Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2013

"Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie" Ibn Rušd (Academia, 2012)

Obrázek
Filosof Abú ´l-Walíd ibn Rušd (Averroes, 1126–1198) je dodnes považován za jednoho z největších islámských filosofů a nejčistšího aristotelika. Přejal a rozvinul racionalismus řecké filosofické tradice a přeměnil ho v mocný intelektuální nástroj sloužící k odhalování pravdy, aniž by k tomu bylo zapotřebí náboženství. Jeho význam pro Evropu byl tak zcela určující – svými myšlenkami Ibn Rušd přispěl k růstu scholastiky a renesance a ovlivnil další významné myslitele, jako byli např. sv. Tomáš Akvinský či Maimonides.

"Ghazálího Výklenek světel (Miškát al-anwár) a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

Obrázek

"Zachránce bloudícího" Abú Hámid al-Ghazzálí (Vyšehrad 2005)

Obrázek
Filosof, teolog a mystik Abú Hámid al-Ghazzálí (1058-1111, v lat. podobě Algazel) se narodil v íránském Chorásánu, oblasti, která ve středověku dala světu celou řadu velkých náboženských osobností. Ve své slavné autobiografii Zachránce bloudícího, srovnávané kupříkladu s Augustinovými Vyznáními, líčí své velkolepé hledání nepochybné
jistoty a pravdy.

"Iran: between power and civil society" Ondřej Beránek and Collective (Metropolitan University Prague, 2011)

Obrázek
This book deals with the issues of power, civil society, and human rights in Iran. It includes contributions from Charles Robinson (Metropolitan University Prague), Arshin Adib-Moghaddam (SOAS, University of London), Farid Mirbagheri (University of Nicosia, Cyprus), Naghmeh Sohrabi (Brandeis University, US), Věra Vojtíšková a Zuzana Kříhová (both Charles University, Czech Republic).

"Turecké jaro? Příčiny a důsledky současné krize v Turecku" přednáška Petra Kučery 27.6.2013 od 18:00

Obrázek

zemřel Filip Topol

Obrázek
Filip Topol
(12. června 1965 – 19. června 2013)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Topol


"Black Panthers" photography by Stephen Shame

Obrázek

"Islámská Praha" Václav Cílek (Česká televize)

"ISLÁMSKÁ PRAHA" Václav Cílek (Česká televize)
z cyklu "Mizející místa domova" - Islám, islámská architektura a islámská kultura v Praze.

Informace o pořadu