehdy vydaných překladů (Ibn Chaldún, Ibn Tufajl nebo Ibn Sína). Rovněž jsou zde uvedeny dva rozhovory s Ivanem Hrbkem; jeden z doby, kdy překládal Korán (1971) a další, kdy pracoval na dvoudílných Dějinách Afriky (1966). K aktuálnímu dění v Evropě by mohly přispět články v prvním souboru: "Američtí muslimové: Relevantní inspirace pro Evropu?" nebo "Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti". Novy orient casopis clanky 01 (PDF) 01. "Na okraji bosenského dramatu" rozhovor s turkoložkou Zdenkou Veselou (NO, 7/1993) "Barma nebo Myanmar?" Jan Bečka (NO, 7/1993) 02. "Minaret" Bohumil Procházka (NO, 8/1964) 03. "O africkém a evropském divadle" Vladimír

Josef Čapek o africkém umění (z knihy „Umění přírodních národů“ z roku 1938)

Obrázek
"Černoch je přirozený, spontánní a bystrý talent. Zde tedy začasto vstupuje do popředí určitý jeho vtip, radost a až i humornost, něco i z té čipernosti, jevící se zase jinak v obchodním talentu Afričanů, v jejich zálibě v obchodu, který provozují začasto ne z vážné potřeby, ale pro kratochvíli samu. Je v tom mnoho potěšení míti věci, čachrovati s věcmi. Vyrábějí a tvoří začasto z hravého sklonu, vždycky však s velice šťastnou formální schopností. Teď musíme předeslati, že primitivní národové nejsou tak bědní, jak se mnohdy míni; aspoň na Afriku to v celku naprosto neplatí. Nesmíme – až na nějaké ty výjimky – viděti v afrických národech jen žalostné živořící nuzácké stíny a ne lidi z masa a krve, s živými a uplatňovanými náklonnostmi, s vysloveným a sytě využívaným naturelem. A mají tedy i své ponětí závažnosti, důstojnosti a tak tedy i representace, nějakého životního luxu, a řekněme i svého způsobu elegance. (…)  Z anatomických tvarů uchopí jen to nejpodstatnější a přeloží

"Jak číst poezii" typografie: Zdeněk Seydl (1963)

Obrázek
Zdroj: " Jak číst poezii " J. Opelík (1963) @FXŠ * kultura dvou století *

Talib Kweli (09.11.2015, Lucerna Music Bar)

Obrázek
V pondělí (9.11.2015) vystoupí v Lucerna Music Baru  brooklynská černá hvězda Talib Kweli . Nepřehlédnutelné jménu na rapové mapě.  Jestliže jste neměli možnost se někdy zamilovat , budete mít teď jedinečnou možnost,  protože Brooklyn Express zastaví i v Praze... Start 21:00 Support: DJ lil´Rowa Info @Quality Boombox (Lucerna Music Bar)

"Chi-Raq" (2015) a Spike Lee Joint

Obrázek
a Spike Lee Joint Ya Dig -  Sho Nuff By Any Means Necessary

"Moderní islám" přednášky Bronislava Ostřanského (12. listopadu - 17. prosince)

Obrázek
Čtvrteční přednášky " Moderní islám " PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. 12. listopadu  Islámský fundamentalismus:  Pojem s rozostřenými obrysy a pokusy o jeho uchopení, religionistické, psychologické či teologické. Různé podoby a výklady islámského fundamentalismu a především jeho historické projevy. 26. listopadu Muslimské bratrstvo:  Etablování muslimského bratrstva sehrálo klíčovou roli při prosazování islámu v politice. Jeho rozmach, úspěchy i krachy budou rozebírány v kontextu soudobých dějin Blízkého východu. 10. prosince Velká témata moderního islámu:  Vzdor a soupeření; demokracie a právní řád; lidská práva; postavení ženy; hodnoty pro trvale udržitelný život aj. 17. prosince Stručná zpráva o stavu muslimské Obce:  Islám v rámci jednotlivých muslimských zemí má různé postavení; pozornost bude věnována poměrům v nejvýznamnější muslimských zemích, a to od Maroka až po Indonésii. Místo konání Velká aula (H109) v 17:00 Husi

"Cenzura textů skinheadských kapel na začátku 90. let 20. stol." Stefan Segi (11. 11. 2015, Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Obrázek
Mgr. Stefan Segi  Začátek 90. let 20. století pamětníci popisují jako dobu absolutní svobody a neomezených možností. Rychlý nástup ultrapravicových hnutí a subkultur však vyvolal diskusi o tom, zda by něco přece jenom nemělo být z veřejného prostoru vyloučeno. Na příkladu textů skinheadských kapel Orlík a Braník budeme sledovat postupné formování vědomí závadnosti některých témat a formulací, které probíhalo jak ve veřejném diskurzu, tak u umělců samých. Rozbor soudního procesu s kapelou Braník, jejich zvukařem Jiřím Mírovským a vydavatelem Vladimírem Kočandrlem poté poukáže na legální meze svobody slova po roce 1989.  Přednáška je vhodná pro studenty a širší veřejnost.  11. 11. 2015 ( 16:30–17:30) Místo konání: Na Florenci 3, Praha 1  Kontakt: Mgr. Petr Plecháč, Ph.D., tel.: 222 828 116, e-mail: plechac@ucl.cas.cz Registrace: nutná Přednáška se pořádá v rámci dne otevřených dveří Ústavu pro českou literaturu AV ČR

"Prophets Of Rage Documentary" Public Enemy

Obrázek
BBC Four 5 December 2011

Art Blakey "Comments On Ritual" (1957, Ritual)

Obrázek
"In 1947, after the Eckstine band broke up, we -- took a trip to Africa. I was supposed to stay there three months and I stayed two years because I wanted to live among the people and find out just how they lived and -- about the drums especially. We were in the interior of Nigeria and I met some people called the Ishan people who are very, very interesting people. They live sort of primitive. The drum is the most important instrument there: anything that happens that day that is good, they play about it that night. This particular thing caught my ear of the different rhythms.

Alija Izetbegović „Islám mezi Východem a Západem“ (RECENZE)

Obrázek
Současný islámský svět se nemůže moc pochlubit velkým množstvím intelektuálů a v případě, že byste chtěli uslyšet nějaké „nové“ slovo nebo zajímavý pohled na teologickou teorii, musíte se vydat na cestu o jedno století zpět (Muhammad Iqbál) nebo ještě dál (al-Ghazzálí, Averroes a další) a teprve pak bude možná vaše přání splněno.

"Trapnosti a hrdinství" Josef Čapek

Obrázek
Trapnosti. Trapné je důležité kázati v románech nebo na jevišti věci, které v dané chvíli člověk přirozeně v sobě najde. – Hrdinství, odpírání, obětavosti možno snad naučiti premiérové publikum, ty ostatní ne tak snaživé: ti jsou toho schopnější než si autoři myslí. – Asi jsou autoři sami velmi premiérovými lidmi. Hrdinství (mravní brannost) je věc prostá a má být buzeno a připomínáno prostými prostředky a nikoliv zatracenou, hysterickou intelektuální onanií. Kdo dovede milovati svobodu, spravedlnost, svou rodinu, půdu, bude přirozeně hájiti svobodu, spravedlnost, půdu; tomu ho nemusí učit žádný pán ve smokingu. Strádání a obětem se neučí (leda ve smokingu), strádá se a obětuje se více než si smokingoví hlasatelé dovedou představit. Je tomu třeba jen dáti lidsky slušný, živý a prostý výraz – jestli už je třeba na to přistřihovat a šít divadelní formu. zdroj:  " Psáno do mraků "  Josef Čapek