FXŠ vs.TGM

Šestnácté pokračování cyklu veřejných přednášek na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze na téma "Koncept moderny u Masaryka a Šaldy"

Jiří Brabec

92 minut, 2011

"Svoboda, anarchie a řád" Pavla Buzková (1932)
„Anarchistický přelud dokonalé svobody, vepsaný na jejich praporu, vábí obzvláště silnější osobnosti. Kdož by se rád nevyrval konvenci, jež je tak nesnesitelně sešněrovala lidstvo! Kolik vzpour, soukromých i veřejných se proti ní již zdvihlo! Není snad jedince, národa a společnosti, aby jí občas nesetřásly třeba i s risikem života. Heslo svobody je ze všech hesel nejsvůdnější. Tomu rozumí každý. Čím je nezkušenější a naivnější, tím více je jím strhován. A věří mu ovšem doslova, netuše jeho relativity. Nechápe, že jím by zvítězila sama zkáza.

Vždyť život existuje jen, pokud je spořádán. Bez řádu by nebylo žádné jednoty a tedy ani osobnosti, jež by se rozložila v tříšť pocitů, citečků a dojmů. Nebylo by ostatně ani těla, jehož důmyslná organisace zakládá se právě na řádu.

ERIC GARNER "I Can´t Breathe" (RIP)


Velký plakát Erica Garnera, Afroameričana, který zemřel při zatýkání newyorské policie 17. července 2014, vyvěsil Spike Lee na výlohu svého studia „40 Acres and a Mule“ v Brooklynu. Celý incident byl natočen na video a citát „I can´t breathe“ z plakátu byl použit právě z něho. Eric Garner měl být NYPD zpacifikován, ačkoli dle videa nepůsobil agresivně, při zatýkání jeden z policistů jej začal zezadu škrtit, zřejmě se záměrem dostat jej na zem a nandat mu pouta. To, co ale proběhlo až příliš připomínalo závěrečnou scénu ze Spikeova filmu „Do The Right Thing“, kde je jedna z hlavních postav, Radio Raheem, udušen newyorskou policií při zatýkání. Celá záležitost je dost podivná, nicméně velmi znepokojující fakt je, že policisté Garnerovi nesundali pouta ani ve chvíli, kdy byl již v bezvědomí.

PS: pomáhat a chránit (WTF?)


Zvuk z paláce kmene Šabázz (Shabazz Palaces "Lese Majesty" 2014)

     foto: Okayplayer

Před několika dny (29.7.2014) vydala dvojice Shabazz Palaces nové album "Lese Majesty" (1) u vydavatelství Sub Pop, záměrem článku není až tak recenzovat, jako se spíš pokusit o analýzu jejich poselství a vlivech, které jej formují a dávají mu/jim i vizuální charakter. Označení zvuku Shabazz Palaces jako Afro-futurismus může být jen vnějškem, který klame a odpoutává pozornost od skutečného poselství, které je oproti té vesmírnosti ve stylu Sun-Ra méně viditelné. K rozkódování je potřeba nakouknout na celou tvorbu kapely, ve kterých je posluchač mnohdy odkázán více na svou intuici než na znalost jazyka, a teprve tehdy se odkryje méně nápadná vrstva, jež obsahuje mix poezie nasáklý afrocentrismem/černošstvím, jak jej známe od Digable Planets nebo The Last Poets nebo tématy společnosti v postmoderní době.

Shabazz Palaces "Lese Majesty" (Sub Pop, 2014)


"Huey beats and Malcolm flow
Intimacies I doubt you know"

"I'm asking, where did it go?
What happened to my folks?
Beauty bought by empty core,
Loving what you're done.
I can't understand, why we come home sweat
And place ourselves behind 
All these things we gave away"


"Ishmael"

...

"Trap located
 Strap to spray it
 If you face the case
 You faded
 Player you’d have never made it
 And although the state delayed it
 And been equated
 Sent you back up on the pavement
 This one here is dedicated
 The mistakes you’ve made"
"Live´s a bitch, treat her good or she’ll get you back"

"Motion Sickness"
...

