Je koloniální minulost stinnou stránkou evropského novověku? Postkoloniální myšlení představují filozof Nelson Maldonado-Torres a sociolog Ondřej Lánský. (Reflexe: Historie / Filozofie!, 28.12.2019)

„Prvními vykořeněnými lidmi byli Afričané a Afričanky, kteří byli násilím vyrváni ze své domoviny, od svých rodin a komunit, a aniž by se jich někdo ptal, byli za velmi brutálních podmínek naskládáni do lodí a odvezeni do nového světa,“ říká sociolog Ondřej Lánský.
foto: Banrepcultural / Flickr.com,CC BY-SA 2.0


Je koloniální minulost stinnou stránkou evropského novověku? Proč evropské mocnosti začaly zotročovat Afričany a násilím je odvážet do zámoří? Vyvíjel by se kapitalismus bez kolonií jinak? Jedná se už jen o kapitoly z dějepisu, anebo kolonialismus dál spoluurčuje podobu světa? A říkají zkušenosti kolonizovaných něco o vztahu majority k romské menšině v Česku?
  
Na tyto otázky se pokouší odpovědět směr, který zasahuje namátkou do historie, filozofie, sociologie nebo politologie. A nejednou v těchto oborech zpochybňuje i to, co se dlouho považovalo za samozřejmé. Postkoloniální myšlení představují filozof Nelson Maldonado-Torres a sociolog Ondřej Lánský. Reflexemi provádí Lukáš Matoška.

5:30
"Obyvatele kolonii jako lide druhé kategorie. Toto označení není temné, ale realistické" O. Lánský

6:09
Termíny racializace / rasyalizace

8:00
"Západ považuje proces modernizace v jádru za správný a přehlíží jeho negativní dopad" Toresse

10:10
"Dekolonizace myšlení, Ibn Chaldún" O. Lánský

11:30
Pojem modernita a vývoj od 18.století

15:05
"Prvními moderními lidmi nebyli odcizení dělníci 19. století ve Velké Británii. Prvními vykořeněnými lidmi byli Afričané a Afričanky, kteří byli násilím vyrváni ze své domoviny" O. Lánský

17:40
Hegel a pohled tehdejších filosofů na Afričany

22:00
Vztah filosofie a politiky (Torrese)

24:10
Frantz Fanon a jeho postoj ke kolonialismu

25:20
Černá kůže, bílé masky

27:50
Bandungská konference v roce 1955, kde se sešlo 29 bývalých kolonií. (wikipedie)

30:40
"vzájemně se od sebe učit, ale nenapodobovat se" Torrese

31:20
Souvisí postkoloniální myšlení se vztahem Čechů a Romů?

34:35
Je Česká republika kolonie? Termíny kolonialismus/imperialismus.

36:00
Obhajoba kolonialismu, že nebyl jen špatný, protože přinesl pokrok.

40:00
Kapitalismus a kolonialismus

44:00
"Kapitalismus se bez otroctví neobejde" O. Lánský

45:35
Postkoloniální myšlení a klimatická krize

49:10
Paušální obviňování Západní civilizace
Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)