Příspěvky

The Blaze "Territory" (2017)

Obrázek
We've waited for this day We shared some tears of love now Like a desert in the rain When the sun of the day went down

There's nobody like my mom There's no place like my home since I was born When I was young The flavor is so strong I've missed it so long now

These people are my heroes From distant sky They light me up with flying clouds This ever gets me high like a cool blunt smoke I'm shining like the moon I'm feeling like a bloom in the black sun I remember when I was young The flavor is so strong I've missed it so long


Music video directed by The Blaze
Actor : Dali Benssalah
Published on Feb 23, 2017
الوالدية‎ | al-walidiya | Oualidia (Morocco)

Obrázek
Oualidia (Moroccan Arabic: الوالدية‎ l-walidiya) is a coastal village in Morocco situated between cities El Jadida and Safi.

Muslim cemetery in Oualidia

Casablanca, Morocco (01/2020)

Obrázek

"Five tracts of Hasan Al-Banna (1906-1949): A selection from the Majmuat rasail al-Imam al-shahid Hasan al-Banna" Translated by Charles Wendell (University of California, 1978)

Obrázek
Hasan Al-Banna preceded with his work and thus left an imprint on many attempts in the years between the two wars, and especially after the Second World War, to constitute an Islamic order as the supreme political and social ideal. The publication under review contains his five studies translated into English by well-known Arabist and historian Charles Wendell. These are his most often cited essays - Between Yesterday and Today, Our Mission, To What Do We Summon Mankind?, Toward The Light and On Jihad. The main idea is always oriented toward the creation of an Islamic order (an-nizam al-islami).

Hasan Al-Banna sees in Islam the only teaching that can ensure social progress and well-being and that is the key to the resolving of all basic problems of mankind. In the above-mentioned essays he tries to explain why, in his opinion, the establishment of an Islamic order is inevitable. According to his concept, there is only one valid law, namely the law of God that has to be implemented. Thi…

Langston Hughes reads his poem "Freedom´s Plow" (1943)

Obrázek
Freedom's Plow (1943)
When a man starts out with nothing, When a man starts out with his hands Empty, but clean,
When a man starts out to build a world, He starts first with himself And the faith that is in his heart— The strength there.
The will there to build. First in the heart is the dream. Then the mind starts seeking a way. His eyes look out on the world (...)
Langston Hughes reads his poem "The Negro Speaks of Rivers" (1921)

Obrázek

Je koloniální minulost stinnou stránkou evropského novověku? Postkoloniální myšlení představují filozof Nelson Maldonado-Torres a sociolog Ondřej Lánský. (Reflexe: Historie / Filozofie!, 28.12.2019)

Obrázek
„Prvními vykořeněnými lidmi byli Afričané a Afričanky, kteří byli násilím vyrváni ze své domoviny, od svých rodin a komunit, a aniž by se jich někdo ptal, byli za velmi brutálních podmínek naskládáni do lodí a odvezeni do nového světa,“ říká sociolog Ondřej Lánský.
foto: Banrepcultural / Flickr.com,CC BY-SA 2.0


Je koloniální minulost stinnou stránkou evropského novověku? Proč evropské mocnosti začaly zotročovat Afričany a násilím je odvážet do zámoří? Vyvíjel by se kapitalismus bez kolonií jinak? Jedná se už jen o kapitoly z dějepisu, anebo kolonialismus dál spoluurčuje podobu světa? A říkají zkušenosti kolonizovaných něco o vztahu majority k romské menšině v Česku?

Na tyto otázky se pokouší odpovědět směr, který zasahuje namátkou do historie, filozofie, sociologie nebo politologie. A nejednou v těchto oborech zpochybňuje i to, co se dlouho považovalo za samozřejmé. Postkoloniální myšlení představují filozof Nelson Maldonado-Torres a sociolog Ondřej Lánský. Reflexemi provádí Lukáš Matoš…

Frantz Fanon "Já, barevný člověk, chci jen jediné..."

Obrázek
Frantz Fanon speaking in Accra, 1958, photographer unknown. Courtesy: London Review of Books

„Neštěstí barevného člověka je to, že byl zotročen.

Neštěstím a nelidskostí bělocha je to, že někde zabil člověka.
A ještě dnes je tímto neštěstím a nelidskostí to, že běloch toto odlidštění uvážlivě
organizuje. Ale pokud já, barevný člověk, získávám možnost existovat absolutně,
nemám právo se uzavřít do světa zpětných reparací.

