"Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky" M. Zoufalá, J. Holý (Academia, 2016)Kolektivní monografie se zabývá stavem a proměnami židovské menšiny v období druhé republiky a zároveň zohledňuje reakce a postoje většinové české (československé) společnosti. Během diskutovaného období byla zničena státní suverenita. Spolu s úpadkem morálních hodnot nastala krize demokracie a společnost se pozvolna fašizovala. Výrazný atribut tohoto období představuje persekuce a postupné vytěsňování židovské minority z veřejného života. Publikace se zaměřuje především na reprezentaci popsaného fenoménu v literatuře, médiích a v neposlední řadě reflektuje i sociokulturní aspekty sledovaných událostí.O editorech:

PhDr. et Mgr. Marcela Zoufalá, Ph.D., (1978), výkonná ředitelka Pražského centra židovských studií na Filozofické fakultě UK, se zabývá komparací kultur, náboženství a analýzou vztahu mezi institucionalizovanou náboženskou vírou a také fenoménem genderu jako kulturní konstrukce.

Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., (1953) v současnosti působí v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK. Zabývá se především českou literaturou 20. století.

..........................
Název: Rozpad židovského života: 167 dní druhé republiky
Editoři: Marcela Zoufalá, Jiří Holý, Pavel Sládek
Vydavatel: Academia
Edice: Judaica
Rok: 2016
Počet stran: 304
..........................

ObsahÚvod

"Svár demokracie a totality" České myšlení za tzv. druhé republiky (Historickoantropologické úvahy a národní identitě v čase společenské krize) 
Blanka Soukupová

Katolicismus a antijudaismus na konci 30. let a za druhé republiky v českých zemích 
Jaroslav Šebek

Demlovy podivné šlépěje
Marek Nekula

Milena Jesenská a ti druzí. Angažovaný odpor proti antisemitismu za druhé republiky
Jiří Holý

Historik Evžen Stein (1902-1943): pokus o portrét
Michal Topor

Reflexe Mnichova a českožidovské strategie v období tzv. druhé republiky
Blanka Soukupová

Antisemitismus v českém denním tisku v období druhé republiky
Petr Bednařík

Předvečer prvního churbanu. Reflexe eskalující studentské krize očima židovského tisku v Palestině ve dnech 1. až 15. září 1938
Zbyněk Tarant

Postup advokacie proti židovským advokátům za druhé republiky a těsně po ní
Jakub Drápal

Židé a druhá republiky
Jaroslav Med

Summary

Jmenný rejstřík
Populární příspěvky z tohoto blogu

Donald Bogle "Bright Boulevards", příběh černého Hollywoodu (audio přednáška) 7.3.2006

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

2 x Langston Hughes

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"