Příspěvky

"Jazyk africké literatury" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Obrázek
"Narodil jsem se do početné venkovské rodiny: otec, čtyři ženy a asi tak dvacet osm dětí. Také jsem, stejně jako ostatní, patřil do širší rodiny a do komunity. Při práci na poli jsme mluvili kikujski. Doma i venku jsme mluvili kikujski. Živě si vybavuji, jak jsme si večer u ohniště vyprávěli příběhy. Většinou je vyprávěli dospělí dětem, ale zaujati a pohlceni jsme byli všichni. My děti jsme druhý den vyprávěly tyto příběhy dalším dětem, které spolu s námi sklízely na polích chryzantémy,čajové lístky nebo kávové boby svých evropských a afrických pánů. 

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Obrázek
foto: Keňa 50. léta. Děti členů hnutí odporu Jednota (krycí jméno Mau Mau, což v kikujštině znamená "hltavě požírat kozu"). Keňská povstalecká skupina Jednota bojovala proti britské koloniální správě v období 1952 až 1960 vedená Dedan Kimathim. Jeho zatčení 21. 10. 1956 znamenalo definitivní porážku hnutí. 
"Jakým způsobem tedy koloniální zavedení cizího jazyka ovlivnilo nás děti? Skutečným cílem kolonialismu bylo ovládnout lidské statky: zmocnit se toho, co lidé vyrobili, výrobních prostředků a prostředků distribuce; jinak řečeno: ovládnout celou sféru jazyka skutečného života. Kolonialismus upevňoval svou nadvládu nad společenskou produkcí statků vojenským dobyvatelstvím a následným politickým diktátorstvím. Ale nejvýznamnější sférou nadvlády bylo duševní univerzum kolonizovaných: prostřednictvím kultury se mělo ovládnout to, jak lidé vnímají sebe samy a svůj vztah ke světu. Ekonomická a politická nadvláda nikdy nemůže být kompletní či účinná bez duševní nadvlády. Ovlá…

„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“ 8.11.2019 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Obrázek
Třetí ročník odborné konference s mezinárodní účastí
„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“
Pořadatel: Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Učebna č. 3 (přízemí) a zasedací místnost č. 212 (druhé patro), Kněžská 8 České Budějovice
Program konference
Čtvrtek 7. 11. 2019
19:00 Slavnostní zahájení Rudolf Svoboda (děkan TF JU), učebna č. 3
19:10 Agata S. Nalborczyk (FO VU): veřejná úvodní přednáška The religious leadership in
Europe. Imams outside the Muslim world. Moderátor: Martin Klapetek
Pátek 8. 11. 2019
8:30 registrace účastníků druhého dne a dobrá káva, učebna č. 3


První sekce: moderátor Martin Klapetek, učebna č. 3
9:00 Lukáš E. Nosek (HTF UK v Praze): Filosofické a teologické otázky v korespondenci
muslima Ibn al-Munadždžima (z. 912) a melchitského křesťana Qustá ibn Lúqy (z. 912)
9:30 Zora Hesová (FLÚ AV ČR): Soroush a al-Ghazali: středověká a současná islámská
filosofie náboženství
10:00 – 10:15 coffee …

"Jak Afričané vidí Afroameričany?" Chuck D (1998)

Obrázek
"V ostatních zemích světa jsou mladí černoši překvapeni chováním černochů ve Spojených státech. Ptají se: "Proč si vzájemně říkají kurvo nebo děvko? Jak to máme chápat? Proč jeden druhého oslovují negře?" [Afričané] jsou více uvědomělí. Nejsou náchylní k lehkovážnostem. Nejsou vystavěni tolik všem těm blbostem, co nám namlouvá televize u nás. Tudíž jsou více otevření a bystré mysli. Vědí s čím se potýkají, protože to vidí každodenní realitě."

Chuck D

zdroj: Fight the Power: Rap, Race, and Reality (1998)
by Chuck D, Yusuf Jah, Spike Lee (Foreword)
download e-book (PDF)

"Classified X" Mark Daniels, Melvin Van Peebles (1998) Černošské stereotypy v americké kinematografii

Obrázek
Melvin Van Peebles, autor scénáře, se v dokumentu Marka Danielse zaměřuje na černošské stereotypy v americké kinematografii od počátku němého filmu až po současnost. jeho pohled je ale více kritičtější než představuje Donald Bogle ve své knize "Toms, Coons, Mulattoes, Mammies and Bucks: An Interpretative History of Blacks in Films".


