Bronislav Ostřanský: Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané kapitoly z „mediálního islámu“ (13.11.2014, Knihovna Václava Havla)čtvrtek 13.11.2014

19.00 - Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1


Bronislav Ostřanský: Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané kapitoly z „mediálního islámu“

Přednáška a prezentace knihy vycházející v nakladatelství Academia. Info o knize ZDE

Zájem o islám v posledních letech soustavně narůstá, což se odráží nejen na knihkupeckých pultech, ale především v médiích. Přitom celá řada kontroverzních (a mediálně o to vděčnějších) jevů, jež léta plní zpravodajské rubriky, se v základních příručkách o islámu nevyskytuje, nebo jen zcela okrajově. Nezasvěcený pozorovatel tak může snadno nabýt dojmu, jako by existovaly dva islámy, mediální a ten z knihoven či univerzit, jejichž průnik se zdá být minimální. A právě tuto mezeru na trhu by rád
zaplnil Atlas muslimských strašáků, jenž se soustředí na ta islámská či muslimská témata, která bývají tolik medializována, rozebírána, diskutována - a obvykle mezi nemuslimy přijímána s nepochopením či obavami. Autor, vědecký pracovník Orientálního ústav AV ČR, v knize předkládá nástin vybraných "strašáků", jímž by chtěl přispět k lepšímu chápání islámu a muslimů.

Dílo uvede prof. Luboš Kropáček z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK.

Vstup volný

sunrise in Prague (oct. 2014)the photo took brother Akhir

Zakázat šátky ve školách a nemocnicích? A proč vůbec řešíme muslimy, místo abychom řešili radnice? (7.10.2014, ČRo Dvojka)pořad: Jak to vidí (ČRo Dvojka)
Host: politoložka Vladimíra Dvořáková. Zakázat šátky ve školách a nemocnicích? A proč vůbec řešíme muslimy, místo abychom řešili radnice? Moderuje Zita Senková.


 

William Saroyan "Čas tvého života (The Time of Your Life)"


"V čase svého života snaž se žít - žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když je nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci - třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít - žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valouny, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemností života."


William Saroyan "Čas tvého života (The Time of Your Life)"
 


Přeložila Věra Pourová
EMINENT Knižní klub, 1999

Rozhovor s Janem Kondrysem na téma „islámský reformismus“ (10.10.2014, část II.)

Termín „islámský reformismus“ bylo téma první části rozhovoru s Janem Kondrysem, orientalistou a odborníkem na Blízký východ. Tento, někdy poněkud vágní a příliš široký názorový rámec, zahrnuje osobnosti, jejichž jména a názory žijí i v současnosti, ačkoli některá svůj vrchol zažila před více jak sto lety. Modernisté byli v konfrontaci s technicky vyspělým Západem nuceni zhodnotit význam islámu vůči sekulární Evropě a rovněž jak jej praktikovat. Závěrečná část rozhovoru se zabývá konkrétními osobnostmi, jejich náboženským a politickým myšlením, a do jaké míry byli schopni nově reinterpretovat své náboženství, aby bylo schopno čelit novému světu.

zemřel pianista Joe Sample


Joe Sample 

(February 1, 1939 – September 12, 2014)

more info: Joe Sample, Crusaders Pianist Who Went Electric, Dies at 75


"Kultura individualismu" Małgorzata Jacyno (ukázka)


Individualismus je znám do velké míry z navzájem se vylučujících diagnóz. Jedna, spojená s pravicí, předpokládá, že současná kultura individualismu přináší chaos, a v důsledku ideologie egoistické „radosti ze života“ a individuálních životních strategií, za nimiž se skrývá narcismus a instrumentální přístup k jiným, následně vede k erozi společenství a sociálních pout a je příčinou „rozpadu světa“. Interpretace bližší levici nás zase ujišťují, že současný individualismus je více než kdy dříve represivní a vnáší do světa až příliš mnoho řádu. Za strategiemi, jež jednotlivci volí, se totiž dají vysledovat usilovné snahy o racionalizaci života, jež mají za cíl z něho vymačkat co nejvíce zdraví, štěstí, mládí, peněž a vysokého sebevědomí. Zaplněné posilovny, popularita pracovních soustředění, na nichž se má „trénovat mysl“, a kurzů „programování na úspěch“, workoholismus nebo sklon podřizovat se drakonickým dietám ztělesňují druhou stranu vize současných individualistů – nebo na druhou stranu jejich života -, kteří se smiřují s režimem, jež by pokládali za nelidský, nebýt toho, že si jej sami vybrali.

