Příspěvky

Výtvarník a "černý panter" Emory Douglas

Obrázek
foto: Výtvarník Emory Douglas, c. 60. léta


Po zavraždění Malcolma X (1965) a později M. L. Kinga, Jr. (1968) došlo k určité roztříštěnosti na afroamerické politické scéně a k hlavnímu proudu, který vycházel z křesťanských církví a hnutí za občanská práva, se přidaly dva zcela nové; myšlenkový proud Black Power v čele se Stokely Carmichaelem (později znám jako Kwame Ture) a také levicové hnutí Černí panteři (Black Panthers). Postoji a rétorikou navazovaly oba proudy na Malcolma X, jen s rozdílem, že nebylo akcentováno náboženství (jak islám, tak křesťanství) a větší důraz byl na společensko/ekonomická témata lehce filtrované přes myšlenky panafrikanismu. V této době se k tomuto hnutí přidal výtvarník Emory Douglas , kde zastával post „minister of culture“. Během svého působení v tomto hnutí, až do jeho oficiálního rozpuštění v 80. letech, vytvořil nespočet ilustrací a komiksů pro noviny „The Black Panther“. Téma a zdroj inspirace pro něj byla afroamerická re…

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část IV.: Boj za občanská práva po 2. světové válce 13.5.2020, 41min

Obrázek
Podcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK

Milujete moudrost, ale neumíte číst? Zde je vaše místo. Zde budete opět člověkem.

Obrázek

3 x výklad Verše světla (Muhammad ibn Džarír at-Tabárí, Abú Hámid al-Ghazálí, Abú Alí Ibn Sína)

Obrázek

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část III.: Velká migrace, Marcus Garvey a černí Izraelité" 1.5.2020, 36min

Obrázek
Podcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK

1. Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu
2. Marcus Garvey a jeho hnutí UNIA
3. Černí Izraelité
01:45
Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu (1910 - 1970)
- Důvodem byla segregace a rasismus, ale také přírodní katastrofy (škůdce Květopas bavlníkový)
- Odcházely celé rodiny nebo jen mladší členové rodin
- Běloši (často sami přistěhovalci) Afroameričany nevítali a považovali je za konkurenci na trhu práce
- Vznik ghet a afroamerckých čtvrtí
- Rozvoj afroamerické kultury, např. Harlemská renesance 20. let (více viz Black Manhattan“ James Weldon Johnson

08:35
- Chicago riots 1919

09:15
- Z jihu na sever se stěhovali i duchovní
- Černé církve
- Hnutí Ahmadíja byla velmi aktivní mezi Afroameričany. Mnoho jazzových hudebníků (např. bubeník Art Blakey nebo pianista McCoy Tyner) konvertovalo k tomuto hnutí vycházejícího ze sunnitského islámu

12:50
Marcus Garvey a jeho hnutí UNIA
-…

"An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani" Nikki R. Keddie (1968, University of California Press)

Obrázek
"Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani (1838-1897), the well known religious reformer and political activist, led a busy and complex life full of obscure and clandestine ventures. . . . [Keddie] draws on a wide range of primary and secondary sources. In part I an attempt is made to provide an accurate biography and a consistent analysis of Afghani.
Part II contains translations of some of his most important writings. . . Although Afghani was concerned with the wide ranging need for Islamic reform, he devoted most of his life to the more urgent political problems confronting Muslims--problems arising out of their weakness in dealing with the Western Christian powers. Hence the tide of this book.

........................
"An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani"
Nikki R. Keddie
year: 1968
Publisher: University of California Press
........................

Contents

Introduction: From Afghani to Khomeini

Part I.
The Life and Th…

Muslimové ve výrocích napříč islámskými dějinami; od Proroka Muhammada po současnost

Obrázek

Recitace Koránu šejchem Nurín Mohammadem Sádiqem (الشيخ نورين محمد صديق)

Obrázek
Na odkaze je ke stažení několik audio záznamů jak z běžné modlitby, tak i ramadánských modliteb tzv. Terawíh.
download 10 x mp3 Pro Samu (2019)

Obrázek
Syrské město Aleppo se po letech obléhání proměnilo v město duchů. Odehrává se v něm dramatický příběh filmařky, která zachycuje průběh nekončícího konfliktu jako svědectví pro svou čerstvě narozenou dceru Samu. Pět let, během nichž za každodenního bombardování obyvatelé Aleppa snili o svobodném životě, natáčela místní novinářka a filmařka Waad al-Khateab vývoj situace od protestů v roce 2011 až po vypuknutí jedné z nejhorších občanských válek současnosti. S neustále zapnutou kamerou v ruce se během toho stihla provdat za lékaře a přivést na svět dceru. Právě jí nakonec film věnuje, a sice jako deník, který by Samě mohl odpovědět na palčivou otázku, proč musela první roky svého života prožívat uprostřed každodenních válečných hrůz a všudypřítomné smrti.

Pro Samu (2019)
Režie: Waad Al-Kateab, Edward Watts
Velká Británie, USA, Sýrie
2019 | 95 min.
Anglické titulkydownload filmMartin Luther King, Jr. a Malcolm X o násilí

Obrázek
"Násilí jako prostředek k získání rasové spravedlnosti je jak nepraktický, tak i nemorální. (...) Je nemorální proto, že více usiluje o ponížení protivníka než o jeho pochopení. Usiluje spíše o zničení než o přesvědčení. Násilí je nemorální proto, že více prospívá nenávisti než lásce. (...) Zanechává hořkost v poražených a brutalitu ve vítězích."
Martin Luther King, Jr.
"Myslím si, že v Americe je spousta dobrých lidí, ale taky spousta špatných lidí, a ti špatní bohužel kontrolují všechnu moc a brání změnám, o které všichni usilujeme. A právě v této situaci si musíme udržet právo zastavit tento přístup jakýmikoliv prostředky. Tím nechci říct, že obhajuji násilí. Nevyhýbám se mu ale v případě sebeobrany. V podstatě bych to  ani nenazýval násilím, když to je sebeobrana; nazval bych to inteligencí."
Malcolm X

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část II.: Rasa, segregace a letniční hnutí", 15.4.2020, 42min

Obrázek
Podcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK

1. Proměny rasových kategorií ve 20. století a náboženské odůvodnění
2. Postoje afroamerických elit k segregaci (W. E. B. Du Bois a Booker T. Washington)
3. Letniční hnutí a jeho počátky

01:10
Proměny rasových kategorií ve 20. století a náboženské zdůvodnění
- "vědecký" rasismus
- pojem rasa až po 2. pol. 19. století
- Joseph-Arthur de Gobineau "Pojednání o nerovnosti lidských ras (1853)
- Charles Darwin "Teorie vzniku druhů – evoluční teorie" (1859
- Biblický výklad ras (Genesis 10, Prorok Noe a jeho tři synové Šém, Chám a Jáfet)

04:35
- Noemův syn Chám jako archetyp "hříšníka" a "pohana"
- Noemův syn Chám jako ospravedlnění rasových pravidel ve Spojených státech 19. století
- Noemův syn Chám a jeho využití Afroameričany, kterým se zařadili do biblických dějin


05:50
- Rasa jako kulturní konstrukt
- Etnicita před Občanskou válkou definována fyzickým vzhledem …