Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2010

F.X.Šalda "Největší nízkost člověka"

„Největší nízkost člověkova jest vyhledávání slávy, ale to je také nejvyšší známka jeho výbornosti; neboť mějž si největší statky na zemi, všecko zdraví a pohodlí, není spokojen, není-li v úctě u lidí. Cení tak vysoko soud člověkův, že, mějž si sebe větší výhody na zemi, není-li také výhodně položen v soudu člověkově, není spokojen. A i ti, kdo povrhují člověkem a rovnají ho zvířeti, ti chtějí, aby jim lidé věřili a jim se obdivovali…“ Blais Pascal (F.X.Šalda - Kritické projevy 9, str.98)