Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2014

"Tabu v sociálních vědách" Petr Bakalář / Fedor Gál (Debatní klub)

Debata nese název Tabu v sociálních vědách podle stejnojmenné knihy našeho prvního hosta Petra Bakaláře, psychologa, publikujícího knihy s názvy jako Psychologie Romů nebo Bůh jako psychický virus. Druhým hostem je Fedor Gál, chemik, doktor ekonomických věd, sociolog a zakladatel vydavatelství G plus G

Slovníkový výklad české Wikipedie hesla Sociální vědy: Humanitní a společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností. Na rozdíl od přírodních věd (fyzika, biologie) nejsou důsledně exaktní, umožňují vstupovat subjektu do pozorování. Tento vstup subjektu je však mnohdy žádoucí a jediný možný, protože mnohdy je předmětem společenských věd nějaká stránka subjektu. Vést jednoznačnou dělící čáru mezi humanitními a společenskými vědami lze velice obtížně, nicméně zpravidla se uvádí, že společenské vědy jsou charakteristické vyšším stupněm kvantifikace a využíváním obvyklých vědeckých metod, např. experimentu, zatímco humanitní vědy mají spíše analytický charakter... Tolik…

Federace islámských organizací v Evropě odsuzuje zvěrstva spáchaná extremistickými skupinami a jejich spojování s islámem.

Obrázek
Ve jménu Boha, milosrdného, slitovného

Federace islámských organizací v Evropě odsuzuje zvěrstva spáchaná extremistickými skupinami a jejich spojování s islámem.

Federace islámských organizací v Evropě i nadále sleduje současný vývoj událostí kvůli zvěrstvům a násilnostem páchaných extremistickými skupinami v Iráku, Sýrii i jinde, proti místním komunitám, jež se liší svým politickým nebo náboženským přesvědčením, a proti novinářům, kteří jsou zastrašováni a zabíjeni barbarským způsobem.

Federace odsuzuje co nejdůrazněji tyto otřesné činy, mezi které patří děsivé popravy a násilnosti, jež jsou v rozporu s učením islámu, lidských hodnot a morálními principy, které nelze ani ospravedlnit ani nechat bez povšimnutí. Federace islámských organizací v Evropě zdůrazňuje svou solidaritu se všemi, kdo jsou postiženi těmito závažnými násilnostmi, mírou represí a vyháněním ze svých území zprostředkovanými skrze média. Rovněž vyjadřuje pocity hlubokého zármutku ze současného vývoje, symbolizujícího te…

Prohlášení Společného hlasu. Fóra židů, křesťanů a muslimů

Obrázek
Iniciativa Společný hlas, fórum židů, křesťanů a muslimů v České republice, jednoznačně odsuzuje jakékoliv zneužívání náboženství k šíření a ospravedlňování nenávisti a násilí. Zároveň odmítáme neoprávněné zevšeobecňování, které dnes u nás vede k projevům nepřátelství vůči muslimům v České republice, ačkoliv místní muslimská komunita se od islámského extrémismu opakovaně jasně distancovala. Znepokojuje nás šíření jednostranného negativního obrazu islámu v médiích, nevhodné výroky politiků (včetně hlavy našeho státu) o islámu a populistické využívání protimuslimských nálad v předvolebních kampaních. Vyzýváme ke zklidnění společnosti, k spravedlivému a vyváženému hodnocení každého člověka a k překonávání předsudků. Vážíme si všech, kteří již k rozumnému dialogu a k pokojnému soužití jednotlivých skupin v naší společnosti přispívají.


V Praze, 23. září 2014


Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze

patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta

rabín židovské komunity Masorti Ron Hoffberg

p…

ISIL (ar. Da´iš) - Islámský stát: Petr Pelikán / Břetislav Tureček (Debatní klub)

„Muslimové z Václaváku: úvaha nad článkem a jeho autorem“ (srpen, 2014)

Srpen byl možná až příliš bohatý na témata týkající se muslimů, k jednomu bych se rád vyjádřil, protože jsem jeho součástí. Muslimská komunita v ČR je velmi malá, rozruch kolem šátku podivně velký. Právě vzhledem k početnosti českých konvertitů k islámu a celkově malé muslimské komunity v ČR, došla řada i na mě a mé dva přátele a stali jsme se na pár minut „slavnými“. Popularitu nechám stranou, budu mluvit jen o článku a jeho autorovi, který v nás vzbudil mylný dojem, že chce skutečně poznat české konvertity jednoho z velkých monoteistických náboženství.

