Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2019

Gustave Le Bon "The World of Islamic Civilization" (1974)

Obrázek

"Kniha apokalyptických zkoušek" Nu´ajm ibn Hammád al-Marwazí (překl. Zuzana Ostřanská)

Obrázek
Nucajm ibn Hammád al-Marwazí patřil mezi významné náboženské učence své doby. Pocházel, jak jeho jméno napovídá, z města Merv v Chorásánu. Studoval v Hidžázu a Iráku, posléze přesídlil do Egypta. Hlavní důvodem jeho odchodu z Iráku byly pravděpodobně ideologické neshody a jeho nesouhlas s oficiálním teologickým proudem v době vlády cabbásovského chalífy al-Ma´múna. V Egyptě se později etabloval jako přední sběratel hadíthù (záznamů o výrocích, činech nebo postojích proroka Muhammada a jeho druhů). Spory s cabbásovskými teology jej však nakonec dostihly i zde. Byl převezen zpět do Iráku a uvězněn. V roce 843 za chalífátu al-Wáthiqa v iráckém žaláři zemřel.

Hadíth od imáma Hakima

Obrázek
„Jestli někdo chce znát své postavení v očích Boha, nechť se podívá na místo, které on dává Bohu“


Sbírka hadíthů “Mustedrek 'ala sahihejn“ od imama Hakima

Hadíth od Uqby ibn Ámira "Obavy z tohoto světa"

Obrázek
Od Uqby ibn Ámir, kež je s ním Bůh spokojen, že posel boží, kéž mu Bůh požehná a dá mu mír, pravil:
Neobávám se věru, že budete přidružovat k Bohu, mám však vůči vám obavy z tohoto světa,
že v něm budete vzájemně soupeřit.