O mně / About me

O mně

Místo Praha, Česká republika
Jméno: Richard Hlaváček (12.8.1977, Praha)

///aktivity///
 1996–2008, DJ (jazz, rap, soul)
1999–2006, moderátor Rádia 1 (pořad „Soundbomb“)
///osobní údaje///
Ženatý
Víra: sunnitský islám (od roku 2002)
Vzdělání: střední škola
///KONTAKT/// mekka1977(at)gmail(dot)com


About me

Name: Richard (12-Aug-1977, Prague)

///activities///
1996–2008, djing (jazz-rap-soul)
1999–2006, a radio anchor at Radio 1 (Soundbomb show)
///personal data///
 Married
Religion: sunni islam (Since 2002)
///CONTACT/// mekka1977(at)gmail(dot)com

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Nejmodřejší oči" Toni Morrisonová (Odeon, 1983)