Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2019

Film "Nothing But a Man" jako sonda do černochovy duše

Obrázek
Podobně jako hnutí „negritude“ (1) přineslo v Evropě zcela nový obraz černocha prostřednictvím literatury, rovněž i Amerikou se prolila „New Negro" vlna a počátkem 20. století se afroamerická literatura plně rozvinula hlavně díky harlemské renesanci. Tomuto literárnímu boomu ale podstatně ulehčil cestu autobiografický román z dob otroctví a po něm od autorů Sojourner Truth, Harriet Jacobs, Booker T. Washington nebo Frederick Douglass (2), které můžeme označit za počátek afroamerické literatury. 

Nový Orient (články) část II.

Obrázek
download PDF


"Al-Džurdžáního Kniha definic" Bronislav Ostřanský (Nový Orient 62/2, 2007)
"Arabská žena - příběh stokrát obehraný" Miloš Mendel (Nový Orient 37, 1982)
"Džamáluddín al-Afghání - nestor islámského reformismu" Martina Panáková (Nový Orient 60/2, 2005)
"Nezámolmolk a "řád říše" Saldžukovců" Eva Štolbová (Nový Orient 17, 1962)
"Indický muslim a národní povědomí" Dagmar Marková (Nový Orient 37, 1982)
"Rozměry islámského reformismu v arabských zemích" Miloš Mendel (Nový Orient 37, 1982)
"Islámská ortodoxie a její poměr k vědě" Karel Petráček (Nový Orient 37, 1964)
"Na okraji středověké arabské společnosti" Bronislav Ostřanský (Nový Orient 62/2, 2007)
„Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou“ Marek Otisk (Nový Orient 62/2, 2007)
"Bůh v Ibn Sínově božské vědě“ Marek Otisk (Nový Orient 60/2, 2005)


Část I. zde
foto: "Arabian Antiquities of Spain" James Cavanah Murphy (Cadell & Davies…

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. - články na téma středověká filosofie, Ibn Rušd a Ibn Sína (Filozofická fakulta Ostravská univerzita)

Obrázek
download PDF„Arabská a evropská věda mezi antikou a středověkem“
(ed. P. Houser "Kapka metanového deště") Praha 2007
„Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000“
(Dějiny věd a techniky 46/4, 2013)
„Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku“
("Situovaná věda: Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání", ed. Z. Kalnická, M. Škabraha, Ostrava 2013
"Bůh v Ibn Sínově božské vědě“
(Nový Orient 60/2, 2005)
„Cesty arabské a raně středověké vědy I: Zmizela věda z Evropy?“
(Computerworld – Scienceworld, Praha 2006)
„Dvě aristotelské disputace na ottonském císařském dvoře“
(Aithér: Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice 7/13, 2015)
„Filosofie jako hra: matematické hry středověkých intelektuálů“
(Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji, ed. A. Olech, M. Otisk, Ostrava 2016)
"Heinzmannova Středověká filosofie" Marek Otisk (recenze)
„Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou“
(Nový Orient 62/2, 2007)
„Jeden jediný, j…

"Islám a lékařství" Měsíčník Ciba (1935)

Obrázek
download PDF"Islám a lékařství"
Měsíčník Ciba (Duben 1935, 2. ročník, č. 15)

Islám a jeho lékařství
Vliv islámu a jeho lékařství na západní svět
K dějinám lékařství a hygieny v Turecku
Muristan sultán Kalauna v Kahiře
Nemocnice z doby rozkvětu islámského lékařství
Skarabeus, stará egyptská ocharan proti nemocemJames Baldwin "...děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti" (1974)

Obrázek
„V prvé řadě si musíte uvědomit, navzdory názorům této země, že děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti. Děti jsou vlastně všechny stejné. [Dick Cavett: Vzpomínáte si na moment, kdy jste poprvé pochopil, že na světě jsou lidé dvou barev? ...] Nebylo to tak, že bych zjistil, že na světě jsou dvě barvy [Dick Cavett: dvě a více] Byl to moment, kdy jsem zjistil, že bez ohledu kolik je na světě barev, já mám tu špatnou. Rozumíte, to je naprosto rozdílná situace. Děti nevidí lidi jako bílé nebo černé, ne. Lidé jsou pro ně spíš divní. Kdokoli z nich je větší než oni a to je pro ně dostatečně děsivé. Když si představíte svého otec nebo někoho dospělého, jak vás veme do náruče a pohazuje si s vámi jak s kořistí, uvědomíte si, že děti jsou naprosto vydány na milost dospělým.