"Jen kurvy se musejí líbit. Verše ne." F. X. Šalda

Obrázek
"Nezval, Seifert, Biebl, to všecko jsou pěkné sliby; Hora již z valné části naplnění. Jejich verše se nemusejí lidem líbit. Naprosto ne. Jen kurvy se musejí líbit, poněvadž by bez toho zemřely hladem. Verše ne. Ale zpozoroval jsem, že i ti, kdož na ně nadávají, jich nezapomínají. A to jediné je důležité."
F. X. Šalda

zdroj: Kritické projevy 13 (sv. 22), s. 253 (Melantrich, 1963), původně byl text publikován v časopise Literární svět, článek "Zpovědi českých básníků a kritiků" v roce 1927 (roč. 1, č. 2, s. 1 - 3.)

"Zima v Americe" Gil Scott-Heron (český překlad)

Obrázek
Politika, emancipace amerických černochů a existencialismus jsou stěžejní témata, která tvoří základ poezie Gil Scott-Herona. Některé texty se zaměřují na jedno z témat, mnohdy se ale slévají v jeden celek, nebo dle důležitosti vystupují do popředí.

Energie slov v Heronově lyrice je natolik intenzivní, že není třeba se zcela ztotožnit s politickým programem a nutně podpořit "svrhnutí krále", ani nemusíte prožít na vlastní kůži den v Harlemu, na rohu 125. ulice a Lenoxovy třídy.

„Běloši jsou hosté v domě hip hopu a homosexualita nemá v hip hopu co dělat“ Lord Jamar (19.9.2014)

Obrázek
Před rokem (shodou okolností na den přesně, 19.9.2013) zazněly na yt kanálu Vlad TV velmi silná slova na adresu bělochů a jejich postavení v hiphopové kultuře od legendy rapu 90. let, Lord Jamara. Nejedná se o bezvýznamnou postavu a možná právě proto jeho hlas rezonuje v některých hlavách do teď. Lord Jamar, člen newyorské kapely Brand Nubian, je znám, kromě rapových aktivit, i jako aktivní člen hnutí 5% Národ, náboženskou skupinou vycházející částečně ze sekty Islámský národ (Nation of Islam). Právě vliv toho hnutí do určité míry určuje názorový rámec pěti-procentního národa dodnes. Základní filosofie hnutí je: 85% lidí je ztraceno, nezná pravdu. 10% pravdu zná, ale vykořisťuje a využívá 85% většinu. Zbylých 5% je „národ“ vyvolených, těch, co prozřeli.

"Bez zaklepání" Gil Scott-Heron (český překlad)

Obrázek
Skladba "No Knock" je z druhého alba "Free Will" (1972) a je reakcí na zákon, který umožňoval policii vniknout do domu "podezřelé osoby" bez soudního příkazu. Zákon "Bez zaklepání", jak jej Heron nazval, byl odsouhlasen vládou prezidenta Nixona a mezi jeho hlavní strůjce patřil tehdejší ministr spravedlnosti John Mitchell (viz vysvětlivky níže). 


"Small talk at 125th and Lenox: A collection of Black poems" Gil Scott-Heron (1970)

Obrázek

"Pokrok (a vzpomínky)" Gil Scott-Heron (český překlad)

Obrázek
Jestliže bychom mohli vidět inspiraci pro báseň „Revoluce…“ u Last Poets, tak pro skladbu "Pokrok a vzpomínky (Evolution And Flashback)" by mohl být zdroj inspirace v expresionistické básni „Černé umění (Black Art)" od Leroi Jonese (Amiri Baraka) z roku 1969.

"Dějiny náboženského myšlení. II., Od Gautamy Buddhy k triumfu křesťanství" Mircea Eliade (OIKOYMENH, 1996)

Obrázek
Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d'histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami, líčí zde Eliade jednotlivá náboženství lidstva v jejich dějinách; toto dílo zároveň vyjadřuje autorovo přesvědčení o základní jednotě náboženských dějin lidstva, které zároveň ukazuje jako dějiny krizí, inovací a proměn náboženského vědomí člověka, které se nepřestává vyvíjet.
Druhý svazek Dějin je věnován náboženstvím starověké Číny, Indie, Evropy a Íránu a také judaismu až po vznik křesťanství.

