Osudy Josefa Jařaba (ČRo Vltava)


Josef Jařab

Anglista a amerikanista, překladatel, pedagog, politik a první polistopadový rektor Univerzity Palackého v Olomouci Josef Jařab podstatnou část svého života zasvětil propagaci americké kultury a literatury u nás. 

Narodil se 26. července 1937 v Kravařích ve Slezsku. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kam se po letech vrátil přednášet anglistiku a amerikanistiku. Na sklonku roku 1989 se stal jednou z klíčových postav sametové revoluce v Olomouci. Byl zvolen rektorem Univerzity Palackého a vykonával tuto funkci až do roku 1997. Roku 1990 mu byla udělena profesura. V letech 1996 až 2006 působil ve funkci senátora Parlamentu České republiky, nejprve za volební obvod Olomouc a posléze za Opavu. Dodnes působí jako pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci a věnuje se překladatelské a vědecké práci.  

V pětidílném cyklu, který před pěti lety v olomouckém studiu Českého rozhlasu natočil Jan Sulovský, budeme sledovat životní etapy Josefa Jařaba od dětství až po současnost. Podstatné je, že orientace na kulturu a literaturu Spojených států amerických je u něj nejen povrchní módou uplynulého čtvrtstoletí, ale celoživotním zájmem. „Od prvních setkání s americkou literaturou a kulturou mě fascinovala její pluralita, která je zárukou toho, že se stále něco nového děje. A také duch svobody, který je typický pro jazz, ale i literární a výtvarné umění“, říká v rozhovoru pro právě vycházející Týdeník Rozhlas. 

V onom aktuálním rozhovoru vyslovuje Josef Jařab i své přání do nového roku: „Samozřejmě přejeme jako vždy pohodu, štěstí a zdraví. Ale musíme si také uvědomit, že po roce 1989 nám spadla do klína i svoboda. Asi by bylo dobré popřát lidem, aby tu svobodu vnímali jako dar, jako šanci, jako povinnost. Když toto budeme naplňovat, pak si myslím, že budeme naplňovat i své poslání člověčenství.“ 

Autor:  Jan Sulovský 

zdroj: http://www.rozhlas.cz/vltava/stream/_zprava/osudy-josefa-jaraba--1569830

"Masky a tváře černé Ameriky" Josef Jařab (Odeon, 1985)Antologie věnována afro-americké poezii a literatuře sestavená Josefem Jařabem patří nepochybně k nejrozsáhlejším a hlavně nejkomplexnějším sborníkům o kultuře amerických černochů, který kdy byly vydány v českém jazyce. Její oblast zájmu se nepohybuje jen u poezie, ale analyzuje rovněž černošské politiky (Malcolm X, Eldridge Cleaver nebo Stokely Carmichael) a černošské spisovatele (Ralph Ellison, James Baldwin nebo Richard Wright).

Dday One "Loop Extensions Deluxe" (2011)Loop Extensions represents Dday One’s debut long player, and what a debut it is. Dropping fluid beats and incorporating eclectic sounds, he builds a canvas of warm instrumental beats that catch both your ears and your feet. 

When Dday first completed this album, he pressed up a few vinyl copies to spread the word. Within a month he’d had LA’s hip hop’s true underground king Mike Nardone playing tracks regularly on his radio show (We Came From Beyond / KXLU 88.9) and Cut Chemist requesting copies. 

Beautifully presented Deluxe Edition of Dday One's debut album "Loop Extensions" featuring digitally remastered versions of the original tracks plus an alternate take, original demo and remixes. 

Newly reworked productions from 2tall/Omunit (All City Records), Glen Porter (Project Mooncircle), 2econd Class Citizen (Equinox), David Vangel (Equinox) , Long Arm (Project Mooncircle) and Inner Science. 

released September 21, 2011 

Básník a historik John Henrik Clarke
Jméno afroamerického historika a aktivisty Johna Henrika Clarka (1915-1998) je spíše známé ve spojitosti s jeho vědeckou profesí nebo přátelským vztahem s politikem Malcolmem X. Jeho méně známou tvář se pokusí ukázat jeho sbírky básní "Rebelie v rýmu" (Rebellion in Rhyme, Decker press, 1948; text v angličtině). 

Ring tha alarm, Donaeo is comin´! (Riot Music)


Ring tha alarm, Donaeo is comin´


I´m comin´, I´m comin´
wit that, wit that

...

I want peace,
See Me now, 
Cause London Bridge is Burning Down, 
So low the beef, 
See Me Now, 
...
 