Já, barevný člověk, chci jen jediné:
Aby nikdy nástroj neovládal člověka. Aby jednou provždy skončilo zotročování člověka člověkem. Tedy zotročování mě samotného někým jiným. Nechť je mi dovoleno nalézt člověka a toužit po něm, ať už se nachází kdekoli.
Negr neexistuje.
Neexistuje o nic víc než běloch.
Má-li vzniknout autentická komunikace, musejí oba opustit nelidské cesty svých předků. Dříve než se pustí správnou cestou, musí se svoboda zbavit odcizenosti. Člověk je na počátku své existence vždy zahlcen, utopen v nahodilosti.  Neštěstím člověka je, že byl dítětem. Lidé m…

Frantz Fanon "Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose..."

Obrázek
Frantz Fanon s'exprimant à Accra, 1958, photographe inconnu. Courtoisie: London Review of Books


Le malheur de l'homme de couleur est d'avoir été esclavagisé.
Le malheur et l'inhumanité du Blanc sont d'avoir tué l'homme quelque part.
Sont, encore aujourd'hui, d'organiser rationnellement cette déshumanisation.
Mais moi, l'homme de couleur, dans la mesure où il me devient possible d'exister absolument,
je n'ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparations rétroactives.
Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose:
Que jamais l'instrument ne domine l'homme. Que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme. C'est-àdire de moi par un autre. Qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme, où qu'il se trouve.
Le nègre n'est pas.
Pas plus que le Blanc.
Tous deux ont à s'écarter des voix inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une authentiq…

Frantz Fanon "I, the man of color, want only this..."

Obrázek
Frantz Fanon speaking in Accra, 1958, photographer unknown. Courtesy: London Review of Books


"The disaster of the man of color lies in the fact that he was enslaved.
The disaster and the inhumanity of the white man lie in the fact that somewhere he has killed man.
And even today they subsist, to organize this dehumanization rationally. But I as a man of color, to the extent that it becomes possible for me to exist absolutely, do not have the right to lock myself into a world of retroactive reparations.
I, the man of color, want only this:
That the tool never possess the man. That the enslavement of man by man cease forever. That is, of one by another. That it be possible for me to discover and to love man, wherever he may be.
The Negro is not. Any more than the white man.
Both must turn their backs on the inhuman voices which were those of their respective ancestors in order that authentic communication be possible. Before it can adopt a positive voice, freedom requires an ellort at di…

mixtape "Soul Bros. vol. II.: Jazz & Fusion" (2007)

Obrázek
"Soul Bros. vol. II.: Jazz & Fusion" (2007)
download mp3

"Al-Mukaddima: Úvod do dejín" Ibn Haldūn (Tatran, 1984)

Obrázek
.........................
Název: Al-Mukaddima: Úvod do dejín
Arabský název Orig.: "Mukaddimat Ibn Chaldūn Nasr al-Hūrīnī"
Autor: Abū Zaid’ Abdarrahmān ibn Muhammad Ibn Haldūn (1332 - 1406)
Preložil: Ladislav Drozdík
Jazyk: slovensky
Nakl.: Bratislava : Tatran
Edice  Svetová tvorba ; Zv. 159
Rok: 1984
Počet stran: 397
.........................


Ibn Chaldún (nar. v Tunie r. 1332) pochádza zo vznešenej rodiny juhoarabského pôvodu, ktorá sa asi v 8. storočí n. l. usadila v moslimskom Španielsku a neskôr, pod tlakom kresťanských vojsk, spolu s mnohými inými presídlila do severnej Afriky. Časť svojho nepokojného života prežil Káhire a tam ho aj zastihla smrť r. 1406. Keď Ibn Chaldún v novembri r. 1337 dokončil úvodnú časť svojich rozsiahlych svetových dejín Kniha poučných príkladov, ešte netušil, že práve tento úvod (arab. al-mukaddima) sa stane základom jeho nesmrteľnosti a jednou z najoriginálnejších, najnadčasovejších a myšlienkovo najpredstihovejších diel arabskej stredovekej literatúry.

T…

Uta Benga "Příběh Pygmeje z newyorské zoo"

Obrázek
Doba, kterou žijeme se tváří, že nám už vše ukázala a nemá nás už ničím moc překvapit. Příběh Pygmeje z Konga, který byl vystavován v zoo v Bronxu začátkem 20. století by ještě mohl trochu rozvířit tento klid a jistotu.
Uta Benga pocházel z kmene Batwa a žil v Belgickém Kongu (dnes Demokratická republika Kongo) poblíž řeky Kasai. Jeho rodina, včetně celé vesnice byla vyvražděna belgickou armádou, Benga přežil, protože byl během útoku na lovu. Později byl ale chycen otrokáři a prodán na trhu s otroky kmeni Bašelel.

