Rozhovor s Janem Kondrysem na téma „islámský reformismus“ (9.9.2014, část I.)

Od vzniku tohoto blogu (2009) bylo publikováno několik rozhovorů s českými orientalisty a arabisty (L. Kropáček, O. Beránek, B. Ostřanský, Z. Ostřanská), ale jen částečně se v nich objevilo téma politický islám a muslimský reformismus. V první části rozhovoru s Janem Kondrysem, odborníkem na islámský modernismus, jej budeme rozebírat jak v historických souvislostech, tak i v jeho specifikách. První část otázek je zaměřena na modernismus a náboženské reformátory spíše z té formální stránky a snaží se poukázat na jejich myšlenkový rámec. Aktuálnost tématu je zřejmá a proto by rozhovor mohl obohatit náš pohled na muslimský svět a jeho myšlení v současnosti.

„Muslimové z Václaváku: úvaha nad článkem a jeho autorem“

Srpen byl možná až příliš bohatý na témata týkající se muslimů, k jednomu bych se rád vyjádřil, protože jsem jeho součástí. Muslimská komunita v ČR je velmi malá, rozruch kolem šátku podivně velký. Právě vzhledem k početnosti českých konvertitů k islámu a celkově malé muslimské komunity v ČR, došla řada i na mě a mé dva přátele a stali jsme se na pár minut „slavnými“. Popularitu nechám stranou, budu mluvit jen o článku a jeho autorovi, který v nás vzbudil mylný dojem, že chce skutečně poznat české konvertity jednoho z velkých monoteistických náboženství.

„Hidžáb, niqáb a demokracie v ČR“

Břímě bílého muže je opravdu převeliké, přesto ale i on má občas velkorysou náladu a předvede i velkorysé gesto. Konkrétně mám na mysli verdikt ombudsmanky Šabatové o nošení šátku (hidžáb) v českých školách. Zcela jinou náladu má bílý muž v Teplicích, tam by nejraději zakázal muslimským turistkám zahalovat se dle náboženských pravidel své víry, a z naprosto nepochopitelných důvodů to spojuje s děláním nepořádku. Neváhal jsem a zeptal se přímo navrhovatelů zákazu, co přesně mají na mysli, třeba to myslí upřímně. Petr Měsíc z TOP 09 mi neodpověděl, zatím co, Iva Dvořáková z ODS ano, její argumenty mě ale neuklidnily.

Malcolm X at the Oxford (1964) "...nothing but a devil"


Mecca_Audio on Vimeo


"I have more respect for a man who lets me know where he stands, even if he’s wrong, than the one comes up like an angel and is nothing but a devil" 

Malcolm X at the Oxford (1964)

"Nebudu nenávidět" Izzeldin Abuelaish (Host, 2014)Působivé svědectví o boji za odpuštění a smíření.

Palestinský lékař a mírový aktivista Izzeldin Abuelaish vzpomíná na své dcery, které zahynuly při bombovém útoku v Pásmu Gazy v roce 2009, a přitom vypráví příběh svého života, své rodiny i národa. 

Izzeldin Abuelaish prosazuje mírové řešení vztahů mezi Palestinou a Izraelem, prosté násilí a zaslepenosti. Sám jde příkladem a léčí jak palestinské, tak izraelské neplodné ženy. Z jeho vyprávění si lze udělat představu o dějinách izraelsko-palestinské oblasti po roce 1948, kdy vznikl samostatný izraelský stát a tisíce Palestinců byly nuceny odejít do stísněného uprchlického tábora v Pásmu Gazy. Jedná se o pohled nanejvýš lidského a vzdělaného Palestince z druhé (a málo prozkoumané) strany barikády.

Text doprovázejí fotografie Abuelaishových rodinných příslušníků a citace z dokumentů a dopisů.

zdroj: http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/940

.........................
Název: Nebudu nenávidět
Autor: Izzeldin Abuelaish
Překlad: Martina Neradová
Vydavatelství: Host
Počet stran: 240
Rok vydání: 2014
.........................