“What some folks find funny, other folks find tragic.”Melvin Van Peebles
"Classified X" (1998)

režie: Mark Daniels
scénář: Melvin Van Peebles
komentář: Melvin Van Peebles

Reklamní letáky a plakáty k filmům a představením, kde byli Afroameričané zobrazováni buď bělochy černým make-upem a nebo samotnými Afroameričany, kteří ale karikovali sami sebe.Keita Fodeba „Africké svítání“ (Aube africaine, 1965)

Obrázek
Keita Fodeba (19. ledna 1921 v Siguiri (Guinea) - 27. května 1969 v Camp Boiro) byl guinejský tanečník, hudebník, spisovatel, dramatik, skladatel a politik. Zakladatel prvního profesionálního afrického divadelního souboru „Africké divadlo“, je autorem skladby Liberté, která je národní hymnou Guineje. Během studia práv v Paříži v roce 1948 založil skupinu Sud Jazz. Koncem 40. let založil „Africké divadlo“ (později Africký balet), úspěšnou taneční skupinu, která vystupovala po Africkém kontinentě šest let a později se stala národní taneční společností v Guineji; tehdy se seznámil s prezidentem Senegalu Léopoldem Sédar Senghorem.

Po návratu do Guineje vydal básnickou sbírku Poèmes africains (1950), román Le Maître d'école (1952) a v roce 1957 Keita napsal a inscenoval narativní báseň Aube africaine („Africké svítání“) jako divadelní/taneční představení založeném na skutečných událostech, kdy francouzské jednotky stříleli do protestujících Afričanů, kteří sloužili ve francouzské armádě…

Islámský reformismus

Obrázek
"Naděje (radža´) spočívá v tom, že srdce lpí na něčem milém, co se má dostavit v budoucnu. Stejně jako se budoucnosti týká strach, tak i naděje se upíná k budoucímu očekávání. Na naději spočívá život a svoboda srdce. Naděje se liší od pouhého přání tím, přání ponechává člověku pohodlí, takže se nevydává cestou horlivosti a úsilí, zatímco naděje v tomto směru naopak působí. Naděje zasluhuje chválu, pouhé přání je choré."
Abú-l-Qásim al-Qušajríh „Psaní (Risála)“ 11.století

zdroj: Duhovní cesty islámu Luboš Kropáček (Vyšehrad, 1998), s.160
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velmi pozoruhodný nový výklad islámu podává také veskrze nekonveční Osman Yahia. Islám nepojímá jako systém, ale jako vše zahrnující vizi, nikoli jako učení, ale samu moudrost. Rozlišuje islám makroskopický, jímž je všechen vesmír jako výraz svého připoutání k prvotnímu principu, a islám mikrokosmu, zahrnující člověka, nadaného svobodou a rozumem a vědomého si Boží existence, uznávající prvotní princip a usk…

LANGSTON HUGHES / interviewed by Eve Corey (13 June 1963)

Obrázek
LANGSTON HUGHES / interviewed by Eve Corey. - Author discusses and reads selections of his work. Includes "Thank you, Ma'am," and "Sorry for a Midget." - BROADCAST: WBAI, 13 June 1963.
Download mp3 (36:23 min.)

Film "Nothing But a Man" jako sonda do černochovy duše

Obrázek
Podobně jako hnutí „negritude“ (1) přineslo v Evropě zcela nový obraz černocha prostřednictvím literatury, rovněž i Amerikou se prolila „New Negro" vlna a počátkem 20. století se afroamerická literatura plně rozvinula hlavně díky harlemské renesanci. Tomuto literárnímu boomu ale podstatně ulehčil cestu autobiografický román z dob otroctví a po něm od autorů Sojourner Truth, Harriet Jacobs, Booker T. Washington nebo Frederick Douglass (2), které můžeme označit za počátek afroamerické literatury. 

Nový Orient (články) část II.

Obrázek
download PDF


"Al-Džurdžáního Kniha definic" Bronislav Ostřanský (Nový Orient 62/2, 2007)
"Arabská žena - příběh stokrát obehraný" Miloš Mendel (Nový Orient 37, 1982)
"Džamáluddín al-Afghání - nestor islámského reformismu" Martina Panáková (Nový Orient 60/2, 2005)
"Nezámolmolk a "řád říše" Saldžukovců" Eva Štolbová (Nový Orient 17, 1962)
"Indický muslim a národní povědomí" Dagmar Marková (Nový Orient 37, 1982)
"Rozměry islámského reformismu v arabských zemích" Miloš Mendel (Nový Orient 37, 1982)
"Islámská ortodoxie a její poměr k vědě" Karel Petráček (Nový Orient 37, 1964)
"Na okraji středověké arabské společnosti" Bronislav Ostřanský (Nový Orient 62/2, 2007)
„Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou“ Marek Otisk (Nový Orient 62/2, 2007)
"Bůh v Ibn Sínově božské vědě“ Marek Otisk (Nový Orient 60/2, 2005)


Část I. zde
foto: "Arabian Antiquities of Spain" James Cavanah Murphy (Cadell & Davies…