V prvé řadě, když se černošské dítě narodí v této zemi, a já o této zemi mohu hovořit, protože jsem se tady narodil a vyrostl, a je mu kolem šesti nebo sedmi let, zjistí velmi brzo určité rozdíly. Nejdříve to uv…

"Zápisky o návratu do rodné země" Aime Césaire (1947)

Obrázek
Sláva
těm, kdo nevynalezli ani prach, ani kompas,
těm, kdo nikdy nezkrotili páru či elektřinu,
těm, kdo neprozkoumali ani moře, ani oblohu,
ale znají nejodlehlejší končiny země útrap;
těm, kdo poznali cestování, jen když je odvlékali,
těm, jejichž tělocvikem bylo poklekání,
těm, jež domestikovali a pokřeťanšťovali,
těm, kterým očkovali degeneraci,
tamtamům prázdných rukou,
tamtamům vysíleným bubnováním,
tamtamům smějícím se zradě.
Mé černošství není kámen s hluchotou vrženou do řevu dne,
mé černošství není bělmo mrtvé vody na mrtvém oku země,
mé černošství není věž, ani katedrála.
Noří se do rudého mase země,
noří se do žhavého masa nebe,
svou poctivou trpělivostí navrtává neprůsvitnou ochablost.
Sláva
královskému žezlu,
těch, kdo nikdy nic nevynalezli,
těch, kdo nikdy nic neprozkoumali,
těch, kdo nikdy nich nezkrotili,
ale uchváceně se oddávají podstatě každé věci,
neznají povrch, ale jsou uchváceni pohybem každé věci,
nedbají o zkrocení, ale hrají hru světa,
Skuteční prvorození synové světa,
vdechují veškěrý …

"Židé v islámu: koncept ahl adh-dhimma a případová studie židovské menšiny v Maroku" Veronika Sobotková, Jan Pěchota (ed.) (ZUP, 2018)

Obrázek
Publikace Židé v islámu pojednává o postavení náboženských menšin na Blízkém východě.
V první části se autoři věnují obecněji postavení chráněných náboženství v islámu.
Druhá část publikace se pak zaměřuje na židovskou menšinu v Maroku.
Download e-book (PDF format)

...........................
Název:Židé v islámu: koncept ahl adh-dhimma a případová studie židovské menšiny v Maroku
Autoři: Jan Pěchota, Veronika Sobotková, Václava Tlili, Alexandra Kollárová, Katarína Maruškinová, Monika Tintěrová,
Vydal: Západočeská univerzita v Plzni
Rok: 2018
Počet stran: 226 stran 
...........................
OBSAH
Úvod
Poznámka k přepisům
I. AHL ADH-DHIMMA V ISLÁMU
1. Koncept ahl al-kitáb a ahl adh-dhimma v islámské právní vědě
Veronika Sobotková 2. Medínská ústava
Václava Tlili
3. ‘Umarova smlouva
Václava Tlili
4. Stručný přehled postavení židovské menšiny v muslimských státech
Veronika Sobotková
II. ŽIDÉ V MAROKU
5. Židé v Maroku: historický přehled
Alexandra Kollárová – Katarína Maruškinová – Monika Tintěrová
6. Evr…

2 x black american short stories by Langston Hughes and John Henrik Clarke

Obrázek
"The best short stories by Negro writers: an anthology from 1899 to the present
Langston Hughes (Little, Brown and Company, 1967)


"American Negro short stories" John Henrik Clarke (Hill and Wang, 1966)

......................
"American Negro short stories"
Autor: John Henrik Clarke
Hill and Wang, 1966
355 pages
......................

Table of Contents
Introduction
"The Lynching of Jube Benson," Paul Laurence Dunbar
"On Being Crazy," W. E. B. Du Bois
"The Goophered Grapevine," Charles Waddell Chesnutt
"The City of Refuge," Rudolph Fisher
"The Overcoat," John P. Davis
"Truant," Claude McKay
"A Summer Tragedy," Arna Bontemps
"The Gilded Six-Bits," Zora Neal Hurtson
"Bright and Morning Star," Richard Wright
"The Boy Who Painted Christ Black," John Henrik Clarke
"One Friday Morning," Langston Hughes
"So Peaceful in the Country," Carl Ruthven Offord
"An…

"Starý černoch a metál" Ferdinand Oyono (SNKLHU, 1959)

Obrázek
Příhody černocha Meky, odměněného francouzskou správou čestnou medailí a jeho trampoty s vyznamenáním spojené, tvoří jádro humorného vyprávění. Život černošské vesnice, mentalita a myšlení afrických černochů, i rozdíl světa černých a bílých, který nelze překlenout předstíraným přátelstvím koloniální vlády, je věrně zachycen kamerunským spisovatelem, studujícím ve Francii...


