Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2013

Langston Hughes "Malé písně"

Obrázek
Jsou některé písně jak špendlík do srdce a některé písně jako dýka do prsou
a některé písně,  na jejichž tónech visí dny, měsíce a roky a vzpomínky, jež se těžko unesou -
některé malé písně, které samy nevědí, co ti přinesou,  jak se zpívají, kdo je zpívá -  a odkud jsou.
související:
"Adoptivní syn české literatury – Afroameričan Langston Hughes" MARCEL ARBEIT


"HODNOTA RODINY V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI" fórum Židů, křesťanů a muslimů (6.11.2013, Husitská teologická fakulta v Praze)

Obrázek
"SPOLEČNÝ HLAS"  FÓRUM ŽIDŮ , KŘESŤANŮ A MUSLIMŮ 
pořádá panelovou diskusi s veřejností na téma 
"HODNOTA RODINY V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI" 
ve středu 6. listopadu 2013 od 17 hodin 
v Nové aule Husitské teologické fakulty v Praze, Pacovská 4, Praha 4. 
V diskusi vystoupí 

rabínKarol Sidon, Miloslav kardinál Vlk, imám Samer Shehadeh,  rabín Ron Hofberg,Mons. prof. Tomáš Halík, dr. Vladimír Sáňka  a další hosté. 
Moderuje doc. Pavel Hošek. 
Neformální společenství „Společný hlas, fórum Židů, křesťanů a muslimů“  se již několik let setkává na univerzitní půdě k rozhovorům  a řešení společných záležitostí.

Pár slov o českém hip hopu... (24.10.2013)

Obrázek
Žil jsem v domnění, že mé dva články (1 zde, 2 zde) byly ažaž energie, kterou jsem vynaložil pro český hip hop. Jedno pozdní odpoledne, které jsem s ním strávil mě ale přimělo celou věc zvážit a říct ještě pár slov. Reakce hip hoperů mně potvrzují, že český hip hop je skutečně zábava pro ignoranty a prostor, kde se stát super-cynikem. V očích těchto lidí vypadám jako profesor z filmu Vyšší princip. Whatever


"Rap, Breivik a xenofobie - to jde dohromady" (19.9.2013)

Obrázek
Kritizovat a moralizovat je nepochybně správný přístup v jakékoli době, ještě lepší je ale zavčas si uvědomit, jak moc kritika dává energii věci, co se kritizuje a vlastně jí tím propaguje. V opozici vůči hlavnímu proudu vždy vznikají „kulturní autonomie“, které se snaží vytvářet názorovou platformu a tou se vymezit. Na druhou stranu jsou ale tyto skupiny na mainstreamu závislé a potřebují ho ke své existenci, protože masová kultura a její hodnoty jsou pro ně esenciální téma, díky kterému žijí a vyvíjejí se.

Tato definice ale zřejmě už není tak aktuální a síla slova se vyčerpala, a stejně tomu tak je i s chutí poslouchat různé bojovníky a revolucionáře (ať už v dobrém, nebo špatném smyslu). Nyní se do popředí dostává podivná „revolta“, jejímž stylem je naopak nemít styl a názor. Pro tyto nové buřiče, kteří mají asi už dost toho statického a nikam nesměřujícího kulturního status quo, je prvoplánově šokovat a záměrně se pouštět do témat, která zaručí pozornost, ten hlavní důvod, proč vš…

"Český hip hop feat. Etika a Morálka" (prosinec, 2012)

Obrázek

„His Choice“ by Muazammil Mamat (2013)

His Choice“ by Muazammil Mamat (2013)
Krátký film malajského studenta popisující příběh českého konvertity k islámu, vypráví o jeho zkušenostech a reakcích na jeho volbu.
A Short movie by a Malaysian student depicts a young Czech Muslim convert and his life experiences and reaction to his choice.


"Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti" Alasdair MacIntyre (OIKOYMENH, 2004)

Obrázek
Alasdair MacIntyre (*1929) patří k předním morálním filosofům dvacátého století. Přednášel na mnoha světových univerzitách, např. na univerzitě v Oxfordu, Princetonu ci v Bostonu. V současnosti působí na katolické univerzitě v Notre Dame (Indiana). Proslavil se knihou "Ztráta ctnosti" (After Virtue, 1981) v níž tvrdí, že morální teorie a praxe se potýkají ze základními problémy, které jsou způsobeny mj. liberálním individualismem. Jako řešení nabízí nové promyšlení aristotelské tradice morální ctnosti.

F.X.Šalda „Víra kulturní“

"Kulturní člověk ví vždy, že i tmy odpovídají na otázky, a odpovídají podle toho, jaké světlo se jich táže. Co odpovídá nám v nich dnes, není totéž, co odpovídalo na příklad člověku antickému; náš osud jest rozdílný samým pojmem svým od osudu jeho; náš leží v naší hrudi, jest preformován v našem charakteru.“

„Kulturnímu člověku jest vlastní smysl čistotnosti a ryzosti, který poznává specifickou krásu a sílu každého živlu“

„Umění, které nekultivuje svých vlastních pevných a pružných orgánů, které opouští vlastní území, aby na umělých chůdách běželo marně o závod s uměním sousedním, nemůže dlouho odolati úpadku.“
F.X.Šalda „Víra kulturní“ (Kritické projevy 7, 1908 – 1909)


foto: josef sudek @drips http://www.drips.cz/2013/08/26/josef-sudek/

Pavlos Fyssas (10.4.1979 - 17.9.2013)

Obrázek