Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2017

"Obrazy starého sveta" Dušan Hanák (1972)

Obrázek
"Obrazy starého sveta"

Československo, 1972, 64 min

Režie: Dušan Hanák
Hudba: Václav Hálek

William Saroyan "Čas tvého života (The Time of Your Life)"

Obrázek
"V čase svého života snaž se žít - žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když je nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené.

Posiluj odvahu v každém srdci - třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj.

Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít - žít t…

Brand Nubian "Hold On" (1994)

Obrázek
"Young black male, twenty-five years of age Many-a-lives didn't survive to this stage Cause the rage of another brother got him popped Shot him and he dropped, like a beanbag Mean m*******er with a rag and some jeans that sag They signify your death by crossin out your tag Then they go and brag that they took another life Never to think, do a brother got a mother and a wife? Trife when a ni**a do the work of the Klan That's what you're doin when you ruin the life of a black man"

Lord Jamar´s verses

"Rozprava o kolonialismu" Aimé Césaire (1950)

Obrázek
„Nejprve bychom se měli zabývat tím, jak kolonizace systematicky zbavuje kolonizátora civilizovanosti, jak ho doslova ohlupuje, degraduje a probouzí v něm skryté pudy, jako je žádostivost, sklon k násilí, rasová nenávist a morální relativismus [...] Co se mě týče, pokud jsem připomenul pár drobností z těchto odporných jatek, neučinil jsem tak z nějakého sebemrskačského potěšení, ale protože si myslím, že těch lidských hlav, těch sbírek uší, těch vypálených domů, gótských nájezdů a krvavých par, těch měst odpařujících se pod ostřím meče se jen tak snadno nezbavíme. Dokazují, že kolonizace, to opakuji, zbavuje lidskosti i toho nejcivilizovanějšího člověka; že pod vlivem koloniálního úsilí, koloniálních snah, koloniálních výbojů, založených na pohrdání domorodým člověkem a obhajovaných tímto opovržením, se člověk, jenž toto úsilí, tyto snahy, tyto výboje podniká, pozvolna nevyhnutelně mění, že v tom druhém začne vidět zvíře a naučí se s ním jako se zvířetem zacházet, se objektivně sám po…

Což Daniela nezachránil Pán? John Oliver Killens (Mladá fronta, 1959)

Obrázek
Román z jihu Spojených států líčí obtížný a nejednotný boj černochů proti rasovému útisku. Výrazně je zobrazeno tragické postavení černošské matky, která bojuje za rovnoprávnost své rasy a v tomto duchu vychovává i své děti, zároveň však žije v obavách o osud své rodiny v prostředí plném nepřátelství, lstivosti a brutality.

(text nkp.cz)


............................ Autor: John Oliver Killens (1916-1987) Název: Což Daniela nezachránil Pán? Angl. orig. "Youngblood" (1954) Překlad: Jan Krátký Doslov: Jaroslav Hornát "Z dějin černého lidu" Ilustrace: Zdeněk Kirchner Vydavatel: Mladá fronta Edice: Nástup (Sv. 130) Rok vydání: 1959 Počet stran: 477 ............................

"A potom jsme uslyšeli hřmění" John Oliver Killens (Naše vojsko, 1975)

Obrázek
Román, v němž přední americký spisovatel (nar. 1916) a přímý účastník bojů za druhé světové války v jižním Tichomoří, na pozadí válečných událostí řeší problematiku nerovnoprávného postavení černochů v USA a ukazuje jejich boj za základní občanská práva a svobody.

(text nkp.cz)


............................ Autor: John Oliver Killens (1916-1987) Název: A potom jsme uslyšeli hřmění Angl. orig. "And Then We Heard the Thunder" (1962) přel. a doslov: Zdeněk Lahoda Ilustrace: Adolf Born Vydavatel: Naše vojsko Edice: Máj (Sv. 252) Rok vydání: 1975 (2. vydání 1980, 3. vydání 2001) Počet stran: 475 ............................

Rozhovor s Lenkou Philippovou na téma duchovní svět afroamerické menšiny v minulosti a nyní (9.3.2017)

Obrázek
foto: "Praise house" místo zřizované na plantážích za účelem konverze otroků ke křesťanství, kázání bylo vždy pod dohledem bělochů. "Hush harbor" označení pro tajná spirituální setkání, která si otroci organizovali sami, byla tajná a konala se na okraji plantáže.


Zvolení Baracka Obamy prezidentem se v Americe začalo mluvit o tzv. době post-rasové. Tento termín použil sám Barack Obama, nicméně ve svém posledním projevu z ledna 2017 poznamenal, že ačkoli “[T]éma rasy zůstává silnou a mnohdy rozdělující složkou naší  společnosti" (…) "a vztahy mezi jednotlivými etniky jsou lepší než byly před 10, 20 nebo 30 lety", dodává ale, že “[společnost] ještě není tam, kde by měla být".