"Islám a politika" Miloš Mendel (přednášky 2. 10. 2014 - 11. 12. 2014, Katedra religionistiky HTF)

 
 
Islám a politika - doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

2. 10. 2014, 17:00, 1. Systém islámského náboženství – jeho struktura a jednotlivé roviny jeho sledování; „islámský svět“ – realita, či zkratka intelektuálního diskurzu?; sociální a kulturní specifika jednotlivých komponentů „islámského světa“ a jejich vliv na formování klasického a moderního islámského myšlení a duchovní praxe. Islám jako ideologický rámec státoprávního uspořádání a politiky.

16. 10. 2014, 17:00, 2. Politika jako integrální součást islámského náboženství a na něm budované civilizace; politické a ideologické zdroje klasického islámu, „občanská válka“ v samém jeho zrodu, rozkol na sunnu a ší’u, periodizace islámských dějin s ohledem na proměny vzájemného průniku mezi náboženstvím, politikou a islámem jako ideologií; konkrétní příklady z dějin klasického islámu.

30. 10. 2014, 17:00, 3. Islámské právo jako základ státoprávního i náboženského uspořádání islámského impéria: vznik a struktura šarí’y v historickém kontextu, projekty právního myšlení do politického vývoje, proměny práva v období osmanské říše, ší’itského Íránu, indických muslimských států; nová role náboženského práva o období kolonialismu.


13. 11. 2014, 17:00, 4. Islámský reformismus 18. – 20. století: jeho typologie a různé projevy politického aktivismu v kontextu historického vývoje, proměny islámského myšlení v éře politického úpadku osmanské říše a dalších islámských říší, západního sekularismu a rozvoje nových politicko-právních konceptů jakožto reakce na tlak západních (koloniálních) ideologií a obrany proti nim; podrobnější výklad o koncepci wahhábismu, saharských reformistických konceptech, mahdistické myšlence apod.

27. 11. 2014, 17:00, 5. Klíčové projevy politického chování v moderní době na základě klasických náboženských a právních paradigmat: (panislamismus, umma, džihád, hidžra, chalífát), typologizace těchto projevů podle jednotlivých oblastí a sociálních komponentů „islámského světa“; analýza jednotlivých vytypovaných paradigmat a příklady jejich propojení s politickými událostmi v 19. a první polovině 20. století.

11. 12. 2014, 17:00, 6. Reformistický (politický) islám ve 20. století: Politická geneze a ideový vývoj Asociace muslimských bratří, její politické peripetie, osobnost a dílo dvou otců-zakladatelů moderního islámského fundamentalismu – Hasana al-Banná a Sajjida Qutba; charakteristické rysy a odlišnosti fundamentalistických koncepcí, ší’itská varianta moderního politického islámu (Chomejní a íránská revoluce); reakce reformistického sunnitského kléru na fundamentalismus; přechod od „národních“ forem politického islámu k „internacionálním“ v éře kolapsu klasických monarchií a republikánských režimů. Pointa a základní teze celého kurzu: „Islámský svět“ si musí prožít svou „islámskou epochu“, když ty předešlé historicky selhaly.

Celý program přednášek Večerní akademie religionistiky - zimní semestr 2014


FXŠ vs.TGM

Šestnácté pokračování cyklu veřejných přednášek na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze na téma "Koncept moderny u Masaryka a Šaldy"

Jiří Brabec

92 minut, 2011

"Svoboda, anarchie a řád" Pavla Buzková (1932)
„Anarchistický přelud dokonalé svobody, vepsaný na jejich praporu, vábí obzvláště silnější osobnosti. Kdož by se rád nevyrval konvenci, jež je tak nesnesitelně sešněrovala lidstvo! Kolik vzpour, soukromých i veřejných se proti ní již zdvihlo! Není snad jedince, národa a společnosti, aby jí občas nesetřásly třeba i s risikem života. Heslo svobody je ze všech hesel nejsvůdnější. Tomu rozumí každý. Čím je nezkušenější a naivnější, tím více je jím strhován. A věří mu ovšem doslova, netuše jeho relativity. Nechápe, že jím by zvítězila sama zkáza.

