"Ghazálího Výklenek světel (Miškát al-anwár) a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

Přední myslitel islámského klasického věku Abú Hámid al-Ghazálí (1058–1111) ve svém díle originálním způsobem spojil téměř všechny duševní disciplíny své doby. Studoval islámské právo, byl profesorem islámské teologie a soukromě bádal v řecké filosofii. Po své konverzi, jež se stala historickou, nakonec zakotvil v súfismu.
Na sklonku života zachytil podstatu náboženství v nedlouhém, hutném, ale přístupném textu nazvaném Výklenek světel (Miškát al-anwár). Kniha nese jméno podle koránského Verše světla, jehož je komentářem, jakož i podle svého tématu poznání osvícením. Pro svůj netradiční pohled na duchovnost na pomezí filosofie a mystiky vyvolává Výklenek už několik století údiv.  V doprovodné stati Zora Hesová zasazuje text do kontextu soudobých věd a do Ghazálího životního projektu oživení náboženství. Ukazuje jeho trojí perspektivu na náboženství, založenou na filosofickém pojetí lidské přirozenosti, na koránském pojmu Boží jedinosti (tawhídu) a na súfijské duchovní praxi.


………………………………………………………
Název: Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii 
Název arab.originálu: "Miškát al-Anwár" 
Autor: Abú Hámid al-Ghazálí (1058–1111)
Překlad a úvodní studie: Zora Hesová
Vydavatelství: Academia
Edice: Orient, sv.16
Rok vydání: 2012
Počet stran: 214
………………………………………………………
:: OBSAH ::

1.  Světlo jako metafora a způsob poznání

A. Světlo a osvícení
B. Verš světla a jeho interpretace

2.  Al-Ghazálí a islámské vědy
A. Al-Ghazálího život a "konverze"
B. Kritika filosofie a reforma náboženství

3.  Recepce a problém Výklenku světel
A. Muslimský západ: podezření z filosofie
B. Muslimský východ: filosofie iluminace a súfismus
C. Monismus, monoteismus, tawhíd

4.  Teorie světla jako metafyzický monismus
A. Naturalistická filosofie a Ghazálího kritika
B. Monismus ve Výklenku
C. Epistemologie filosofická a náboženská

5. Teorie světla jako genealogie monoteismu
A. Abrahámův vzestup
B. Filosofie náboženství
C. Monoteismus jako poznání radikální transcendence

6. Ghazálího tawhíd a náboženská epistemologie
A. Ghazálího súfijské poznání
B. Náboženská epistemologie
C. Etika ctností
D. Odhalení a pohled na svět z náboženského hlediska

7. Závěr: Paradoxy odhalení


Abů Hámid al-Ghazálí: Výklenek světel (arab. مشكاة الأنوار / Miškát al-Anwar)
První kapitola
Druhá kapitola
Třetí kapitola

Poznámka ke zdroji překladu a transliteraci

Přílohy
Slovník arabských pojmů
Seznam použité literatury
Jmenný rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)