La Haine (1995) "The World Is Ours"

Obrázek

Frantz Fanon (20.7.1925 – 6.12.1961)

Obrázek

Osudy Židů za druhé republiky (1. října 1938–14. března 1939)

Obrázek
foto: Kiel (severní Německo) 1932

Poznámka:
Následující citace a popisky jsou převzaty z publikace "Rozpad židovského života" (Academia, 2016), která popisuje úděl Židů a emigrantů z pohraničí během druhé republiky. Mnohé citace jsou neveselou vzpomínkou na českou malost a jak rychle se uměla zorientovat ve vypjatém nacionalismu. Rovněž poukazuj i na ty, co si v této době dokázali udržet zdravý rozum. Ačkoli se jedná popis doby na přelomu let 1938/1939, v určitém ohledu současnost ukazuje, že si vše možná zopakujeme.

"Angelo Soliman – černý otrok, komorník, svobodný zednář a muzejní exponát" Eduard Maur (Theatrum historiae 9, 2011)

Obrázek
"Hofmohren, afričtí služebnící kupovaní na trzích s otroky ve středomořských přístavech, se stali módním doprovodem evropských panovníků a šlechty zejména v 18. století.2  Známi ovšem byli již mnohem dříve. Po staletí plnili – podobně jako „trpaslíci“ nebo pokřtěné Turkyně – funkci kuriózního příslušenství královského, knížecího či aristokratického dvora, jakési dekorace, někdy i funkci hračky pro urozené děti. Byli svým způsobem exotickým „sběratelským předmětem“, dokládajícím výjimečné postavení svých pánů v rámci stavovské společnosti. V 18. století navíc začali ztělesňovat typ dobrého, nezkaženého divocha, jehož si vysnili osvícenci. Většinou skončili jako prostí sloužící, několik jich však udělalo pozoruhodnou kariéru."

Eduard MAUR
@Theatrum historiae 9, 2011

Celý text v PDF(16 s.)

"Jazyk africké literatury" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Obrázek
"Narodil jsem se do početné venkovské rodiny: otec, čtyři ženy a asi tak dvacet osm dětí. Také jsem, stejně jako ostatní, patřil do širší rodiny a do komunity. Při práci na poli jsme mluvili kikujski. Doma i venku jsme mluvili kikujski. Živě si vybavuji, jak jsme si večer u ohniště vyprávěli příběhy. Většinou je vyprávěli dospělí dětem, ale zaujati a pohlceni jsme byli všichni. My děti jsme druhý den vyprávěly tyto příběhy dalším dětem, které spolu s námi sklízely na polích chryzantémy,čajové lístky nebo kávové boby svých evropských a afrických pánů. 

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Obrázek
foto: Keňa 50. léta. Děti členů hnutí odporu Jednota (krycí jméno Mau Mau, což v kikujštině znamená "hltavě požírat kozu"). Keňská povstalecká skupina Jednota bojovala proti britské koloniální správě v období 1952 až 1960 vedená Dedan Kimathim. Jeho zatčení 21. 10. 1956 znamenalo definitivní porážku hnutí. 
"Jakým způsobem tedy koloniální zavedení cizího jazyka ovlivnilo nás děti? Skutečným cílem kolonialismu bylo ovládnout lidské statky: zmocnit se toho, co lidé vyrobili, výrobních prostředků a prostředků distribuce; jinak řečeno: ovládnout celou sféru jazyka skutečného života. Kolonialismus upevňoval svou nadvládu nad společenskou produkcí statků vojenským dobyvatelstvím a následným politickým diktátorstvím. Ale nejvýznamnější sférou nadvlády bylo duševní univerzum kolonizovaných: prostřednictvím kultury se mělo ovládnout to, jak lidé vnímají sebe samy a svůj vztah ke světu. Ekonomická a politická nadvláda nikdy nemůže být kompletní či účinná bez duševní nadvlády. Ovlá…

„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“ 8.11.2019 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Obrázek
Třetí ročník odborné konference s mezinárodní účastí
„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“
Pořadatel: Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Učebna č. 3 (přízemí) a zasedací místnost č. 212 (druhé patro), Kněžská 8 České Budějovice
Program konference
Čtvrtek 7. 11. 2019
19:00 Slavnostní zahájení Rudolf Svoboda (děkan TF JU), učebna č. 3
19:10 Agata S. Nalborczyk (FO VU): veřejná úvodní přednáška The religious leadership in
Europe. Imams outside the Muslim world. Moderátor: Martin Klapetek
Pátek 8. 11. 2019
8:30 registrace účastníků druhého dne a dobrá káva, učebna č. 3


První sekce: moderátor Martin Klapetek, učebna č. 3
9:00 Lukáš E. Nosek (HTF UK v Praze): Filosofické a teologické otázky v korespondenci
muslima Ibn al-Munadždžima (z. 912) a melchitského křesťana Qustá ibn Lúqy (z. 912)
9:30 Zora Hesová (FLÚ AV ČR): Soroush a al-Ghazali: středověká a současná islámská
filosofie náboženství
10:00 – 10:15 coffee …