Look, it´s like we´re livin´ in a war zone here

 
Richard "Abdulrahman52" Mokráš (Coltcha) Lyrics2go

"Sílu těm,
nejlíp snad všem,
který moc dobře vědí žít jak a proč..."

"Jenom jednou přijde čas,
kdy každej natvrdo zjistí,
co udělal včas
a na co dávno zapomněl..."
Richard "Abdulrahman52" Mokráš (Coltcha)


Text byl převzat ze sbírky "Každá chvíle života se dá stejně akorát jen bejt" Aleš Wozgi (2007)

*Foto: Christophe Jacrot: Hong Kong in the rain

"Back 2 You" L4 w/ Blitz the Ambassador & Jon Tarifa
"Dear moma, I hope you can feel your son, traveled the world,
but i´m comin´ back to where it begun"

Shot in NYC by Shawn Peters & directed by Terrence Nance Back 2 you Ft Blitz The Ambassador & Jon Tarifa is a L4 & Embassy Assemble production.

Song produced by Phillip Gotz & Dirty Priest, recorded by Saga @ Saga studio in NYC in 2010

Chorus by: Blitz the Ambassador & Maica
Keys by: Tristan Hupe

Raps by: Jon Tarifa, DNA & Jalane Aparicio aka Stamina."Žádné jméno v této ulici ti patřit nebude" James Baldwin (1972)"Nikdo přesně neví, jak se vlastně vymýšlí a formuje něčí totožnost, ale docela jistě můžeme prohlásit, že identita nevznikne zničehonic jako náhlý objev, zdá se, že identita se postupně vytváří podle toho, jakým způsobem se jedinec staví ke světu a využívá svých zkušeností. Obvykle je to zdlouhavý a poněkud tajuplný a pracný proces. Za mého mládí, například, bylo slovo "černý" urážka. A dnes si černoši tento kdysi hanlivý výraz přisvojili jako své heslo a povýšili je na vyznamenání; dnes své děti učí být hrdé na to, že jsou černé. po pravdě řečeno, ty děti hrají všemi možnými barvami - čokoláda, káva, čaj, moka či med, něco mezi baklažánem a paprikou - jako u kterékoli jiné rasy; zdejší černoši nejsou o nic víc absolutně černí, než jsou běloši doopravdy bílí; jenže tyto odstíny, které byly tak dlouho zneužívány k tomu, aby nás znepokojovaly, korumpovaly a navzájem znepřátelovaly, teď už neznamenají, alespoň obecně vzato, vůbec nic. Být černý je úžasná zkušenost, je to jedno z největších dobrodružstvích, jaké může člověk zažít - tvrdí černoši. 

Není nic snazšího, a vinou zatížený Američan ani nemá na vybranou, než to všechno odbýt jako šovinismus naruby. Ale v tom se bílí Američané - to už patří k jejich osudu - tak trochu mýlí. Osvobodit se od potupného cejchu černé barvy tím, že ji s radostí přijmeme za vlastní, znamená přestat se jednou provždy v duchu kořit a podřizovat původcům našeho ponížení. V tom okamžiku je náš bílý nepřítel nucen omezit se na souboj čistě fyzický, v němž může zvítězit opět pouze fyzicky. Běloši sice dříve zabíjeli černochy jen proto, že je odmítali oslovovat "pane", ale v podstatě jim šlo především o prosazení vlastní nadřazenosti a moci, a ne o mrtvou oběť, tím méně pak o to, mít ruce poskvrněné prolitou krví. Jakmile se jednou černochova mysl vzepře představám bílých, vytvoří se mezi nimi úplně nový vztah, jakási dosud nikdy nepoznaná nerovnováha, kdy si běloch už vůbec není jist sám sebou, zatímco černoch si je jist jimi oběma. Je-li totiž obtížné zbavit se cejchu černé barvy, je nepochybně přinejmenším stejně obtížné překonat iluze o barvě bílé."

James Baldwin,
"Žádné jméno v této ulici ti patřit nebude" (1972)
překlad: Zuzana Mayerová

zdroj: "Masky a tváře černé Ameriky" (Odeon, 1985)


Opice a její cvičitel / A monkey and its trainer (foto: Yongzhi Chu)
Opice a její cvičitel zachyceni při tréningu v čínském cirkusu. Fotka Yongzhiho Chua získala první místo v kategorii příroda World Press Photo 2015.


YONGZHI CHU 

dokumentární fotograf, Čína narodil sev roce 1973, jako dokumentární fotograf pracuje pro Zhejiang Daily Press Group.