PLAMEN (Měsíčník pro literaturu, umění a život)Grafická úprava: Oldřich Hlavsa
Fotografie: Bohumil Straka, Milan Špůrek,

Otakar Nehera, Milan Borovička, Oldřich Karásek
Zdroj: Plamen, 7/1965, 1, 2, 6, 10/1966

Info:
PLAMEN (Měsíčník pro literaturu, umění a život)


zemřel Milan KozelkaCo podle vás charakterizuje dnešní mladou uměleckou generaci?
Zkurvenost a nesebekritická ambicióznost.

Můžete to rozvést?

Použiju slova jedné své básně: předstíraná levicovost, vypointovaná pravicovým životním stylem. Pro současnou mladou generaci je uměřená levicovost lákavým módním trendem, který však selhává v základní životní praxi, jíž je odklon od galerijních móresů a kurátorských stupidit. Jedno naráží na druhé, jednomu ani druhému nelze věřit. Člověk si pak připadá jako idiot. Současná mladá generace je v mnohém ovládaná hudbou a hédonistickým životním stylem, obojí lze bez nadsázky přiřadit ke konzumnímu životnímu stylu, který si nechala bez reptání vnutit a ještě ho považuje za alternativní.


zdroj: "Zemřel Milan Kozelka. Nejspíš bude zase nuda"
Jan Bělíček | Lukáš Rychetský (A2larm)

Milan Kozelka (3. listopadu 1948 Kyselka – 5. října 2014)


foto: autorské čtení

Vzkaz Janě Černochové z ODS (7.10.2014)

Dobrý den, paní Černochová, shlédl jsem na čt24 krátkou reportáž o šátku v Motolské nemocnici, velice mě překvapilo Vaše vyjádření a hlavně Vaše argumentace v této kauze. Váš kolega M. Benda mě již ujistil jak to je u vás názorem na muslimy a islám, ale stále jsem žil v naději, že by vše nemuselo být tak černé. Je, a ne málo. Ve Vaší tváři jste měla výraz, že se blíží konec světa. Xenofobové, haters, všeho druhu je jev (bohužel) normální, není ale normální, když veřejně činný člověk jako Vy, argumentuje a straší, že do Čech se blíží šátek.

Chování politiků před volbami je naprosto trapné a usvědčují sami sebe z hlouposti, takže není vůbec třeba malovat tykadla apod.

Nejen, že neumíte myslet a vymyslet řešení pro současnou situaci, svým chováním dáváte všem dobrovolně vědět, jak jste hloupí, povrchní, neprozíraví, prvoplánoví a hlavně otevření rasisté.

Nerozumím, proč má vaše strana v názvu to Déčko, protože s demokracií, kterou máváte na všechny strany, to nemá nic společného!

Vzkaz Pavlíně Dankové do FN Motol (7.10.2014)

Dobrý den, paní Danková, shlédl jsem na čt24 krátkou reportáž o šátku v Motolské nemocnici, velice mě překvapilo Vaše vyjádření a hlavně Vaše argumentace. Žiji, stejně jako i Vy, v demokratické společnosti a ta se řídí svou ústavou, kde se píše o svobodě náboženského vyznání (viz č. 15). Kde jste, prosím, přišla na to, že nemocniční řád je nadřazen ústavě? Jak souvisí nošení šátku s hygienickými pravidly? Myslíte si, že by ženy, které hidžáb nosí, měly stejný šátek v práci a civilu? Jestli se nemýlím, tak chirurgové jsou při své práci zahaleni více než některé muslimské ženy.

Váš názor a jistota, jak je interpretujete, mě velice zneklidňuje, Vaše xenofobní rétorika v sofistikovaném hávu, který se chovává za pseudoargument, je jen krůček k tomu, aby jednoho dne  vyrazila lůza ven s bílou barvou a malovala bílé půlměsíce na obchody s muslimským halal masem… Připomíná Vám to něco? Dál to snad znáte (?)

U člověka ve Vaší funkci, bych očekával rozum a hlavně jeho praktikování, Vy jste se ale přiklonila na stranu smečky rasistických hovad, co nyní nedočkavě čekají na povel k lynči žen s šátkem.

PS: Naše životy, jestli jsou nudné, se nezmění a nestanou zábavnějšími, jestliže nařídíme ženám sundat šátek!

Jiří Wolker „Noc“, kresby: Karel Vysušil (1961)

 
 
 Zdroj: Plamen, 4/1961 (samostatná příloha časopisu, formát A4)

Info: PLAMEN (Měsíčník pro literaturu, umění a život)

"Muslim Hate" Social Experiment

"This Social Experiment is proof that hate against Muslims is not welcome in Australia. Almost every person interfered to stop the hate filled attacks. Truly inspirational."

Source: Talk Islam