"The Philadelphia Negro – zapomenutý počátek sociologie ve Spojených státech amerických" Hynek Jeřábek (01/2013)
(poznámka blog M.A.) 
W. E. B. Du Bois (1868 – 1963) byl afroamerický sociolog, historik a aktivista za občanská práva. V roce 1909 spoluzakládal hnutí National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Názorově patřil k oponentům černošských vůdců typu Booker T. Washingtona a sympatizoval s kulturně-politickou filosofií panafrikanismu. Jeho nejvýznamnější díla jsou: The Philadelphia Negro (1899), The Souls of Black Folk (1903),  Black Reconstruction in America (1935). Zemřel v Ghaně 27.8.1963 ve věku 95 let. V roce 1994 napsal o Du Boisovi dvoudílnou biografii David Levering Lewis s názvem W. E. B. Du Bois: Biography of a Race, 1868–1919 a W. E. B. Du Bois: The Fight for Equality and the American Century 1919–1963. Za obě knihy dostal Lewis Pulitzerovu cenu. Novější monografie od Aldon D. Morrise "The Scholar Denied: W. E. B. Du Bois and the Birth of Modern Sociology" (University of California Press, 2015), recenze ke knize vyšly v Ethnic and Racial Studies (Volume 39, 2016 - Issue 8)Odkazy:
"The Philadelphia Negro" W. E. B. Du Bois (1899) e-book

"The Souls of Black Folk" W. E. B. Du Bois (1903) e-book


"Black Reconstruction in America" W. E. B. Du Bois (1935) e-book


"The Scholar Denied: W. E. B. Du Bois and the Birth of Modern Sociology" (University of California Press, 2015)


"Ethnic and Racial Studies" (Volume 39, 2016 - Issue 8)
*  *  *  * 

"The Philadelphia Negro – zapomenutý počátek sociologie ve Spojených státech amerických" Hynek Jeřábek (01/2013)

"Výzkum Williama Edwarda Burghardta Du Boise je mimořádný. Zůstává výjimečný především odvahou a osamělostí vědce, který sám a prakticky bez pomoci, provedl během 15. měsíců komunitní výzkum, na němž by běžně spolupracovalo několik, ne-li přímo desítky lidí, a měl by pro něj podporu katedry, nadace nebo výzkumného ústavu. Je průkopnický také místem a dobou svého vzniku – na konci devatenáctého století, v roce 1897, jenom pár let od prvního vydání slavného díla Charlese Bootha o chudobě lidu Londýna, tři roky po vydání Durkheimovy „Sebevraždy“ a pětadvacet let předtím, než začaly vycházet dnes častěji citované monografie Chicagské školy. Tento výzkum tedy náleží k prvním pracím v empirické sociologii vůbec a řadí se hned za výzkumné počiny Adolpha Queteleta, Émila Durkheima, Fredericka Le Playe a Charlese Bootha. Představuje navíc vůbec první empirický sociologický výzkum na americkém kontinentě. 


Předchozí výzkumné projekty předčily studii Du Boise svou všeobecnou známostí, nejrozsáhlejší z nich svým rozsahem, některé i teoretickým zázemím. The Philadelphia Negro však vzdor tomu představovala další významný krok v sociálním výzkumu. Ve své době, tj. na přelomu 19. a 20. století, reprezentovala principiálně nový model výzkumné publikace. Jejím základním přínosem byla empirickým sociálním výzkumem získaná fakta o sociálních mechanismech, ale nejen to. Tato sociální data byla zasazena do historických souvislostí a v maximální míře využívala ekonomické ukazatele. A navíc, což lze z metodologického hlediska považovat za nejdůležitější, autor této publikace cílevědomě zkoumal příčiny zjištěných jevů a okolnosti, za nichž platily zjištěné pravidelnosti. Především tím tak byla monografie The Philadelphia Negro opravdu novátorská. Jinak řečeno, důrazem na vědecky ověřovaná a přesně specifikovaná empirická zjištění doplněná vysvětlením a často i kauzální interpretací jeho knížka otevřela, nebo rozhodně alespoň spoluotevřela novou etapu empirického sociálního výzkumu."


Celý text v PDF


Vyšlo v časopise HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, č. 1/2013, s. 55-73, autor Hynek Jeřábek.
Dále jako součást samostatné monografie "Slavné sociologické výzkumy (1899–1949)" Hynek Jeřábek (SLON, 2014).Související:
"Chicagská sociologická škola a počátky Chicagské univerzity" Hynek Jeřábek (text v PDF)
(Vyšlo v časopise Historická sociologie, 2/2013)


O autorovi:

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (* 1949) vyučuje sociologickou metodologii a dějiny empirického výzkumu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se věnuje metodologickým otázkám a historii sociologického výzkumu. Je autorem nebo spoluautorem několika knižních publikací: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu (1997); Paul Lazarsfeld’s Research Methodology. Biography. Methods. Famous Projects (2006); The Early Days of Survey Research (2012, spolueditor a jeden z autorů).Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)