Vždyť život existuje jen, pokud je spořádán. Bez řádu by nebylo žádné jednoty a tedy ani osobnosti, jež by se rozložila v tříšť pocitů, citečků a dojmů. Nebylo by ostatně ani těla, jehož důmyslná organisace zakládá se právě na řádu.

ERIC GARNER "I Can´t Breathe" (RIP)


Velký plakát Erica Garnera, Afroameričana, který zemřel při zatýkání newyorské policie 17. července 2014, vyvěsil Spike Lee na výlohu svého studia „40 Acres and a Mule“ v Brooklynu. Celý incident byl natočen na video a citát „I can´t breathe“ z plakátu byl použit právě z něho. Eric Garner měl být NYPD zpacifikován, ačkoli dle videa nepůsobil agresivně, při zatýkání jeden z policistů jej začal zezadu škrtit, zřejmě se záměrem dostat jej na zem a nandat mu pouta. To, co ale proběhlo až příliš připomínalo závěrečnou scénu ze Spikeova filmu „Do The Right Thing“, kde je jedna z hlavních postav, Radio Raheem, udušen newyorskou policií při zatýkání. Celá záležitost je dost podivná, nicméně velmi znepokojující fakt je, že policisté Garnerovi nesundali pouta ani ve chvíli, kdy byl již v bezvědomí.

PS: pomáhat a chránit (WTF?)


Zvuk z paláce kmene Šabázz (Shabazz Palaces "Lese Majesty" 2014)

     foto: Okayplayer

Před několika dny (29.7.2014) vydala dvojice Shabazz Palaces nové album "Lese Majesty" (1) u vydavatelství Sub Pop, záměrem článku není až tak recenzovat, jako se spíš pokusit o analýzu jejich poselství a vlivech, které jej formují a dávají mu/jim i vizuální charakter. Označení zvuku Shabazz Palaces jako Afro-futurismus může být jen vnějškem, který klame a odpoutává pozornost od skutečného poselství, které je oproti té vesmírnosti ve stylu Sun-Ra méně viditelné. K rozkódování je potřeba nakouknout na celou tvorbu kapely, ve kterých je posluchač mnohdy odkázán více na svou intuici než na znalost jazyka, a teprve tehdy se odkryje méně nápadná vrstva, jež obsahuje mix poezie nasáklý afrocentrismem/černošstvím, jak jej známe od Digable Planets nebo The Last Poets nebo tématy společnosti v postmoderní době.

Shabazz Palaces "Lese Majesty" (Sub Pop, 2014)


"Huey beats and Malcolm flow
Intimacies I doubt you know"

"I'm asking, where did it go?
What happened to my folks?
Beauty bought by empty core,
Loving what you're done.
I can't understand, why we come home sweat
And place ourselves behind 
All these things we gave away"


"Ishmael"

...

"Trap located
 Strap to spray it
 If you face the case
 You faded
 Player you’d have never made it
 And although the state delayed it
 And been equated
 Sent you back up on the pavement
 This one here is dedicated
 The mistakes you’ve made"
"Live´s a bitch, treat her good or she’ll get you back"

"Motion Sickness"
...

"Meet us there
 We throwing cocktails at the Führer
 Blackness is abstracted and protracted by the purest
 Moderns Cubists or Surrealists
 To sleep they couldn’t lull us so we synthesise our realest one"
"Death, that’s my final sentence"

"Dawn in Luxor"

...
"We respect Mohamed, peace be upon him
 Connecting with the pirates"

"Forerunner Foray"
Shabazz Palaces "Lese Majesty" (Sub Pop, 2014)

Ahmad Jamal Quartet, 19.10.2014 (Rudolfinum, Dvořákova síň)

Ahmad Jamal Quartet
Rudolfinum, Dvořákova síň
19.10.2014 19:30 (neděle)


Ahmad Jamal – klavír
Reginald Veal – kontrabas
Herlin Riley – bicí
Manolo Badrena – perkuseinfo Struny Podzimu
http://www.strunypodzimu.cz/interpret/ahmad-jamal-quartet/