"Meet us there
 We throwing cocktails at the Führer
 Blackness is abstracted and protracted by the purest
 Moderns Cubists or Surrealists
 To sleep they couldn’t lull us so we synthesise our realest one"
"Death, that’s my final sentence"

"Dawn in Luxor"

...
"We respect Mohamed, peace be upon him
 Connecting with the pirates"

"Forerunner Foray"
Shabazz Palaces "Lese Majesty" (Sub Pop, 2014)

Ahmad Jamal Quartet, 19.10.2014 (Rudolfinum, Dvořákova síň)

Ahmad Jamal Quartet
Rudolfinum, Dvořákova síň
19.10.2014 19:30 (neděle)


Ahmad Jamal – klavír
Reginald Veal – kontrabas
Herlin Riley – bicí
Manolo Badrena – perkuseinfo Struny Podzimu
http://www.strunypodzimu.cz/interpret/ahmad-jamal-quartet/

Zemřel americký jazzový bubeník Idris Muhammad


 
 
Idris Muhammad
13. listopadu 1939 - 29. července 2014


ارقد بسلام
 

„Láska"

„Láska, která předvídá svůj konec, nechtíc překonat samu smrt a protáhnout se až do věčnosti, není pravou láskou.“

Pavla Buzková (1885 - 1949)

Česká prozaička, divadelní kritička a publicistka

"Kniha apokalyptických zkoušek" Nu´ajm ibn Hammád al-Marwazí (překl. Zuzana Ostřanská)


Nucajm ibn Hammád al-Marwazí patřil mezi významné náboženské učence své doby. Pocházel, jak jeho jméno napovídá, z města Merv v Chorásánu. Studoval v Hidžázu a Iráku, posléze přesídlil do Egypta. Hlavní důvodem jeho odchodu z Iráku byly pravděpodobně ideologické neshody a jeho nesouhlas s oficiálním teologickým proudem v době vlády cabbásovského chalífy al-Ma´múna. V Egyptě se později etabloval jako přední sběratel hadíthù (záznamů o výrocích, činech nebo postojích proroka Muhammada a jeho druhů). Spory s cabbásovskými teology jej však nakonec dostihly i zde. Byl převezen zpět do Iráku a uvězněn. V roce 843 za chalífátu al-Wáthiqa v iráckém žaláři zemřel.

"Muhammad Abduh: islámský modernismus a snahy o náboženskou reformu v Egyptě" (Jan Kondrys, 2013)


"Tato studie pojednává o osobnosti a díle Muhammada cAbduha, klíčové postavy egyptského islámského modernismu. Jeho myšlenky se utvářely v době, kdy již muslimský svět čelil naplno tlaku dynamického evropského kolonialismu a západní dominance nad muslimy se stala neoddiskutovatelnou realitou. cAbduhův modernismus spočíval ve snaze nalézt „rozumnou“ střední cestu pro řešení společenské krize pomocí reformy(isláh), jež by se vyvarovala extrémů tvrdošíjného konzervativního odporu proti všemu modernímu, jakož i bezmyšlenkovitého přejímání všeho, co přinášela evropská kulturní invaze, a z toho plynoucího zavrhnutí vlastních kořenů. Sám cAbduh tuto reformu chápal jako návrat k „čistému islámu“, racionálnímu náboženství podporujícímu aktivní přístup jedince a pokrok společnosti."


Jan Kondrys (ACTA Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013)


celý článek zde, str. 37 - 63

http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2013/ACTA_FF_2013_1.pdf


"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison"S kultem fyzické krásy jako podmínky pro ideální, romantickou lásku se americký divák setkává ve filmu i na stránkách časopisů. Tento stereotyp působí o to ničivěji tam, kde je reklamní obraz v zásadním rozporu se skutečností". Úvodní text z anotace ke knize Toni Morrison "Nejmodřejší oči" (1) poukazuje na životní realitu Afroameričanů a jakým způsobem ovlivňovala jejich pohled na sebe sama. Téma knihy zrecyklovalo brooklynské duo Black Star v roce 1998 ve skladbě "Thieves In The Night" (2) a citaci použili pro refrén své skladby.