Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část II.: Rasa, segregace a letniční hnutí", 15.4.2020, 42minPodcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK

1. Proměny rasových kategorií ve 20. století a náboženské odůvodnění
2. Postoje afroamerických elit k segregaci (W. E. B. Du Bois a Booker T. Washington)
3. Letniční hnutí a jeho počátky

01:10
Proměny rasových kategorií ve 20. století a náboženské zdůvodnění
- "vědecký" rasismus
- pojem rasa až po 2. pol. 19. století
- Joseph-Arthur de Gobineau "Pojednání o nerovnosti lidských ras (1853)
- Charles Darwin "Teorie vzniku druhů – evoluční teorie" (1859
- Biblický výklad ras (Genesis 10, Prorok Noe a jeho tři synové Šém, Chám a Jáfet)

04:35
- Noemův syn Chám jako archetyp "hříšníka" a "pohana"
- Noemův syn Chám jako ospravedlnění rasových pravidel ve Spojených státech 19. století
- Noemův syn Chám a jeho využití Afroameričany, kterým se zařadili do biblických dějin05:50
- Rasa jako kulturní konstrukt
- Etnicita před Občanskou válkou definována fyzickým vzhledem a akceptací komunity, nikoli rodově
- Etnicita po Občanské válce definovaná na základě podílu černošské krve, (později ve 20. století tzv. Pravidlo jedné kapky, eng. One Drop Rule)
- V roce 1890 se při sčítání objevuje pojem rasa a kategorie: "White", "Black", "Mulatto", "Quadroon", "Octoroon", "Chinese", "Japanese", "Indian"10:10
Postoje afroamerických elit k segregaci (W. E. B. Du Bois a Booker T. Washington)


Booker T. Washington (1856 – 1915)
- autor knihy "Up From Slavery" (1901)
- projev "Atlanta compromise" z roku 1895, kde se Washington akceptuje segergační zákony vůči Afroameričanům
  "In all things that are purely social we can be as separate as the fingers, yet one as the hand in all things essential to mutual progress"
- Washington byl poradcem mnoha amerických prezidentů12:50
W. E. B. Du Bois (1868 – 1963)
- kritik postojů Booker T. Washingtona
- autor sbírky 14 esejů "The Souls of Black Folk" (1903)
- významný sociolog a autor výzkumu "The Philadelphia Negro" z roku 1899
Více v článku Hyneka Jeřábeka "The Philadelphia Negro – zapomenutý počátek sociologie ve Spojených státech amerických" Hynek Jeřábek (01/2013)15:29
Du Bois jako jeden z prvních zdůrazňoval nejen duchovní, ale rovněž společenskou funkci "černé" církve16:00
sbírka esejů "The Souls of Black Folk" (1903)17:35
- spoluzakladatel Niagarského hnutí (Niagara Movement) 1905
- odmítnutí strategie přizpůsobení se segregaci
- spoluzakladatel National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) v roce 1910
- členové obou hnutí byli i běloši
- "otec" panafrikanismu


20:25
Letniční hnutí a jeho počátky
William J. Seymour (1870 – 1922)


22:33
Charles Fox Parham (1873 – 1929)
- "mluvení jazyky" jako důkaz křtu Duchem svatým
- sympatizant s KKK a obhajce segregace25:00
William J. Seymour a kázaní na Azusa Street v Los Angeles

31:00
- Černošská spiritualita
- Mluvení jazyky34:50
- Church of God in Christ
- zakladatel Charles Harrison Mason (1897–1961)
- ústředí v Memphisu (Tennessee)
- Assemblies of God

Joseph-Arthur de Gobineau "Pojednání o nerovnosti lidských ras" (1853)
 Charles Darwin "Teorie vzniku druhů – evoluční teorie" (1859)
W. E. B. Du Bois
(1868 – 1963)Sbírka 14 esejů "The Souls of Black Folk" (1903)

Booker T. Washington
(1856 – 1915)Přepis projevu "Atlanta compromise" z roku 1895,
kde Washington akceptuje segergační zákony vůči Afroameričanům
  "In all things that are purely social we can be as separate as the fingers, yet one as the hand in all things essential to mutual progress"


William J. Seymour (1870 – 1922) (wikipedia)

kázaní na Azusa Street v Los Angeles (wikipedia)


Charles Harrison Mason (1897–1961) (wikipedia)

Church of God in Christ (wikipedia

Populární příspěvky z tohoto blogu

Súdánský šejch Nurín Mohammad Sádiq zemřel při autonehodě

Rozhovor s islamologem Bronislavem Ostřanským o knize "Islámská čítanka" mapující muslimské písemnictví (28.10.2020)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

11.11.1985 přiletěly namibijské děti do Československa (ukázka z knihy "Černí sokoli - Pohnuté osudy namibijských dětí vychovaných v Československu" Kateřiny Mildnerové)