Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2020

"Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví" (eds.) Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský, Pavel Ťupek (FF UK, 2020)

Obrázek
Záměrem této publikace je především napomoci zájemcům o islámské písemnictví v arabštině. Vybrané ukázky z nejrůznějších „žánrových“ i tematických okruhů v ní zahrnuté jsou uváděny paralelně (zrcadlově) dvojjazyčně, arabsky a česky. (...) Při četbě je v každém případě nutné pamatovat na to, že předkládaný text, jak ostatně název napovídá, je arabskou čítankou. Pochopitelně ne všechny texty islámu jsou pouze v arabštině. Naším záměrem však není výklad dějin islámu ani poskytnutí komplexního přehledu islámských textů ze všech možných geografických a jazykových oblastí.
Usilovali jsme o vyvážené a přehledné zastoupení nejrůznějších „žánrů“ – Korán, hadíthy, fatwy, exegeze, teologické traktáty, islamistické texty, liberálně či konzervativně laděná zamyšlení, vyjádření islámských autorit v prostředí sociálních sítí a mnoho dalších, různě obsahově i formálně profilovaných textů. Při výběru konkrétních překládaných ukázek jsme kladli důraz na několik klíčových aspektů. Zaprvé jsme usilovali o…

Edward W. Said "ORIENTALISMUS: Západní koncepce Orientu" (ukázka z úvodu knihy)

Obrázek
"Nemohou se sami zastupovat: musí být zastupováni." Karl Marx "Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta" (1852)
"Východ je povolání." Benjamin Disraeli "Tancred" (1847)
Američané se na Orient dívají trochu jinak. V představách si ho spojují nejčastěji s Dálným východem (především s Čínou a Japonskem). Na rozdíl od Američanů mají Francouzi a Britové - méně už Němci, Rusové, Španělé, Portugalci, Italové a Švýcaři - dlouhou tradici toho, co budu nazývat orientalismem, tedy jistého způsobu vyrovnávání se s Orientem, vycházejícího ze zvláštního postavení, jemuž se v západoevropské tradici Orient vždy těšil. (...) Orient tak pomáhal Evropu (či Západ) negativně definovat - byl jejím protikladným obrazem, myšlenkou, osobností i zkušeností. Nic z toho však neexistovalo pouze v představách, protože Orient je také nedílnou součástí evropské hmotné civilizace a kultury. Orientalismus toto vše vyjadřuje a reprezentuje v oblasti kulturní i ideologické - je to jistý dr…

"Africká filosofie : dějiny, trendy, problémy" Alena Rettová (Zdeněk Susa, 2001)

Obrázek
Základní téma všech trendů africké filozofie (etnofilozofie, politická filozofie, tradiční filozofie a profesionální filozofie) se vyvinulo z myšlenkových a politických směrů uplynulých staletí - hledání lidského rozměru černošského obyvatelstva. Tato snaha definovat identitu Afričanů coby důstojných lidských bytostí má své kořeny v úsilí o kulturní a politickou emancipaci. Klasická filozofie euro-amerického civilizačního okruhu tak dostává zcela nový rozměr.
............................
Název: Africká filosofie : dějiny, trendy, problémy
Autorka: Alena Rettová (*1975)
Nakl.: Zdeněk Susa
Rok: 2001
Počet stran: 237
.............................

Obsah
Seznam vyobrazení
Předmluva
1. Úvod
1.1. Africká filosofie v Čechách
1.2. Otázka africké filosofie
1.3. Členění africké filosofie
2. Přehled africké filosofie
2.1. Počátky africké filosofie
Anton-Wilhelm Amo
Edward W. Blyden
W. E. B. Du Bois
2.2. Čtyři trendy v současné africké filosofii
2.2.1. „Etnofilosofie"
Aimé Césaire
Léopold Sédar Senghor
Placide Tempe…

RIP Ronald Bell aka Khalis Bayyan, you´ve made it home, brother. See you there, insha´llah.

Obrázek
foto: Courtesy of Tia Sinclair Bell

Aleksandr Dugin - kritik Západu a liberalismu

Obrázek
Jestliže v letech 2013 až 2015 byli muslimové a islám hlavním mediálním tématem, nyní (nebo poslední dva až tři roky) se debata přesunula zcela jinam; tím je konzervatismus/liberalismus. V případě, že toto téma sledujete, nemělo by vám uniknout jméno Aleksandra Dugina, ruského politologa, sociologa, filosofa a bývalého profesora Lomonosovy univerzity v Moskvě. Pro některé je extremista a fašista, nicméně, pokud nemáte v plánu s ním uzavřít pakt, jeho postoje dávají této debatě dynamiku a díky lidem jako Dugin není debata jen plytkým notováním a poplácávání se po zádech. Ačkoli v rozhovoru níže mluví o spojenectví s islámským světem, muslimové by si měli toto spojenectví rozmyslet, protože jeho pohled na svět je částečně nastaven generalizující optikou, kdy vše co není ze Západu, může teoreticky být jeho spojenec. Proto se Rusko v Sýrii spojilo s Íránem v boji proti povstalcům, Dái´š, ale i civilistům (viz dokument "Pro Samu" 2019). 
Rozhovor z 15. června 2020 je zaměřen na je…