Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z srpen, 2019

"Černý jako já" John Howard Griffin (Mladá fronta, 1976)

Obrázek
Černý jako já je próza amerického novináře a spisovatele Johna Howarda Griffina. Je to dílo na hraně publicistiky a beletrie. Hlavním tématem je rasismus v Americe konce 50.let. Griffin (běloch) udělal ve spolupráci s kožním lékařem experiment: bral tablety pro postižené chorobným běláním kůže a dlouhé hodiny trávil pod ultrafialovou lampou. Po určité době dosáhl takového ztmavnutí kůže (spolu s použitím líčidla), že byl k nerozeznání od etnického černocha. Poté šest týdnů cestoval Amerikou - nejprve se asi týden zdržoval v New Orleans a pak se vydal do jižních států USA. V knize Černý jako já popisuje tento experiment, zážitky z cesty a reakce na první uveřejnění svých zkušeností v novinách a televizi.


Kniha je označována za jednu z nejsilnějších výpovědí o rasismu, jaké kdy byly napsány.
.......................
Název: Černý jako já
Autor: John Howard Griffin (1920-1980)
Z angl. orig. "Black like me"
přel. a doslov: Pavel Šár
Vydavatel: Mladá fronta
Rok: 1976
Edice: Archiv ; s…

"Korespondence Aloise Musila I." Macková, Žďárský, Gecko (Masarykův ústav AV ČR, 2019)

Obrázek
První díl edice korespondence Aloise Musila (1868-1944), orientalisty, arabisty, teologa a cestovatele, sleduje kulturní a politický kontext společenských sítí první Československé republiky v souvislosti s budováním Orientálního ústavu. Výběr osob pro edici vycházel především z okruhu vědců a vysoce postavených úředníků ministerstev a obchodních a živnostenských komor, kteří se podíleli na výstavbě struktury, zákona, stanov a výběru členů Orientálního, respektive Slovanského ústavu a následně se významně prosadili ve vedení těchto ústavů. Generace „otců zakladatelů” - právník a specialista na zahraniční obchod Zdeněk Fafl, právník, ministr zahraničního obchodu a vedoucí Úřadu pro zahraniční obchod Rudolf Hotowetz a archeolog a etnolog Lubor Niederle - zanechala o své činnosti svědectví v korespondenci s Aloisem Musilem.

................................................
Název: Korespondence Aloise Musila I.: Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci "otců zakladatel…

"Nikam jsem nepatřil" Edward W. Said (H+H, 2019)

Obrázek
Vzpomínky Edwarda Saida politologa, historika, novináře a spisovatele (1. 11. 1935 Jeruzalém – 25. 9. 2003 New York) popisují dětství a mládí v mezitím zmizelém arabském světě. S autentickým pocitem osamělosti a vyřazenosti líčí, jak navštěvoval britské a americké školy v Káhiře, kde byl Edward, Arab narozený v palestinském Jeruzalému spolužáky vnímán jako cizinec, a nedokázal mezi ně zapadnout. Frustrace a vnitřní nejistota jsou Saidovy dominantní pocity, které ho provázejí nejen při pobytu v Jeruzalémě, Káhiře, New Yorku a palestinském Dhúru, ale i v značně uzavřené rodině. Tam vládne patriarchální otec a emocionálně nevyrovnaná matka a rodiče nevědomky ambivalentní vztahy uvnitř rodiny i mezi Edwardem a vnějším světem ještě umocňují. Saidovo povědomí vyloučenosti a nepatřičnosti má však svůj zdroj zejména v jinakosti, způsobené jeho příslušností k palestinskému etniku a v pocitu historické křivdy spáchané na Palestincích.

............................................
Název: Nikam jsem…

"Írán a kultura mučednictví: od zbožnosti k protestu" Libor Čech (Academia, 2016)

Obrázek
Předkládaná monografie zkoumá povahu a význam kultury mučednictví (farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na delimitaci nábožensko- politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a důsledků poměrně nedávné reinterpretace, která tuto kulturu radikálně posunula ze sféry nábožensko-spirituální do politicko-ideologické.


Autor se snaží předložit pádné argumenty založené na premise, která kulturu mučednictví vytyčuje jako esenciální zdroj při konstruování identit a utvrzování solidarity mezi íránskými šíity, a to na základě sdílené kolektivní paměti a kolektivního traumatu vycházejícího z potupných reminiscencí na události z bitvy u Karbaly z 10. října 680.

......................
Název: "Írán a kultura mučednictví : od zbožnosti k protestu"
Autor: Libor Čech
Nakladatel: Academia
Rok: 2016
Počet stran: 479 stran
......................Obsah


1. Úvod
Nastínění problematiky
Cíl knihy
Teze knihy
Struktura knihy


2. Metodologie
Terénní výzkumy a lokality sběru dat
Me…

"The Jihadist Preachers of the End Times: ISIS Apocalyptic Propaganda" Bronislav Ostřanský (Edinburgh University Press, 2019)

Obrázek
Looks at how ISIS employs a millennial agenda within the presentation of its ideas.

- The first comprehensive study of ISIS primary sources, previously only discussed as part of the background to broader interpretations of the ISIS campaign
- Introduces and analyses the key topics of ISIS propaganda
- Places particular manifestations of ISIS apocalypticism in a consistent and meaningful framework
- Based on a coherent critical approach to the primary sources, both in Arabic and Western languages, including new media and social network sources
- Interpretations are interspersed with extensive quotations from ISIS sources, providing the reader with the specifics of the Jihadist approach to apocalyptic rhetoric
- Includes an appendix containing an ISIS ‘apocalyptic reader’ of primary source material
Focusing on apocalyptic manifestations found in ISIS propaganda, this book situates the group’s agenda in the broader framework of contemporary Muslim thought and explains key topics in millennial …