*  *  *

A monkey cowers as its trainer Qi Defang approaches during training for a circus in Suzhou, Anhui province, China (2014). Yongzhi Chu won First Prize in the Nature Category, Singles (Press Photo 2015)YONGZHI CHU 

documentary photographer, China was born in 1973 in Yuexi County, Anhui Province. He is a documentary photographer working for Zhejiang Daily Press Group.


"Poselství poslům" Gil Scott-Heron (český překlad)Když svět obletěla zpráva o úmrtí newyorského hudebníka, básníka a skladatele Gil Scott-Herona, většina medií zmínila na prvním místě skladbu "The Revolution Will Not Be Televised" a titul "Godfather of Rap", kterým byl označován hip hopovou komunitou po celém světě. Ani jedno nechci zpochybňovat, ale označení "Kmotr rapu" sám G.Scott-Heron nerad používal a své důvody vysvětlil v předmluvě sbírky svých textů a básní "Now and Then" (Payback Press, 2000).


Jaké rady dává americký komik Gary Owen svým dětem ze smíšeného manželství při setkání s policisty?
Zajímavý video-rozhovor na VladTV s komikem Gary Owenem o policejním násilí a osobních zkušenostech s policií. Zajímavý je ale i koment Dj Vlada o jeho zkušenosti z Bay (San Francisco) a Brooklynu, kde chvíli žil. Check this out a prosvištěte si trochu anglická slovíčka.

William Wordsworth "Předehra aneb Jak vzniká básnický duch" (s komentářem Kláry Soukupové)Je splněn jeden cíl: má mysl
tím ožila, a jestli její jas
mě neopustí, vkrátku po vrstvách
proběhnu celý příběh života.

[…]

Dobře si vzpomínám
(byl jsem jen malý kluk, snad nebylo
mi ani devět), jak mráz na horách
s mrazivým větrem loňské krokusy
spálil a serval;

[…]

Kdo ale pitvat dokáže
svůj rozum nožem geometrie,
změnit jej na kruh nebo obdélník?
Kdo vybaví si hodinu, v níž prvně
svým semínkem byl do nás zaset zvyk?

[…]

Projel jsem Paříž a těch pár dní
tam pobyl, spěšně ohlédl si místa
s pradávnou nebo čerstvou pověstí

[…]

Tento můj příběh, příteli, se týká
duchovních sil, jež pak krok za krokem
šly, ruku v ruce s láskou, se štěstím
a obrazností, která učí pravdě,
dokud se dobro nitru vrozené
pak nezhroutilo pod náporem doby
a jejích katastrof?

[…]

Ach ještě pár let užitečně žít,
a dojdem cíle, skončí se tvůj běh
a pomník slávy zde bude stát.Rozsáhlá filozofická poéma Williama Wordswortha "Předehra aneb Jak vzniká básnický duch" (The Prelude; or, Growth of a poet’s Mind [1850]) obsahuje poeticky zpracované údaje o autorově životě, popisy významných události či vzpomínky na životní epizody. Wordsworth v básni popisuje svůj život od dětství, přes cesty do zahraničí, mladistvé okouzlení a básnickou iniciaci, až po stáří s myšlenkami na ukončené dílo. Témata a vývojová linie jsou shodná s klasickou autobiografií, liší se jen veršovanou formou.

Zdroj: "Autobiografie: žánr a jeho hranice" KLÁRA SOUKUPOVÁ
           (vyšlo v časopise ČESKÁ LITERATURA 1/2015)


           Překlad básně: Vladimír Holan (1905-1980), převzato z knihy "Překlady III. (Sedm romantiků)"                (Paseka, 2010) 

Phife Dawg RIP (23.3.2016)
Malik Isaac Taylor aka Phife Dawg
(A Tribe Called Quest)

20.11.1970 – 23.3.2016"FREEDOMWAYS" Magazín (1916 - 1985)
Černošský čtvrtletník FREEDOMWAYS byl založen v roce 1961 zbylými členy (Louis Burnham, Edward Strong, W.E.B. Du Bois), jež v 50. letech vydávali harlemské noviny Freedom. Čtvrtletník představoval místo, kde se setkávalo několik názorových proudů tehdejší intelektuálské scény Harlemu.

"Freedom is a road / Svoboda je cesta" Frederick Douglass

"Freedom is a road seldom travelled by the multitude"

"Svoboda je cesta, po které zřídkakdy prochází davy"
Frederick Douglass
(motto bylo použito na obalu LP Public Enemy z roku 1988)

audio:  The Public Enemy´s Sample #2