........................
Název: Starý černoch a metál
Název originálu: "Le vieux nègre et la médaille" (Julliard, 1956)
Autor: Ferdinand Oyono (1929 - 2010)
z franc. orig. přel. Václav Kajdoš (1922-1990)
Vydavatel: SNKLHU - Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
Edice: Soudobá světová próza; sv. 84
Rok: 1959
Počet stran: 149
........................
"Černý jako já" John Howard Griffin (Mladá fronta, 1976)

Obrázek
Černý jako já je próza amerického novináře a spisovatele Johna Howarda Griffina. Je to dílo na hraně publicistiky a beletrie. Hlavním tématem je rasismus v Americe konce 50.let. Griffin (běloch) udělal ve spolupráci s kožním lékařem experiment: bral tablety pro postižené chorobným běláním kůže a dlouhé hodiny trávil pod ultrafialovou lampou. Po určité době dosáhl takového ztmavnutí kůže (spolu s použitím líčidla), že byl k nerozeznání od etnického černocha. Poté šest týdnů cestoval Amerikou - nejprve se asi týden zdržoval v New Orleans a pak se vydal do jižních států USA. V knize Černý jako já popisuje tento experiment, zážitky z cesty a reakce na první uveřejnění svých zkušeností v novinách a televizi.


Kniha je označována za jednu z nejsilnějších výpovědí o rasismu, jaké kdy byly napsány.
.......................
Název: Černý jako já
Autor: John Howard Griffin (1920-1980)
Z angl. orig. "Black like me"
přel. a doslov: Pavel Šár
Vydavatel: Mladá fronta
Rok: 1976
Edice: Archiv ; s…

"Korespondence Aloise Musila I." Macková, Žďárský, Gecko (Masarykův ústav AV ČR, 2019)

Obrázek
První díl edice korespondence Aloise Musila (1868-1944), orientalisty, arabisty, teologa a cestovatele, sleduje kulturní a politický kontext společenských sítí první Československé republiky v souvislosti s budováním Orientálního ústavu. Výběr osob pro edici vycházel především z okruhu vědců a vysoce postavených úředníků ministerstev a obchodních a živnostenských komor, kteří se podíleli na výstavbě struktury, zákona, stanov a výběru členů Orientálního, respektive Slovanského ústavu a následně se významně prosadili ve vedení těchto ústavů. Generace „otců zakladatelů” - právník a specialista na zahraniční obchod Zdeněk Fafl, právník, ministr zahraničního obchodu a vedoucí Úřadu pro zahraniční obchod Rudolf Hotowetz a archeolog a etnolog Lubor Niederle - zanechala o své činnosti svědectví v korespondenci s Aloisem Musilem.

................................................
Název: Korespondence Aloise Musila I.: Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci "otců zakladatel…

"Nikam jsem nepatřil" Edward W. Said (H+H, 2019)

Obrázek
Vzpomínky Edwarda Saida politologa, historika, novináře a spisovatele (1. 11. 1935 Jeruzalém – 25. 9. 2003 New York) popisují dětství a mládí v mezitím zmizelém arabském světě. S autentickým pocitem osamělosti a vyřazenosti líčí, jak navštěvoval britské a americké školy v Káhiře, kde byl Edward, Arab narozený v palestinském Jeruzalému spolužáky vnímán jako cizinec, a nedokázal mezi ně zapadnout. Frustrace a vnitřní nejistota jsou Saidovy dominantní pocity, které ho provázejí nejen při pobytu v Jeruzalémě, Káhiře, New Yorku a palestinském Dhúru, ale i v značně uzavřené rodině. Tam vládne patriarchální otec a emocionálně nevyrovnaná matka a rodiče nevědomky ambivalentní vztahy uvnitř rodiny i mezi Edwardem a vnějším světem ještě umocňují. Saidovo povědomí vyloučenosti a nepatřičnosti má však svůj zdroj zejména v jinakosti, způsobené jeho příslušností k palestinskému etniku a v pocitu historické křivdy spáchané na Palestincích.

