Muhammad Iqbál "náboženské myšlení v islámu"

"Během posledních pěti set let bylo islámské náboženské myšlení prakticky nehybné. Byly doby, v nichž evropské myšlení z islámského světa získávalo inspiraci. Nejnápadnějším jevem v moderních dějinách je však nesmírná rychlost, s níž svět islámu duchovně spěje  k Západu. Na tomto pohybu není nic špatného, vždyť evropská kultura, zejména její intelektuální stránka, je jen dalším rozvinutím některých velmi důležitých období kultury islámské. Máme však obavy z toho, že by se náš pohyb mohl zastavit jen u oslnivé fasády evropské kultury, takže bychom nikdy nedosáhli její pravé podstaty.

Během všech těch staletí našeho intelektuálního ustrnutí se Evropa vážně zamýšlela nad velkými problémy, jež dříve tak intensivně zajímaly islámské filosofy a vědce. Od středověku, v němž byly školy muslimské teologie dovršeny, došlo k nesmírnému rozvoji v oblasti lidského myšlení a zkušenosti. Rozšíření moci nad přírodou dalo člověku novou víru a nový pocit převahy nad silami, jež utvářejí jeho prostředí.

Byla naznačena nová stanoviska, staré problémy byly ve světle nové zkušenosti znovu vyjádřeny, vynořily se problémy nové. Zdá se, jako by lidský rozum přerůstal své základní kategorie – čas, prostor a kausalitu. S rozvojem vědeckého myšlení prochází změnou také naše představa možností rozumového poznání. Einsteinova  teorie přinesla nové vidění světa a nabídla nové způsoby, jak se dívat na problémy společné pro náboženství i filosofii. Není potom divu, že se mladší pokolení islámu v Asii a Africe dožaduje nové orientace své víry.

Pro nové probuzení islámu je tedy nezbytné nestranně prozkoumat, co vymyslela Evropa a do jaké míry nám mohou její závěry pomoci v přezkoumání, či dokonce v obnově islámského teologického myšlení."

Muhammad Iqbál „Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu“ str. 7
Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)