Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2021

Muhammad Iqbál "Konservatismus v náboženství" (1930)

Obrázek

Muhammad Iqbál "náboženské myšlení v islámu" (1930)

Obrázek

Muhammad Iqbál "Kniha o věčnosti" (1932)

Obrázek

"V národních kulturách je jen málo z náboženství" - Rozhovor s Emir Omićem v časopise Maskil (06/2012)

Obrázek
  Emir Omić (1977) se narodil v Bosně. Islámskou teologii vystudoval v Jordánsku a v letech 2007 až 2011 zastával funkci imáma v Praze. Celý rozhovor vyšel ve věstníku Maskil (Červen 2012), který vydává židovská reformní kongregace Bejt Simcha, přidružený člen Federace židovských obcí ČR (viz odkaz na celé číslo v PDF, s. 4.-5.) . Ptal se: Pavel Kuča, foto: archiv Emira Omiće. Vaše rodná země má zeměpisnou šířku Florencie či Marseille. Kde se v ní vzal islám? Ve středověku značná část bosenských Slovanů vyznávala bogomilství – náboženství, které se  vydělilo z křesťanství. Zatímco křesťany byli pronásledováni, tak s příchodem Osmanů na Balkán našli v islámu ochránce. V době osmanské nadvlády pak většina z nich na islám přestoupila. Dnes tvoří muslimští Bosňáci více než polovinu obyvatel Bosny a Hercegoviny. Útočiště v Bosně našli také Židé vyhnaní roku 1492 ze Španělska, odkud pochází i slavná Sarajevská hagada. Můžete nám přiblížit nějakou významnou bosenskožidovskou osobnost? První,

Před deseti lety zemřel Mohamed Bouazizi a přišlo „arabské jaro“

Obrázek
  Před deseti lety zemřel Mohamed Bouazizi a přišlo „arabské jaro“, které rekapituluje islamolog Miloš Mendel v článku @A2larm (2.1.2021).