............................................
Název: Nikam jsem…

"Írán a kultura mučednictví: od zbožnosti k protestu" Libor Čech (Academia, 2016)

Obrázek
Předkládaná monografie zkoumá povahu a význam kultury mučednictví (farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na delimitaci nábožensko- politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a důsledků poměrně nedávné reinterpretace, která tuto kulturu radikálně posunula ze sféry nábožensko-spirituální do politicko-ideologické.


Autor se snaží předložit pádné argumenty založené na premise, která kulturu mučednictví vytyčuje jako esenciální zdroj při konstruování identit a utvrzování solidarity mezi íránskými šíity, a to na základě sdílené kolektivní paměti a kolektivního traumatu vycházejícího z potupných reminiscencí na události z bitvy u Karbaly z 10. října 680.

......................
Název: "Írán a kultura mučednictví : od zbožnosti k protestu"
Autor: Libor Čech
Nakladatel: Academia
Rok: 2016
Počet stran: 479 stran
......................Obsah


1. Úvod
Nastínění problematiky
Cíl knihy
Teze knihy
Struktura knihy


2. Metodologie
Terénní výzkumy a lokality sběru dat
Me…

"The Jihadist Preachers of the End Times: ISIS Apocalyptic Propaganda" Bronislav Ostřanský (Edinburgh University Press, 2019)

Obrázek
Looks at how ISIS employs a millennial agenda within the presentation of its ideas.

- The first comprehensive study of ISIS primary sources, previously only discussed as part of the background to broader interpretations of the ISIS campaign
- Introduces and analyses the key topics of ISIS propaganda
- Places particular manifestations of ISIS apocalypticism in a consistent and meaningful framework
- Based on a coherent critical approach to the primary sources, both in Arabic and Western languages, including new media and social network sources
- Interpretations are interspersed with extensive quotations from ISIS sources, providing the reader with the specifics of the Jihadist approach to apocalyptic rhetoric
- Includes an appendix containing an ISIS ‘apocalyptic reader’ of primary source material
Focusing on apocalyptic manifestations found in ISIS propaganda, this book situates the group’s agenda in the broader framework of contemporary Muslim thought and explains key topics in millennial …

Pavel Hošek o svých dvou knihách "Evangelium podle Jaroslava Foglara" a "Evangelium lesní moudrosti"

Obrázek
Evangelium podle Jaroslava Foglara (Pavel Hošek)
Pořad: Hergot! (18.2.2018)Hovory (3.3.2019)
Host: Pavel Hošek, kazatel Církve bratrské, religionista a teolog. Autor knihy "Evangelium lesní moudrosti". Je velkým znalcem a milovníkem díla Ernesta Thompsona Setona, který zásadně ovlivnil český skauting a nikde v Evropě nemá jeho dílo takový ohlas.


4 x James Baldwin o Americe a jak ji vnímal americký černoch

Obrázek

Proměny Afriky v ukázkách z klasické i moderní literatury (Audio přednáška)

Obrázek
Proměny Afriky v ukázkách z klasické i moderní literatury (Audio přednáška)

O spisovatelích a jejich díle ve společenském kontextu hovoří islamolog Luboš Kropáček (HTF UK), afrikanista Vojtěch Šarše (FF UK) a novinářka Pavla Jazairiová.
Download 5 x MP3

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

Obrázek
Před devíti lety byl v prvním rozhovoru na tomto blogu zpovídán Ali Větrovec, redaktor portálu e-islam a k tomuto (skoro) kulatému výročí by se hodilo navázat a zrekapitulovat některá témata. Přesto bude mnohem zajímavější probrat témata aktuální, která rezonují českou společností a vytváří zdánlivě jasný obraz jak muslima, tak islámu samotného. V předkládaném rozhovoru má český čtenář ojedinělou šanci poznat pohled muslima nejen na českou nebo muslimskou společnost, ale i jak by se vzájemně mohly inspirovat a hledat témata ke skutečnému dialogu, který by nebyl jen formalitou, ale živou skutečností. Ačkoli je současný svět (včetně toho muslimského) nepřehledný a obtížně v něm člověk hledá své místo, nevyznívá z odpovědí skepse a temná budoucnost, ba naopak. Dle zpovídaného je „[u]strnulost muslimského světa (...) záležitostí myšlení odcházející generace. Muslimské obyvatelstvo světa je charakterizováno velmi silnou převahou mladých lidí na začátku produktivního věku, kteří už myslí zc…