24. Festival spisovatelů Praha (téma: "Láska a nenávist")

Obrázek
Odkud pramení lidská nenávist? Proč láska a humanismus obecně nejsou schopny tento konflikt přesáhnout? Jak vzniká nenávist mezi státy, národnostmi, národnostními menšinami, minoritami i společenskými skupinami? Je možné žit ve světě, v němž je myšlenka hybatelem společnosti? Jsme odsouzeni být uvězněni v tomto neřešitelném dilematu?

"Revoluce se nebude vysílat" Gil Scott-Heron (český překlad)

Obrázek
V hudebním světě, ale i v literatuře nebo umění obecně, se někdy dostane dílu takové pozornosti a publicity, že je jedno, jestli řeknete jeho název nebo jméno autora, to první vždy evokuje to druhé. Ideální příklad je báseň „Revoluce se nebude vysílat“ od Gil Scott-Herona, z roku 1970. Heronovi bylo pouhých 20 let, a spolu s románem „Sup (The Vulture) vydaným ve stejném roce, to bylo poprvé, kdy dal světu o sobě vědět.

"Usilovat o mír" Gil Scott-Heron (český překlad)

Obrázek
Track "Work For Peace" se týká relativně nedávné minulosti, a to války v zálivu na začátku 90. let. Tato báseň je rovněž známá pod jménem "The Military and the Monetery" nebo "So Damn Insane". Tématicky se na první pohled může zdát, že text je vnějším popisem tohoto konfliktu, ale Heron jej spíše využívá, jako prostředku, po kterém nechává plynout své úvahy o světě.

"Král Henry IV" Gil Scott-Heron (český překlad)

Obrázek
Amerika představovala vždy pro tvorbu Gil Scott-Herona bezedný zdroj témat, některé skladby jsou ale trochu výjimky a zmiňují rovněž osudy lidí nebo události, které nejsou jen záležitostí USA, ale vyskytují se i daleko za jejich hranicemi. Podobně jako píseň „Johannesburg“, kritizující apartheid v Jižní Africe, i následující překlad básně „Král Henry IV“ je na téma, které je záležitostí jak americkou, tak hlavně chudých států afrického kontinentu.

* náboženství (judaismus, křesťanství, islám) *

Obrázek
: Islám : الإسلام : Islam :

: al-Qur´an : Česky / Engl. / العربية.


: Islam CZ :

: Hadíth - حديث :
Tradice Proroka Muhammada (PBUH)

: Islámský reformismus :
Myšlenky, úvahy, ukázky z knih
: Mecca Audio : články / úvahy : Články zabývající se aktuálními tématy ve společnosti, související nejen s islámem a muslimským světem
--------------------------------------

* knihy * křesťanství *

* knihy * judaismus *

* Knihy * filosofie náboženství *

--------------------------------------

: Osobnosti :

: Mahmúd Šaltút : محمود شلتوت
(Egyptský muslimský učenec)

: Malcolm X : Malik el-Shabazz :
(Afroamerický politik)

: Mohammed Abed Al-Jabri : محمد عابد الجابري‎
(Marocký filosof )

: Muhammad Abduh : محمد عبده
(Egyptský muslimský reformátor)

: Muhammad Iqbál : محمد اقبال
(Pákistánský/Indický filosof, básník a reformátor)

: Alija Izetbegovič :
(bývalý bosenský prezident, muslimský filosof )

--------------------------------------


: DATABÁZE KNIH : Islám : Muslimové : الإسلام :
(Seznam literatury zabývající se islámem a muslimský…

adhan/adan/أَذَان‎

"Sup" Gil Scott-Heron (český překlad)

Obrázek
Kroužící sup jako téma a název G.S.Heron použil již pro svou novelu (The Vulture) vydanou ve stejném roce jako album (Small Talk at 125th and Lenox), kde se objevila i tato báseň. Zajímavá souhra okolností byla, když se tento text objevil i na Heronově posledním albu (I´m New Here) v skladbě "Your Soul And Mine", v roce 2010.


Ůvahy: Islám / Společnost

Obrázek

"Nejstarší důvod na světě" Gil Scott-Heron (český překlad)

Obrázek
Následující text je oproti předešlým textům skutečnou básní. Stylem i formou se podobá skladbě "Sup (The Vulture)", protože používá více metaforické výrazy a tématicky se zabývá existencialismem. Nejedná se pouze o úvahu nad smyslem života, ale také nad způsobem, jak jej žijeme a hlavně nad vnějšími faktory, které nás ovlivňují (vědomě/podvědomě). 

Josef Čapek (Uplynulo 123 let od jeho narození)