Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2020

"Kritika tradice jako kulturní diagnóza: k textu Muhammada al-Džábirího" Zora Hesová (Dingir, 04/2018)

Obrázek
"Al-Džábirí byl především filosof post-koloniality, jež ho přivedla ke kritické reflexy islámské tradice. (...) Právě tato post-koloniální situace je i kontextem, ve kterém se vyvíjí myšlení al-Džábirího. Byl aktivním intelektuálem politické nezávislosti, jakož i intelektuální emancipace Maročanů a posléze obecně Arabů. Zasazoval se o popularizaci ilosofie jako nástroje racionálního myšlení na nižších stupních škol, byl advokátem autochtonní modernizace své země: tedy požadavku, aby společenské reformy slepě nekopírovaly západní vzory, ale reflektovaly stěžejní etapy evropského i arabského rozvoje." (...)

"Na rozdíl od levicových intelektuálů se k pojmu kulturního dědictví a islámské tradice nestaví rozpačitě, nýbrž systematicky a kriticky. Argumentuje pro to, že pro projekt autentické modernizace je důležité se tradicí zabývat, ale odmítá islamistický sen o obnovení minulosti skrze její pouhou imitaci. Tradicí, dědictvím myslí celý bohatý korpus arabského a islámského …

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část V.: Diskriminace, občanské nepokoje, Black Power, Black Panthers" 26.5.2020, 35min

Obrázek

Never Trust The Blue Devils! Remember, Our Time Will Come!

Obrázek

Výtvarník a "černý panter" Emory Douglas

Obrázek
foto: Výtvarník Emory Douglas, c. 60. léta


Po zavraždění Malcolma X (1965) a později M. L. Kinga, Jr. (1968) došlo k určité roztříštěnosti na afroamerické politické scéně a k hlavnímu proudu, který vycházel z křesťanských církví a hnutí za občanská práva, se přidaly dva zcela nové; myšlenkový proud Black Power v čele se Stokely Carmichaelem (později znám jako Kwame Ture) a také levicové hnutí Černí panteři (Black Panthers). Postoji a rétorikou navazovaly oba proudy na Malcolma X, jen s rozdílem, že nebylo akcentováno náboženství (jak islám, tak křesťanství) a větší důraz byl na společensko/ekonomická témata lehce filtrované přes myšlenky panafrikanismu. V této době se k tomuto hnutí přidal výtvarník Emory Douglas , kde zastával post „minister of culture“. Během svého působení v tomto hnutí, až do jeho oficiálního rozpuštění v 80. letech, vytvořil nespočet ilustrací a komiksů pro noviny „The Black Panther“. Téma a zdroj inspirace pro něj byla afroamerická re…

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část IV.: Boj za občanská práva po 2. světové válce 13.5.2020, 41min

Obrázek
Podcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK

Milujete moudrost, ale neumíte číst? Zde je vaše místo. Zde budete opět člověkem.

Obrázek

3 x výklad Verše světla (Muhammad ibn Džarír at-Tabárí, Abú Hámid al-Ghazálí, Abú Alí Ibn Sína)

Obrázek

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část III.: Velká migrace, Marcus Garvey a černí Izraelité" 1.5.2020, 36min

Obrázek
Podcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK

1. Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu
2. Marcus Garvey a jeho hnutí UNIA
3. Černí Izraelité
01:45
Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu (1910 - 1970)
- Důvodem byla segregace a rasismus, ale také přírodní katastrofy (škůdce Květopas bavlníkový)
- Odcházely celé rodiny nebo jen mladší členové rodin
- Běloši (často sami přistěhovalci) Afroameričany nevítali a považovali je za konkurenci na trhu práce
- Vznik ghet a afroamerckých čtvrtí
- Rozvoj afroamerické kultury, např. Harlemská renesance 20. let (více viz Black Manhattan“ James Weldon Johnson

08:35
- Chicago riots 1919

09:15
- Z jihu na sever se stěhovali i duchovní
- Černé církve
- Hnutí Ahmadíja byla velmi aktivní mezi Afroameričany. Mnoho jazzových hudebníků (např. bubeník Art Blakey nebo pianista McCoy Tyner) konvertovalo k tomuto hnutí vycházejícího ze sunnitského islámu

12:50
Marcus Garvey a jeho hnutí UNIA
-…

"An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani" Nikki R. Keddie (1968, University of California Press)

Obrázek
"Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani (1838-1897), the well known religious reformer and political activist, led a busy and complex life full of obscure and clandestine ventures. . . . [Keddie] draws on a wide range of primary and secondary sources. In part I an attempt is made to provide an accurate biography and a consistent analysis of Afghani.
Part II contains translations of some of his most important writings. . . Although Afghani was concerned with the wide ranging need for Islamic reform, he devoted most of his life to the more urgent political problems confronting Muslims--problems arising out of their weakness in dealing with the Western Christian powers. Hence the tide of this book.

........................
"An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani"
Nikki R. Keddie
year: 1968
Publisher: University of California Press
........................

Contents

Introduction: From Afghani to Khomeini

Part I.
The Life and Th…