Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2019

"Korespondence Aloise Musila I." Macková, Žďárský, Gecko (Masarykův ústav AV ČR, 2019)

Obrázek
První díl edice korespondence Aloise Musila (1868-1944), orientalisty, arabisty, teologa a cestovatele, sleduje kulturní a politický kontext společenských sítí první Československé republiky v souvislosti s budováním Orientálního ústavu. Výběr osob pro edici vycházel především z okruhu vědců a vysoce postavených úředníků ministerstev a obchodních a živnostenských komor, kteří se podíleli na výstavbě struktury, zákona, stanov a výběru členů Orientálního, respektive Slovanského ústavu a následně se významně prosadili ve vedení těchto ústavů. Generace „otců zakladatelů” - právník a specialista na zahraniční obchod Zdeněk Fafl, právník, ministr zahraničního obchodu a vedoucí Úřadu pro zahraniční obchod Rudolf Hotowetz a archeolog a etnolog Lubor Niederle - zanechala o své činnosti svědectví v korespondenci s Aloisem Musilem.

................................................
Název: Korespondence Aloise Musila I.: Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci "otců zakladatel…

"Nikam jsem nepatřil" Edward W. Said (H+H, 2019)

Obrázek
Vzpomínky Edwarda Saida politologa, historika, novináře a spisovatele (1. 11. 1935 Jeruzalém – 25. 9. 2003 New York) popisují dětství a mládí v mezitím zmizelém arabském světě. S autentickým pocitem osamělosti a vyřazenosti líčí, jak navštěvoval britské a americké školy v Káhiře, kde byl Edward, Arab narozený v palestinském Jeruzalému spolužáky vnímán jako cizinec, a nedokázal mezi ně zapadnout. Frustrace a vnitřní nejistota jsou Saidovy dominantní pocity, které ho provázejí nejen při pobytu v Jeruzalémě, Káhiře, New Yorku a palestinském Dhúru, ale i v značně uzavřené rodině. Tam vládne patriarchální otec a emocionálně nevyrovnaná matka a rodiče nevědomky ambivalentní vztahy uvnitř rodiny i mezi Edwardem a vnějším světem ještě umocňují. Saidovo povědomí vyloučenosti a nepatřičnosti má však svůj zdroj zejména v jinakosti, způsobené jeho příslušností k palestinskému etniku a v pocitu historické křivdy spáchané na Palestincích.

............................................
Název: Nikam jsem…

Pavel Hošek o svých dvou knihách "Evangelium podle Jaroslava Foglara" a "Evangelium lesní moudrosti"

Obrázek
Evangelium podle Jaroslava Foglara (Pavel Hošek)
Pořad: Hergot! (18.2.2018)Hovory (3.3.2019)
Host: Pavel Hošek, kazatel Církve bratrské, religionista a teolog. Autor knihy "Evangelium lesní moudrosti". Je velkým znalcem a milovníkem díla Ernesta Thompsona Setona, který zásadně ovlivnil český skauting a nikde v Evropě nemá jeho dílo takový ohlas.


4 x James Baldwin o Americe a jak ji vnímal americký černoch

Obrázek

Proměny Afriky v ukázkách z klasické i moderní literatury (Audio přednáška)

Obrázek
Proměny Afriky v ukázkách z klasické i moderní literatury (Audio přednáška)

O spisovatelích a jejich díle ve společenském kontextu hovoří islamolog Luboš Kropáček (HTF UK), afrikanista Vojtěch Šarše (FF UK) a novinářka Pavla Jazairiová.
Download 5 x MP3

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

Obrázek
Před devíti lety byl v prvním rozhovoru na tomto blogu zpovídán Ali Větrovec, redaktor portálu e-islam a k tomuto (skoro) kulatému výročí by se hodilo navázat a zrekapitulovat některá témata. Přesto bude mnohem zajímavější probrat témata aktuální, která rezonují českou společností a vytváří zdánlivě jasný obraz jak muslima, tak islámu samotného. V předkládaném rozhovoru má český čtenář ojedinělou šanci poznat pohled muslima nejen na českou nebo muslimskou společnost, ale i jak by se vzájemně mohly inspirovat a hledat témata ke skutečnému dialogu, který by nebyl jen formalitou, ale živou skutečností. Ačkoli je současný svět (včetně toho muslimského) nepřehledný a obtížně v něm člověk hledá své místo, nevyznívá z odpovědí skepse a temná budoucnost, ba naopak. Dle zpovídaného je „[u]strnulost muslimského světa (...) záležitostí myšlení odcházející generace. Muslimské obyvatelstvo světa je charakterizováno velmi silnou převahou mladých lidí na začátku produktivního věku, kteří už myslí zc…

RIP Hodan Nalayeh and Mohamed Sahal Omar

Obrázek
Hodan Nalayeh (1976-2019)                         Mohamed Sahal Omar (1984-2019)
Two journalists killed in Al-Shabaab attack in southern Somalia"TV journalist over interview of victim’s family in Kismayo"
@Somali Journalists Syndicate (SJS)


"Al-Kitâbu: mluvnice arabského jazyka" Jaroslav Sedláček (1898)

Obrázek
Kniha "Al-Kitâbu: mluvnice arabského jazyka" Jaroslava Sedláčka, profesora teologické fakulty pražské univerzity, patří mezi první učebnice arabštiny v češtině* a tématicky navazuje na jeho učebnici hebrejského jazyka z r. 1892. Kromě mluvnice spisovného arabského jazyka, obsahuje také Zuhairovu báseň a knihu Al-ažurrumíjje v původním znění i v českém překladu. Pozoruhodné jsou ukázky z Koránu (súra 71, Noe) a Evangelia (Zjev. sv. Jana 22), kde je text v arabštině, spolu s českým překladem důležitých pojmů. Dále jsou uvedeny ukázky z muslimského písemnictví; "Začátek 1001 noci" a Al-Bekrího pojedání o Slovanech a o Praze v 10. století.

Autor se věnuje islámu a muslimské společnosti v několika dalších textech (Biblické pověsti Židů a Mohamedánů, Izmael a Izák v pověstech Mohamedánův nebo Mojžíš v pověstech Mohamedánů) vydaných v Katolickém dvojtýdenníku v letech 1906 a 1907. O dva roky později vychází série článků na pokračování s názvem "Biblické děje a biblic…