Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2020

Muslimové ve výrocích napříč islámskými dějinami; od Proroka Muhammada po současnost

Obrázek

Recitace Koránu šejchem Nurín Mohammadem Sádiqem (الشيخ نورين محمد صديق)

Obrázek
Na odkaze je ke stažení několik audio záznamů jak z běžné modlitby, tak i ramadánských modliteb tzv. Terawíh.
download 10 x mp3 Pro Samu (2019)

Obrázek
Syrské město Aleppo se po letech obléhání proměnilo v město duchů. Odehrává se v něm dramatický příběh filmařky, která zachycuje průběh nekončícího konfliktu jako svědectví pro svou čerstvě narozenou dceru Samu. Pět let, během nichž za každodenního bombardování obyvatelé Aleppa snili o svobodném životě, natáčela místní novinářka a filmařka Waad al-Khateab vývoj situace od protestů v roce 2011 až po vypuknutí jedné z nejhorších občanských válek současnosti. S neustále zapnutou kamerou v ruce se během toho stihla provdat za lékaře a přivést na svět dceru. Právě jí nakonec film věnuje, a sice jako deník, který by Samě mohl odpovědět na palčivou otázku, proč musela první roky svého života prožívat uprostřed každodenních válečných hrůz a všudypřítomné smrti.

Pro Samu (2019)
Režie: Waad Al-Kateab, Edward Watts
Velká Británie, USA, Sýrie
2019 | 95 min.
Anglické titulkydownload filmMartin Luther King, Jr. a Malcolm X o násilí

Obrázek
"Násilí jako prostředek k získání rasové spravedlnosti je jak nepraktický, tak i nemorální. (...) Je nemorální proto, že více usiluje o ponížení protivníka než o jeho pochopení. Usiluje spíše o zničení než o přesvědčení. Násilí je nemorální proto, že více prospívá nenávisti než lásce. (...) Zanechává hořkost v poražených a brutalitu ve vítězích."
Martin Luther King, Jr.
"Myslím si, že v Americe je spousta dobrých lidí, ale taky spousta špatných lidí, a ti špatní bohužel kontrolují všechnu moc a brání změnám, o které všichni usilujeme. A právě v této situaci si musíme udržet právo zastavit tento přístup jakýmikoliv prostředky. Tím nechci říct, že obhajuji násilí. Nevyhýbám se mu ale v případě sebeobrany. V podstatě bych to  ani nenazýval násilím, když to je sebeobrana; nazval bych to inteligencí."
Malcolm X

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část II.: Rasa, segregace a letniční hnutí", 15.4.2020, 42min

Obrázek
Podcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK

1. Proměny rasových kategorií ve 20. století a náboženské odůvodnění
2. Postoje afroamerických elit k segregaci (W. E. B. Du Bois a Booker T. Washington)
3. Letniční hnutí a jeho počátky

01:10
Proměny rasových kategorií ve 20. století a náboženské zdůvodnění
- "vědecký" rasismus
- pojem rasa až po 2. pol. 19. století
- Joseph-Arthur de Gobineau "Pojednání o nerovnosti lidských ras (1853)
- Charles Darwin "Teorie vzniku druhů – evoluční teorie" (1859
- Biblický výklad ras (Genesis 10, Prorok Noe a jeho tři synové Šém, Chám a Jáfet)

04:35
- Noemův syn Chám jako archetyp "hříšníka" a "pohana"
- Noemův syn Chám jako ospravedlnění rasových pravidel ve Spojených státech 19. století
- Noemův syn Chám a jeho využití Afroameričany, kterým se zařadili do biblických dějin


05:50
- Rasa jako kulturní konstrukt
- Etnicita před Občanskou válkou definována fyzickým vzhledem …

"Muslimský pacient" Marcel Hájek, Charif Bahbouh (Grada, 2016)

Obrázek
Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k nejsložitějším religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak nejen v zemích islámu, kam jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních zdravotnických zařízeních, ale i v zemích s významnou muslimskou menšinou. Autoři práce si stanovili za cíl objasnit úskalí výkonu takové praxe vzhledem k poměrně výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům diagnostiky a terapie jdoucím omezením, která plynou z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela pominutelným postojům muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své práci se autoři snaží o stručný vhled do islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po celý život, o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské rodiny. (text nakladatel)

.............................
Název: Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace: manuál o …

Zora Hesová (Ústav politologie FF UK) @A2larm (30.3.2020)

Obrázek

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část I.: Černé církve po Občanské válce; od Rekonstrukce k segregaci", 3.4.2020, 45min

Obrázek